background preloader

Seg iPad? Har den hängt med länge? dags att fixa till den lite….

Seg iPad? Har den hängt med länge? dags att fixa till den lite….
Har man en iPad som varit med länge så kan man uppleva att den blir seg och trött. Sedan brukar man uppleva att det är slut på minne direkt, man raderar bilder, filmer och appar men det är ändå fullt på iPaden. Men man behöver inte köpa en ny i det läget utan börja med att säkerhetskopiera iPaden till iTunes på din dator. i iTunes ser man vad det är som tar plats och efter ett tag så är det mest med övrigt (gult) på iPaden som tar plats vilket man måste ta bort. Jag vet inte hur man rensar det förutom att man återställer iPaden och sedan hämta tillbaka en säkerhetskopia. För det är ju så att man inte bli av med allt som man har på iPaden så därför är det bra att säkerhetskopiera ibland. Börja som sagt med att koppla in iPaden till datorn, öppna iTunes och välj säkerhetskopiera. När det är raderat så koppla in iPaden till datorn och starta upp iTunes om du tagit ut sladden. Här väljer man att återställa den som en kopia och du hittar igen din säkerhetskopia i rullisten. Före: Efter: /Monica Related:  Bloggar med bra tips.

Bedömning och betyg utifrån Lgr11 - den 17 november 2014 Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningarna hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. – Skolverket Att arbeta för en gemensam förståelse för bedömning och betyg utifrån Lgr11. Program 8.30 Inledning och information om dagen 9.00 Kaffe och frukt 9.15 Arbete i ämnesgrupper med uppgift 1 ”När vet vi att en elev kan?” 10.00 Arbete i ämnesgrupp med uppgift 2, ”Bedömning – Vad gäller?” 12:00 Lunch 13.00 Arbete i ämnesgrupp med uppgift 3, ”Planera för bedömning” 15.00 Kaffe och kaka 15.15 Skolkonferens Inför konferensen ska ni se filmen Betyg – så funkar det! Uppgift 1 (9.15-10) Läs och diskutera ett autentiskt bedömningsdilemma Hej Idag på so-konferensen fastnade vi i en mkt intressant diskussion. Lärare som väljer att bedöma denna text kommer självklart kunna sätta höga betyg! Vilket sätt tycker ni är det rätta?

logopedisa Digitaliseringen är inte frivillig! Denna text är publicerad i tidningen Datorn i Utbildningen för vilka jag skriver krönikor. För fem, sex år sedan när många skolor på allvar började digitaliseringen av det pedagogiska/didaktiska arbetet på skolorna var det inte ovanligt att möta argument som gick ut på att det var fel att satsa på IT i skolan av en uppsjö skäl. Det kunde handla om att datorer är dyra, att lärare har andra, enligt dem bättre fungerande, didaktiska metoder, att IT skapar distraktioner för eleverna, att lärarna inte har kompetensen och så vidare. Digitaliseringen av skolan är obligatorisk! I princip alla ämnesplaner lyfter på något sätt upp digitala kompetenser som del av ämnet. ”I undervisningen ska eleverna ges tillfällen att argumentera kring och presentera analyser och slutsatser. I kunskapsskraven för Svenska i år tre på grundskolan kan vi läsa följande: ”Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.” Sådär fortsätter det i ämne för ämne, årskurs för årskurs. Hur ska vi då göra?

”Förbättra resultaten i skolan genom att kasta ut datorerna från lektionerna” I mer än två decennier har politiker sett datorisering som en avgörande åtgärd för att förbättra skolans resultat. Avsevärda ekonomiska medel har avsatts. Redan på 1990-talet hämtades stora summor ur löntagarfonderna till IT i skolan och senast i påskhelgen gick moderaterna ut med förslaget att programmering ska bli obligatoriskt redan från första klass. Under de senaste åren har allt fler skolor valt att ge varje elev en egen dator, främst inom gymnasiet men även på högstadiet. En direkt, och kanske oavsiktlig, följd är att elever i dag använder datorn inte bara i situationer där dessa möjliggör nya arbetsmetoder eller ny pedagogik, utan också som ersättning för penna och papper. Under de senaste åren har det presenterats flera vetenskapliga undersökningar som studerat hur prestationerna förändras med datorn som anteckningsblock. Datorn fungerar förödande dåligt som anteckningsblock. I denna studie hade datorstudenterna inte tillgång till Internet eller andra datorprogram.

