background preloader

Enade för mänskliga rättigheter, Undervisningsmaterial Human Rights Svenska

Enade för mänskliga rättigheter, Undervisningsmaterial Human Rights Svenska

http://www.youtube.com/watch?v=7Y8IuaA0Ndk

Related:  Mänskliga rättigheterSOLänkar om slaveri och traffickingVärdegrund

Yrken åk1 I årskurs ett arbetar vi just nu med arbetsområdet yrken. Stort intresse och det blir många spännande diskussioner. Med en majoritet av elever med svenska som andraspråk behöver jag arbeta mycket med begrepp, strategier och samtal. För att begreppen ska bli begripliga och elevnära, så behöver eleverna få möta dem ofta och i konkreta situationer. Eleverna får möjlighet att gå på yrkesspaning i sitt närområde. Kort historia om de mänskliga rättigheterna Det internationella samarbetet om de mänskliga rättigheterna har utvecklats framför allt efter andra världskriget. Flera stater hade redan före 1945 egna lagar om medborgarnas rättigheter gentemot staten, men det fanns få internationella regler mellan stater. Efter andra världskriget fanns det en stark vilja att på internationell nivå skapa en gemensam överenskommelse om universella och odelbara rättigheter så att liknande övergrepp inte skulle kunna ske i framtiden. Den allmänna förklaringen var det första dokumentet som gav uttryck för denna vilja. Dess betydelse var lika stor då som idag för att skapa fred, rättvisa och frihet i världen.

Temaarbete: FN-dagen och barns rättigheter Böcker Att arbeta med Barnkonventionen – helt enkelt av Sanna Mohr (2014) Tänk om av Inga-Lill Morell (1994) Lika som bär av Pernilla Stalfelt (2001) Alla vi barn i världen av Hans Peterson (1996) Alla barns rätt av Pernilla Stalfelt (2010) SLI.SE - Rättens riddare : Religion Kunskapsmedia AB, 2013, Från 7 år, 11 min. V1788- 1 Vad är religion? Vem är Allah? Hur ser det ut i kyrkan? Vad är en davidsstjärna? Ida tar reda på mer om tre stora religioner: kristendom, islam och judendom! Nutidens slavar producerar för miljarder 35,8 miljoner människor beräknas i dag leva under olika former av slaveri. Det visar en undersökning som publicerades på måndagen. Omkring 1.200 svenskar arbetar som slavar. Undersökningen är utförd av den australiska organisationen Walk Free Foundation.

Livets Lotteri - Rädda Barnen Var skulle du hamna om du föddes på nytt och hur skulle ditt liv se ut? Snurra på hjulet i Livets Lotteri så får du veta. Enligt statistiken har du bara 0,08 procents chans att födas i Sverige och du hamnar sannolikt i ett land med fler problem än där du vuxit upp. Livets Lotteri vill visa på hur olika situationen är för barn i världens alla länder. Likaså hur viktigt det är att tänka långsiktigt när man kämpar för att skapa bestående förbättringar för barn världen över. Barnkonventionen Ett barn är varje människa under 18 år. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

SLI.SE - Religionskunskap för barn HAMARK PRODUKTION, 2009, Från 7 år, 11 + bonus min. V1566- 1 Vi träffar prästen Anders som tar oss runt i kyrkan. Han visar och förklarar vad kyrkorummet innehåller; vapenhus, altare, prästens kläder, psalmtavla, orgelläktare, dopfunt, ljusbärare med mera. SLI.SE - Människor för ändring : Raoul Wallenberg - civilkurage Utbildningsradion, 2014, Från 10 år, 28 min. U103296-08 I alla samhällen behövs människor som agerar väckarklockor. Monica Nilsson ifrågasatte utsläppen från en växtgiftfabrik i sin hemstad Teckomatorp, vilket blev början på att en av Sveriges största miljökatastrofer någonsin uppdagades. Utbildningsradion, 2014, Från 10 år, 28 min. Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande Innan en grupp kan arbeta och lära tillsammans krävs att vi låter eleverna lära känna varandra och att vi ger tid till gruppstärkande övningar. Trots att det kan kännas som att detta tar tid från viktig kunskapsinlärning, får du och klassen igen det när det senare genom att gruppen kan arbeta mer effektivt tillsammans. En oerhört viktig uppgift vi som lärare har är således att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet där varje elev får ta plats, vågar försöka och vågar misslyckas samt uppmuntrar sina klasskamrater att göra samma sak. Många strukturer som är bra för kunskapsdelning och fördjupning av förståelse kan också vara fantastiskt bra att använda just för att jobba ihop en grupp och skapa detta klassrumsklimat vi eftersträvar – vare sig det är en nyskapad grupp eller en grupp som inte riktigt fått till det. Namnlekar

Fakta om barns överlevnad Den viktiga starten i livet De allra första åren i livet är helt avgörande för ett barns framtid – och för byns, stadens, landets och hela världens framtid. Från födseln och fram till tre års ålder pågår den viktigaste fasen i hjärnans utveckling. Den som under den här tiden får kärleksfull omsorg, rent vatten, bra hygien, näringsriktig mat och hälsovård har större chans att överleva, växa upp och utveckla sina fysiska och psykiska färdigheter.

Regeringen förstärker arbetet mot människohandel Pressmeddelande 11 april 2013 Justitiedepartementet I dag har regeringen beslutat att ge Länsstyrelsen i Stockholms län uppdraget att utveckla samordningen och samverkan mot människohandel som syftar till utnyttjande av arbetskraft med mera. Länsstyrelsen i Stockholms län har sedan 2009 i uppdrag att samordna arbetet mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Människohandel berör många av samhällets områden, exempelvis rättsväsendet, migration, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, sociala frågor, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Den berör inta bara myndigheter, utan även den privata sektorn, frivillig- och intresseorganisationer.

Hur kan skolan arbeta förbyggande kring sexuellt ofredande? Snart kommer Sveriges skolelever tillbaka efter sommarlovet, ett lov där många nyheter handlat om sexuellt ofredande av flickor på festivaler och andra offentliga platser. Polisen lanserade en kampanj sluta tafsa i syfte att arbeta förebyggande. Hur kan skolan arbeta förbyggande kring sexuellt ofredande och skapa ett klimat där respekt råder för det andra könets integritet och sexualitet? Den här bloggen delger några av mina erfarenheter, övningar och material som fungerat bra i mitt klassrum. Religionskunskap Synagogan Synagogan är en judisk samlingslokal där man håller gudstjänst, studerar och träffar bekanta. Det viktigaste i synagogan är arken som är skåpet där Torarullarna förvaras. Det står mot den vägg som vetter mot Jerusalem.

Related: