background preloader

100 antirasistiska boktips

100 antirasistiska boktips
Litteraturen är full av böcker som handlar om tolerans och medmänsklighet. Här kommer vår lista, sammanställd den 15 september 2014 (uppdaterad 30 september). Vi hoppas att fler läser dessa böcker under decennier framöver. Sprid gärna till dina vänner. För en kärleksfullare värld. Listan är antirasistisk och antihomofob. UPPDATERAD: 30 september 2014 med fem nya titlar och 27 februari 2015 med två nya titlar- Anne Frank hörde en dag ett radioupprop från den holländska utbildningsministern: Alla invånare uppmanades att föra dagbok och skriva om sina liv i det tyskockuperade Holland. Amir är en rikemansson som växer upp i 70-talets Afghanistan. Katitzi bor på ett barnhem när hennes pappa kommer för att hämta hem henne. När döden berättar en historia, måste du lyssna Tyskland 1939. Den tolvåriga flickan Stephanie skickas av sina föräldrar undan judeförföljerserna och kommer på ett skakande tång till Göteborg tillsammans med sin lillasyster Nelli. En legendarisk serieroman om Förintelsen.

http://www.litteraturmagazinet.se/100-antirasistiska-boktips

Related:  kernilGenusMin flyktbok- och lästipsLäsutveckling

Att arbeta med noveller Noveller är tacksamt att arbeta med – de är korta och man kan hinna med många av läroplanens mål under en lektion som läsa, diskutera, skriva och reflektera. När ni jobbar med noveller kan ni behöva ha ett analysschema tillhands för eleverna och här hittar ni ett. När jag arbetar med noveller med en klass så kan mjuka upp med att högläsa en lämplig novell, jag brukar ofta välja Maskrosen av Margit Bethlen där jag har frågor till som eleverna kan diskutera efter läsningen. Jag har novellen i Magasinet, men ni kan hitta den här också.

Normbrytande litteratur eller litteratur som pekar ut det normbrytande - Det öppna klassrummet Visst känns det att det är sommarlov nu? De sista veckorna fullspäckade med betygsättning, mentorsdagar, avslutningsfester och skolavslutningsbestyr, därefter efterarbete och utvärderingar – och sedan: Lugnet. Även om värdegrunden ska finnas med oss hela tiden, i precis allt vi gör, så är det inte konstigt om det känns aningen avlägset att föra djupare diskussioner kort inpå och i början av sommarlovet. Så känner åtminstone jag, som dessutom väntar barn vilken sekund som helst och därmed har huvudet fullt med annat.

Flyktingarna och gränserna - källkritisk övning Frågor som rör flyktingar och migranter debatteras ofta idag. Inte minst med tanke på alla flyktingar som idag kommer från Syrien. Men det här är inte första gången. Vid flera tillfällen i historien har flyktingfrågor debatterats i Sverige. Men vilka argument har använts? Provläs böcker från Gryf Förlag Kul med cancer – hur man tar sig igenom bröstcancer av Monika Titor av Gryf Förlag den 18 mars 2014 · i Böcker Läs mer → Theres, Leo och farfar som kom bort av Beata Agnieszka Konar av Gryf Förlag den 4 juni 2013 · i Skönlitteratur, Tonår & Unga vuxna När mamma reste bort av Konar, Beata Agnieszka Dela läslusten med varandra Jag önskar att alla elever fick uppleva böckernas förtrollade värld på något sätt. Känslan när världen omkring försvinner och det är bara jag och boken… I dag finns möjligheter att läsa böcker både med ögon och öron, alternera eller välja utifrån sätt att lära eller kompensera för svårigheter.

Jag ringer mina bröder Jag ringer mina bröder och säger: Det hände en så sjuk sak i går. Har ni hört? En man, en bil, två explosioner, mitt i city. Jag ringer mina bröder och säger: Nej ingen dog. Eller. Barnfilmer där stereotypa föreställningar ställs på ända Rättviseförmedlingen hjälpte en efterlysare som var på jakt efter barnfilmer som lyfter fram ett annat samhälle än det heteronormativa och/eller där stereotypa föreställningar ställs på ända. Här är listan! Kontextrik undervisning med film Just nu läser sjuorna Annika Thors En ö i havet. Av en slump ramlade jag över dokumentären Varje ansikte har ett namn och tänkte att den borde passa till det aktuella temat Människor på flykt. Aningen för svår kanske, men tanken var att visa några av mötena för att levandegöra karaktärernas livsöden och därefter fortsätta läsa och bearbeta boken.

Ubuntu Toolbox - Dilemmaberättelser När du läst texten, skriv upp berättelsens karaktärer på tavlan och be deltagarna att enskilt notera graden av skuld de olika karaktärerna har till det som sker i berättelsen. Siffran 1 för den som är mest skyldig, 2 för den näst mest skyldig och så vidare ner till 6 för den minst skyldig. Låt sedan deltagarna sätta sig i grupper om två eller tre och försöka komma fram till en gemensam lista. Släpp sedan diskussionen fri och uppmuntra dem att fråga varandra om hur de tänkte.

Läsfärdigheter igår & idag Vårt samhälle blir allt mer skriftspråksberoende och ställer höga krav på att medborgarna är läs- och skrivkunniga. Förr var bristande läs- och skrivfärdigheter inte något avgörande handikapp, men idag blir det alltmer svårare att delta i arbets- och annat samhällsliv om man inte har avancerade sådana färdigheter. Vi har diskuterat läsning med Roger Säljö, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. I takt med att samhällslivet och våra arbeten förändrats, har kraven och förväntningarna på medborgarnas kunskaper och färdigheter ändrat karaktär. Många arbeten är betydligt mer abstrakta än vad fallet var för bara några decennier sedan.

Litteraturbanken Litteraturbankens skola är en resurs för lärare och elever, bibliotekarier och alla litteraturläsare: den är tänkt att fungera som läsarens vägledning till det svenska litteraturarvet. Vid sidan av Litteraturbankens vanliga texter och kommentarer finns här pedagogiska introduktioner, översikter, uppgifter för eleverna och läshandledningar. Vi tror på en litteraturläsning i klassrummet där de flesta texterna läses gemensamt och i samverkan mellan lärare och elever i exempelvis samtal och loggskrivande. Samverkande arbetssätt är extra viktigt vid arbete med äldre och med mer avancerade texter. Elevernas läsutveckling gynnas av ett nära samspel med en vägledande lärare och med varandra under lärarens ledning.

Related:  svenskaSvenska