10 Important Questions To Ask Yourself Before Deploying iPads 10 Important Questions To Ask Yourself Before Deploying iPads by Terry Heick Usually, iPad deployment will focus more on budget issues, apps, networking logistics, check-in and check-out procedures, school and district tech-use policies, hardware precautions, and aspects of classroom management. To begin thinking more broadly about iPads in an educational environment, consider the following questions. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Also worth considering: How committed are you to overcoming unforeseen challenges? These kinds of questions can help you get the most out of the iPad’s use in your classroom. Would love to see others we missed in the comments section. Image attribution flickr user flickeringbrad

Spiral Yetis in need of Alvik Inspiration ipad i skolan Här kommer jag att presentera några appar i varje ämne. Fler appar, utvärdering och priser hittar ni på dessa sidor:www.skolappar.nuwww.kunskapsplattan.sewww.pappasappar.nu Skapande appar: SLI.SE app – Titta på film på AV-Media är inspirerande till att själv skapa. PuppetPals (exempel på film) – gör en egen dockteaterPicCollage – skapa bildkollageiMovie – Skapa film och bildspel (se mer om iMovie)BookCreator – Skapa en multomodal bokI-Nigma – scanna QR-koderExplain Everything – gör instruktionsfilmer, presentationereducreations -gör instruktionsfilmer, presentationer Länkar till de som arbetar med skapande: Läsa appar och webbsidor: Legimus - talboksspelare där personer med läshinder kan lyssna på talböcker. Bluefire Reader – för att kunna läsa ePUB och PDF-böcker på din lärplatta. www.bibblis.se eller www.nackastories.bookis.se – en mycket bra webbplats där du kan låna böcker som elever har skapat själva. Svenska skrivappar: Svenska appar: Matematik appar: Översättningsappar: Engelska appar:

Gör så här innan du säljer eller ger bort din iPhone, iPad, eller iPod touch Språk Lär dig vad du ska göra innan du säljer eller ger bort din iPhone, iPad eller iPod touch. Om du fortfarande har kvar iOS-enheten Innan du säljer eller ger bort din iOS-enhet kontrollerar du att du har raderat all personlig information. Följ dessa steg för att skydda dina data och återställa enheten till fabriksinställningarna innan du överlämnar den till den nya ägaren: Säkerhetskopiera enheten. När den nya ägaren slår på enheten för första gången vägleds han/hon genom inställningsprocessen av Inställningsassistenten. Viktigt! Om du inte längre har kvar iOS-enheten Om du inte följde stegen ovan innan du sålde eller gav bort iOS-enheten: Be den nya ägaren radera allt innehåll och alla inställningar enligt anvisningarna ovan. Senast ändrad: 2013-dec-23 Var detta till hjälp? Ja Nej Vänta Tack för din feedback. Ytterligare information om produktsupport

principalpersson iPad som hjälpmedel-5 i topp Med stöd av it kan du idag förenkla många vardagliga rutiner. För att göra it tillgängligt för fler och för att möta den enskildes behov behöver du ibland göra individuella anpassningar. För många människor kan det personligt anpassade it-miljön vara av avgörande betydelse för framgång och upplevd livskvalitet. I skolarbetet kan möjligheten till egna inställningar ha stor betydelse för att skapa likvärdiga förutsättningar och bidra till ökad delaktighet. En tillgänglig it-miljö kan vara avgörande för om en elev har möjlighet att uppnå de ställda kunskapskraven. SPSM har publicerat en skrift för att vara ett stöd i detta arbete- Tips och idéer för iPad Här kommer min fem i topp-lista när det gäller iPad som hjälpmedel Det finns många bra webbsidor och webbverktyg som kan användas inte bara på en dator utan också på mobila enheter såsom iPads, iPhones och Android-enheter. Så här gör du på en iPad: Gå till appen Safari(som ser ut som en kompass), skriv in den webbadress du vill använda.

Related: