background preloader

Bästa sajterna för att hitta högupplösta bilder

Bästa sajterna för att hitta högupplösta bilder
Du kan använda Compfight för att leta efter bilder som du snabbt behöver. Om du vill ha slumpmässiga bilder, klicka bara på "Show me what compfight can do?"-knappen. Du kan hitta gratis högupplösta bilder utan copyrightbegränsningar. Superfamous ger dig gratis bilder i högupplösning för nedladdning . Här finns det en samling av gratis bilder för kommersiellt bruk. Om du letar efter bilder med en annan synvinkel, kan du hitta dem här. Public Domain Archive har en omfattande samling av gratis foton utan upphovsrätt. Söktjänst för bilder Andra förslag Related:  Blandade sidor med länkar och tips

Mias klassrum | Språket i klassrummet, skolan, samhället och världen. 38 Ideas to Use Google Drive in Class August 11, 2014 This is the third post in a series of posts aimed at helping teachers and educators make the best out of Google Drive in classrooms. This series comes in a time when teachers are getting ready to start a new school year and hopefully will provide them with the necessary know-how to help them better integrate Google Drive in their teaching pedagogy. The two previous posts featured in this series were entitled consecutively "New Google Drive Cheat Sheet" and "Teachers Visual Guide to Google Drive Sharing". Today's post covers some interesting ideas and tips on how to go about using Google Drive in your classroom. This work is created by Sean Junkins from SeansDesk. Google Docs

Vad betyder värdeorden? Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden. Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och det är där bedömningen utgår ifrån. För att hjälpa till att bedöma värdeorden används det som kallas bedömningsaspekter (här finns mer information från Pedagog Värmland om ämnet) men De kallas även för språkliga uttrycksformer i Skolverkets skrift Få syn på språket. Jag har sammanställt dessa ord i en liten skolparlör nedan. Jag har även gjort dem i CANVA så man kan sätta upp dem i klassrummet men för mina ämnen i svenska och engelska och lite tips för hur man man tänka för att utveckla sitt resonemang mm. Du hittar stödet längst ner i inlägget efter filmerna! Argumentera – att påstå något och bemöta andras påståenden Samband – att se hur saker och ting hänger ihop Relevanta – viktiga och betydelsefulla Reflektera – att förstå varför man gör som man gör. Kommunicera – att uttrycka sig

99 råd och tips för en lyckad enkätundersökning | Paloma Innan du börjar din enkätundersökning 1. Bestäm varför du vill göra en enkätundersökning. Att svara på frågan ”varför?” 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Identifiera målgruppen för undersökningen 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Gör en test av undersökningen 22. 23. 24. 25. 26. Förbered respondenterna 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Att ställa rätt frågor i sin enkät 34. 35. 36. 37.Ge tillräckliga svarsalternativ. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. Behandla resultaten av din undersökning 69. 70. 71.Analysera resultaten. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Att presentera resultaten av enkätundersökningen 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. Att komplettera enkätundersökningen 95. 96. 97. 98. 99. Prova vårt verktyg, Kurios, för enkäter kostnadsfritt.

Teacher Recommended: 50 Favorite Classroom Apps Educators and students are quickly becoming more comfortable with classroom technology, allowing them to shift from thinking about the technical side of integrating a new tool to focusing on how it improves learning. While the sheer number of education apps is still overwhelming, increasingly teachers have found what works for them and are sticking to them. “The conversations I had were radically different than they were a year ago,” said Michelle Luhtala, the librarian for New Canaan High School and host of an Emerging Tech webinar on edWeb. She tapped her professional learning network of educators, teaching all grades and located all over the country, to share their favorite tech tools. “A year ago people felt like it was this new thing that was so overwhelming,” Luhtala said, “and now it really seems much more comfortable.” Educators have become proficient with their favorite classroom apps and are getting more creative with using them to achieve teaching goals. Epic!

LÄNKAR Kollaborativa kommentars- och delaytor kan bland annat användas för att snabbt fånga upp var eleverna befinner sig, hur de har förstått mål och syfte med arbetet. Inledningsvis, under eller i slutet av en lektion/ett projekt kan man ge eleverna möjlighet att dels formulera för sig själva och dels återkoppla till läraren hur de uppfattat målet, genomgången eller instruktionerna. Det brukar kallas för exit tickets och jag och mina elever brukar använda oss av följande kanaler för detta ändamål. Padlet – padlet.com – Många lärare använder sig av post-it-lappar för att synliggöra tankar och idéer. Vill man fortsätta med den strukturen är Padlet ett utmärkt och användarvänligt verktyg att använda då det fungerar ungefär som en kollaborativ digital anslagstavla. TodaysMeet – todaysmeet.com VoiceThread – voicethread.com Linoit – linoit.com AnswerGarden - answergarden.ch Twiddla – twiddla.com MeetingWords (meetingwords.com) och TitanPad (titanpad.com) fungerar på ungefär samma sätt. Voto – voto.se

Språkutveckling med Duoab | Språket är inträdesbiljetten till livet Malberts melodier

Related: