background preloader

Läslogg, loggbok, lärarjournal, kunskapsjournal, dialoglogg och demokratilogg

Läslogg, loggbok, lärarjournal, kunskapsjournal, dialoglogg och demokratilogg
För den som vill fördjupa sig mer i läsloggar så kan jag rekommendera Gunilla Molloys artikel som du hittar i Läslyftets Läs- och skrivportal. Artikeln heter Läsloggen – ett tankeredskap. Här får du en dos teori och en dos praktiska exempel. Artikeln redogör för tidigare forskning för att sätta in läsloggarna i teoretiskt sammanhang. Den gemensamma grunden är idén om att tanke- och språkutveckling är två ömsesidigt beroende parallella processer; något som härrör från Vygotskij. En annan utgångspunkt är att kunskap skapas genom samarbete i en kontext. För att bättre förstå hur det kan komma sig att olika läsare av samma text kan tolka och förstå texten på olika sätt presenterar Molloy också receptionsteorin. Molloy lyfter bland annat Rosenblatts två läsarstrategier. Molloy understryker läsloggarnas betydelse som metodiska redskap. Molloy ger oss ett antal olika exempel på olika läsloggstyper. Här kommer några exempel från artikeln. Referenser: Gunilla Molloy (2014).

Alternativ läslogg Läsloggar är ett utmärkt arbetsverktyg i läsundervisningen har varit min åsikt till jag läste en liten artikel med rubriken Rethinking Reading Logs. Artikelförfattaren Sarah Davis upptäckte en dag att – ja, visst läste hennes elever och skrev sina läsloggar – men det fanns ett MEN, upptäckte Sarah. Eleverna såg på läsningen som en uppgift och inte på något de gjorde för nöjes skull. Inte heller när de faktiskt uppskattade boken de läste. I stället började Sarah prova olika modeller. Det hon fastnade för var att övervaka läsningen via en klasslista. Vi vet från senare tids forskning att tyst läsning i sig inte utvecklar våra elevers läsförmåga. Prova lässtrategin vi gick igenom.Uppmärksamma hur huvudpersonen agerar och vad som gör att hen agerar just så.Föreställ dig miljön som författaren beskriver så att du i vårt boksurr kan beskriva den.Leta efter en bra början.Lägg märke till ett kapitels tema.Använd sådant du kan för att lista ut vad nya ord betyder. Referenser:

Gästblogg: Boksamtalets lov « Bokhora Månadens gästbloggare heter Katarina Lycken Rüter. Hon är en himla massa saker, bland annat förstelärare i svenska med fokus på IT-utveckling på Östra Real. Hon bloggar massor, bland annat här. Här är Katarinas första gästblogg: Nån har sagt att man inte på allvar har läst en bok förrän man har talat om den. I veckan som gick läste jag delar av Oidipus med 16åringar – vi satte karaktärerna vänligt och intresserat i intervjustolen och ställde de där frågorna som ingen i pjäsen någonsin ställer: tänkte du nånsin på din bortlämnade son, Iokaste? Boksamtal är det intressantaste, mest utvecklande, mest oförtsägbara och mest hoppingivande jag ägnar mig åt som lärare i svenska. 1 kommentar

Related: