background preloader

Pedagogiskt material

Pedagogiskt material
Här lägger jag upp det pedagogiska material som presenteras på min blogg. Det mesta är mitt eget och mycket är fritt att använda själv, då är det länkar direkt till dokumentet i inlägget. I de fall där jag använt material från andra bloggar och hemsidor finns länkar direkt dit. Om du använder något av mitt material, skriv gärna en kommentar! Bild Snöglob Pumpatryck av äpplen Vårblommor Fjärilar av silkespapper Vinterståndare med oljekrita och vattenfärg Akvarium – en gemensam bilduppgift Lövtryck Pumpa – spåra och klippa i papper Teckna fasanfjädrar Svanfjädrar mot svart bakgrund Mosaikhjärta Vinterlandskap Blåsippor Bildstöd, tecken, material för barn i behov av extra stöd Svenskt handalfabet och veckoschema Veckoschema i färg (stort och litet) – bildstöd Veckocirkel (veckans dagar, bildstöd) Teckentavlor – kök, toalett, hall Färg Färgläggningsblad – röd, grön, blå, orange, gul, brun och grå Matematik Tiokompisar Nyckelpigememo Leksakssedlar Formdomino Snöflingememo Träna begrepp – högst och lägst Sifferbok Träd Related:  Duktig lärare med praktiska ideértuvaliten

Daily 5: Chapter 2 There are six principles essential to implementing Daily 5... TRUST. This principle develops as mutual respect between student and teacher is formed. The start of my school year begins with district anchor lessons and goals of building positive behaviors in reading and writing. Through these lessons, my students will gradually sustain more control of their learning. I've worked to incorporate balance in my district anchor lessons and Daily 5... CHOICE. The idea pictured below can be used with the Captain Kid posters. Response to Intervention Website The next picture is linked to the how-to post. Fabulous Flamingos in Second Grade The next picture is my favorite. Tales from a K-1 Classroom Just as I was going to publish this post, I found a wonderful files free for you! Choice begins with students understanding their plan for the day with five important questions. Purpose + Choice = Motivation COMMUNITY. SENSE OF URGENCY. STAMINA. Ms. Teaching with Style STAY OUT OF MY WAY.

Så här dukar jag fram Canvor Terminen är snart slut. Jag sorterar och gör bokslut. Så även i mitt klassrum. Jag har två ämnen jag undervisar i men med samma förmågor. Bubblorna här under kan du skriva ut här om du vill använda dem. Om någon har en tydlig struktur för ämnet får ni gärna dela dem. Skrivprocessen Texttyper Berättande texter Gestalta Bildspråk Adjektiv Fakta texter Sambandsord/linking words & phrases Att vidga resonemanget Skrivstruktur som jag och Mia Smith gjort Läsförsåelsestrategier av Mia Smith Textkopplingar State your opinion Några knep för att resonera/diskutera Tankemodell för att vidga perspektivet Förmågor och kunskapskrav Har även haft denna i engelska Strategier för ord Strategier och att våga av Malin Larsson Strategier av Anna Lundblad (delade i eng 6-9) Under information delar jag sådant som är aktuellt, min mail och elevbloggen. Sedan finns så klart ljudnivåkorten på tavlan för att reglera arbetsron i klassrummet. Så här såg väggen ut innan jag delade upp den per förmåga.

Skolgnistan | Inspiration och länktips till skola, fritids, förskoleklass & förskola Vetamix Världens Häftigaste What the Teacher Wants!: F...l....u....e.....n.....c.....y As I was finishing up my report cards a few weeks ago. I noticed that MANY of my students were FAILING not meeting the standards in fluency. I always talk about fluency, but I've never really stressed it. My teammates also had the same problem. I've also started using Jodi's Fluency packs. Then, as one of my Daily 5 mini-lessons, I did a fluency lesson. I made these posters to help them remember. With each poster there is also an action:Rate- Not too fast and not too slow {they pretend to run slow and run fast- with their arms}Expression- Don't sound like a robot {they do the robot dance- channel your inner 80's dance moves}Accuracy-Read the words right {they do a check mark in the air with their pointer finger}Punctuation- Read the punctuation marks {they make an exclamation point in the air} Then, once a week, after I do a running record on a student, I quickly have them fill out this self-assessment. Any other fluency tips for my 1st graders?

Synen på inlärning kan göra stor skillnad – ThereseLinnér Fick ögonen på en artikel om att lära barnen att de kan påverka sin hjärna. Väldigt intressant. Det här behöver vi prata mycket mer om i skolan. Vi sätter ofta etiketter på barns möjligheter, genom vårt sätt att prata om elevers lärande tycker jag. I alla fall är det min upplevelse . Det finns många missförstånd när det handlar om inlärning. Det är inte lätt att utmana en kultur där beskrivningen av elever delas in i svaga och starka elever. Det är väldigt många barn som jag genom åren har mött som har tänkt – ”jag är dålig på ..” – Ett barn ska inte tänka att ”jag är dålig på matte”. På senare år har bland annat Carol S Dweck bok slagit igenom där hon skriver om mindset. ”Talanger och förmågor kan utvecklas med hjälp av ansträngning, bra undervisning och ihärdighet.” Det glädjer mig ändå väldigt att boken och ovan nämnda artikel publiceras för då kan vi börja prata om detta. Hur kan man göra då? Kunskaperna då, tänker kanske någon som läst så här lång. Hur får man barn att läsa läxor?

skolfröken fräken | I huvudet på en fröken… Skogen i Skolan Skolstartslektion och frågor om sommaren Jag skulle starta en skolvecka med frågor. Varje lektion skulle jag ge en sommarlovsfråga: Berätta om ett möte med en insekt?Berätta om en glass du ätit?Berätta om en regnig dag? Jag skulle låta eleverna få byta samtalspartner och diskutera frågan under en minut. När eleverna har fått prata kan man be varje elev berätta något som klasskamraten berättade. – Är det något som ska tilläggas? Jag har genomfört de här lektionerna, eller lektionsstarterna, och det blir livlig och roligt i klassrummet. Strukturerat arbete och långsiktig planering är för mig A och O Jag tror att ett strukturerat, långsiktigt arbete ger resultat i längden. En tydlig planering, både läsårsplan och pedagogisk planering, underlättar för mig, barnen och föräldrarna och den får mig att känna mig trygg i min undervisning. Med en långsiktig plan, blir jag inte lika stressad. Läsårsplanering När läsåret börjar gör jag och min kollega, som de flesta gör, en planering över de ämnesområden vi ska arbeta med under året. En röd tråd När jag lägger upp mitt arbete, är det många faktorer som jag försöker ha i åtanke. Genrepedagogik Till varje tema i årskurs 3, planerar jag in minst en genre, så under läsåret ska vi ha gått igenom alla genrer/texttyper igen. Vårt läsår ser i stora drag ut så här i år:SO- Att leva i världen – Kartan Sv- Beskrivande text – länder och/eller djur i olika världsdelar SO – FN och barnkonventionen Sv- Argumenterande text Teknik/Bild – Rörliga djurmodeller – mekanismer/enkla maskiner Sv- Instruerande text I temat sätter jag upp ämnesmål och språkmål. Diskussion

Related:  asalarsson1