background preloader

Miscellaneous1

Facebook Twitter

Strategier i engelska – när jag ändå håller påBechdel Test Movie List. Feed forward på gruppnivå - Mia Smith. Templates and posters. Here I have gathered some templates and posters that you are free to use. :) All templates designed by me.

Templates and posters

Dolch Word List Resources. Mall för kollegiala observationer. I min uppdragsbeskrivning som förstelärare ingår flera olika kriterier och i mitt utvecklingsprojekt har jag speciellt lyft ut följande moment: se det enskilda och kollegiala mötet som självklara arenor i utvecklingsarbetetdelta och vara drivande i skolans utvecklingsorganisation,leda och driva utvecklingsprojekt som leder till förbättrade elevresultat,kunna kommunicera och samarbeta med andra lärare genom att driva och leda det kollegiala lärandet,vara intresserad av att utveckla sin egen professionalism,vara väl initierad i forskningsläget gällande allmän- och ämnesdidaktik,bidra till att synliggöra lärandet genom att driva och leda ett aktivt pedagogiskt utbyte.

Mall för kollegiala observationer

För mig är det viktigt att koppla ihop mitt arbete med min uppdragsbeskrivning, detta för att synliggöra för mig själv och eventuellt andra hur jag arbetar med uppdraget. Dokumentet innehåller bakgrund, mål, syfte och arbetsgång. Legitimation och betygsättning. Om de två lärarna som ska sätta betyg tillsammans inte kan enas om betyget för en elev har den legitimerade läraren företräde och sätter betyg, under förutsättning att den legitimerade läraren har behörighet att undervisa i det aktuella ämnet.

Legitimation och betygsättning

Om lärarna inte kan enas och den legitimerade läraren inte har ämnesbehörighet sätter rektorn betyget. Rektor kan inte direkt gå in och ta rollen som medbedömande lärare, om inte rektorn delvis arbetar som lärare och har lärarlegitimation. Medbedömande lärare Den legitimerade läraren behöver inte delta i undervisningen eller samla in eget bedömningsunderlag. Vid betygssättningen utgår lärarna i samtalet framförallt från en sammanfattande dokumentation som summerar de kunskaper eleverna visat i olika bedömningssituationer. Betygen B och D - reviderat och tydligt av Skolverket. Idag upptäckte jag till min förtjusning att Skolverket kommit ut med en reviderad upplaga av stödmaterialet kring Betygsskalan B och D.

Betygen B och D - reviderat och tydligt av Skolverket

I skrivande stund sitter jag på tåget upp till Stockholm och medresenärerna tittade konstigt på mig när jag tjoade till vid upptäckten av att Skolverket faktiskt har tagit fram tre tydliga frågor samt exempel du som lärare kan förhålla dig till när du ska sätta B och D. Jag kommer gå in mer på det senare. Natur och Kultur.

TRANSLATION

REALIA. WRITING. LISTENING. READING. SPEAKING. ESL. GAMES. ENGLISH. BRITISH COUNCIL. FILMS. GRAMMAR. IKT. MIX. NP. METOD & FORSKNING. Mission US. YouTube - Broadcast Yourself. Medicine-comprehension-worksheet. EnglishCentral. Dobidooförhör. Glosförhör - bara om vi lär oss - Mia Smith. Glosläxornas vara eller inte vara debatteras hett bland språklärare.

Glosförhör - bara om vi lär oss - Mia Smith

I det här inlägget vill jag inte lägga fokus på om, utan på hur, men inte på själva läxan, utan på hur den förhörs. Glosor förhörs på många olika sätt i skolan. YouTube. Digital läsning: vad gör vi, och hur? - Mia Smith. I veckan har jag haft en sån där lektion som är svår att blogga om.

Digital läsning: vad gör vi, och hur? - Mia Smith

En sån där lektion som inleds med att eleverna tycker att de inte har mycket mer att lära, men avslutas med ivriga nickningar som svar på frågan om de lärt sig något nytt. En sån där lektion som visserligen utgår från saker som är nedskrivna på ett papper, men där det viktiga är det som händer i samtalet. En sån där lektion där jag kan förbereda mig hur mycket som helst, men ändå är lite pirrigt smånervös när jag inleder. För även om jag har en plan, så vet jag inte var lektionen kommer landa. Lektionen avslutade ett avsnitt som mina elever arbetat med under några lektioner, det handlar om informationssökning, i kombination med skriftlig produktion, och ämnet är engelska. Det viktiga är följdfrågorna, som jag plockat från det bedömningsstöd i digital läsförståelse som finns i Skolverkets bedömningsportal, utarbetat av AnnaKarin Lindqvist och Ann Bjerklund Larsson vid Göteborgs Universitet.

Anpassa tekniken till läroplanen och inte tvärt om. LEARN ENGLISH THROUGH TV Comedies With English Subtitles. Entradas recientes.

LEARN ENGLISH THROUGH TV Comedies With English Subtitles

ProWritingAid - Writing Improvement & Editing Software. Om engelskundervisning för nyanlända elever. Våra nyanlända elever kommer till skolan med olika kunskaper och erfarenheter.

Om engelskundervisning för nyanlända elever

Det gäller även i engelska. Samma klass – olika kunskapsnivåer I vår somaliska språkklass har vi elever som pratar flytande engelska och som har haft engelskspråkig undervisning i sitt hemland. Vi har också elever i klassen som tidigare inte har varit i kontakt med engelska språket. All Things Topics - Home. Webbresurs från vårt grannland - London Walk - Språkbloggen.

Finska Utbildningsstyrelsen är en myndighet som ungefär motsvarar Skolverket (även om jag inte ska svära på de exakta detaljerna rent politiskt).

Webbresurs från vårt grannland - London Walk - Språkbloggen

De har också en hel del lärresurser på sin hemsida, och där har jag hittat en guldklimp, via ett tips på Facebook. Mina 9or ska i engelskan arbeta med olika ämnesområden kopplade till Great Britain och vi inleder med att fokusera på London. För att få en bild av sammanhanget tittade vi först på en film från SLI.se med den självförklarande titeln GREAT BRITAIN, artikel V4258. Exploring English: Shakespeare - British Council. Reading Worksheets, Spelling, Grammar, Comprehension, Lesson Plans - WebEnglish.se. 1.

WebEnglish.se

Make sure that you have Google Earth installed in your computer. Download Google Earth 2. Click on the file WebEnglish.se London Tour.kmz to download the tour into your own computer (23 MB). 3. Check list 4. BBC Bitesize - GCSE English Language. Dolch Word List Resources. Main - LinkEngPark. 5794. Ansökan. Here is what they don’t tell you about feminism and sexuality in Hindu mythology.

Narendra Modi was up to something, and Nitish did not like the thought of it. But it still did not bother him as long as he did not have to deal with his Gujarat counterpart. That changed on 10 May 2009. The NDA, pushing for L K Advani as prime minister, had scheduled one of its biggest shows of strength in the 2009 Lok Sabha campaign at Ludhiana on that date.

Invitations had gone out to prominent leaders of all constituent parties and NDA chief ministers. K Chandrashekhar Rao of the Telangana Rashtra Samithi had decided to participate, breaking away from the UPA. Nitish was reluctant to join the rally, averse as he was to sharing a stage with Narendra Modi. 5794. How to Improve Your English. Studying Hard Your English grade is based on a number of different evaluations where several factors are assessed, most importantly the language, content and structure of your oral or written products. Here follows a list of tips on how to improve the language and structure of your English. Grammar and Spelling Correct grammar is one of the keys of writing or speaking convincing English. If you have manygrammar mistakes, this will often change the meaning of what you are trying to convey, and can cause many misunderstandings.

All Things Topics - Home. The Moment Before the Gun Went Off. Engelsk og RM FYR-Kvellestad 5. Engelsk og DH 12. Engelsk og BA 13. Varieties of English - Youtube demo. NDLA Helsearbeider (@ndla_helsearbei) India - Learning Circle. Kåseri. LMS (learning management system) JaO`s Blogg: NDLA. Onsdag 20.5 2015 gjennomførte Albertine Aaberge ved Sogndal videregående skole, Guttorm Hveem fra NDLA og jeg i regi av NDLA, veiledning av MIK 2 elever under forberedelsene til sentralgitt skriftlig eksamen, for andre år på rad. Det ble nok en spennende og givende erfaring. Vi valgte også i år Adobe Connect som samarbeidsarena i samarbeid med Uninett ABC (takk til IKT-senteret). Design av løsning Vi endret litt på designet fra i fjor.

Engelske kryssord for ungdomsskolen. Michael Jordan - The Best of the Best HD. Om att känna sig som hemma i ett nytt land. Fakta om migration. Det sprids myter och osanningar om kostnader och problem med invandring och minoriteter, särskilt på internet. Angelina Jolie slams U.N., says Syrian refugee crisis is 'sickening' Angelina Jolie slammed the U.N. for failing Syrian refugees during a briefing to the Security Council on Friday.