background preloader

Sidor att återkomma till

Facebook Twitter

Let's Make 2018. An elastic fiber filled with electrodes set to revolutionize smart clothes. Clark. Index. Teskedsorden. Säker på nätet. Hårt arbete utan genväg. Skolan rankas av väljarna som den allra viktigaste valfrågan.

Hårt arbete utan genväg

Och att döma av den Sifoundersökning som DN i går redovisade på nyhetsplats tror de att mindre klasser är den bästa åtgärden för att lyfta elevernas resultat. Det tror inte OECD. I går presenterade organisationen en specialgranskning av de svenska resultaten i den senaste Pisaundersökningen. Där framgår att klasserna i Sverige internationellt sett redan är små. Sambandet mellan klasstorlek och elevresultat är relativt svagt. Washington Post 10 saker en tonåring kan lära på sommaren. Here’s a list of things teenagers can do to really forget school and do some learning, courtesy of cognitive scientist Roger Schank, an artificial intelligence theorist and education reformer who is is the John Evans Professor Emeritus of Computer Science, Psychology, and Education at Northwestern University.

Washington Post 10 saker en tonåring kan lära på sommaren

The Social Media Cat-A-Pult [INFOGRAPHIC] The Social Media Cat-a-pult is a device that has been assembled to help you become more agile, tribal, collaborative, and peer-to-peer.

The Social Media Cat-A-Pult [INFOGRAPHIC]

These approaches can hopefully inspire you to create and share more valuable content in a space that is becoming increasingly cluttered. Peter Wolodarski trampar runt i skoldebatten. Goda exempel: Hur man kan förbereda schemabrytande aktiviteter som idrottsdag och teaterbesök genom samarbete och förutsägbarhet. Vilka ämnen ska vi läsa i skolan? Jag läste en artikel om varför inte drama är ett eget ämne i grundskolan häromdagen.

Vilka ämnen ska vi läsa i skolan?

Bra fråga. Egentligen kan man fundera över fler ämnen som finns, eller som inte finns? I och för sig är det väl diskutabelt om framtidens skola ens kommer att bygga på traditionella ämnen som bas för organisationen. Skolans urinvånare måste förstå. Vi pratar om att skolan och dess urinvånare (lärare och skolledare) måste flippa klassrum, öppna dörrar, samarbeta, bedöma för lärande, bygga relationer.

Skolans urinvånare måste förstå

Vi läser John Hattie och Dylan Wiliam och många andra skolforskare som säger i princip samma sak: lärande är sociokonstruktivistiskt. Det händer när en individs världsbild möter en annan individs världsbild och någon form av reflektion sker. Utgångsläget är en relation och effekten är utveckling. Och så trillar vi likt förbaskat ner i den gamla klosterskolegropen gång på gång. Vi är många lärare som är arga Dagens Samhälle. Du kanske har undrat om vi egentligen finns.

Vi är många lärare som är arga Dagens Samhälle

Jag menar, det är så många som uttrycker sina åsikter om skolan i dag, så många som vet hur skolan ska skötas. Men från oss har du inte hört så mycket. Skolkontoret på andra våningen - Blogg. Jag är inte lärare, jag är ingen expert på skolfrågor.

Skolkontoret på andra våningen - Blogg

Men jag har erfarenheter från skolan ur ett ovanifrånperspektiv. Min utbildningsbakgrund har jag inom statsvetenskap och ekonomi. Tänktill om hur vi lär versus vad som ska läras, igen. How to Hold Onto a Kid’s Natural Genius. Big Ideas Teaching Strategies Progressive educators have long been pushing to develop curriculum and teaching methods that will help students build skills that will be useful outside the perimeter of school.

How to Hold Onto a Kid’s Natural Genius

Advent of Google means we must rethink our approach to education. Would a person with good handwriting, spelling and grammar and instant recall of multiplication tables be considered a better candidate for a job than, say, one who knows how to configure a peer-to-peer network of devices, set up an organisation-wide Google calendar and find out where the most reliable sources of venture capital are, I wonder?

Advent of Google means we must rethink our approach to education

The former set of skills are taught in schools, the latter are not. We have a romantic attachment to skills from the past. Longhand multiplication of numbers using paper and pencil is considered a worthy intellectual achievement. Using a mobile phone to multiply is not. But to the people who invented it, longhand multiplication was just a convenient technology. In school examinations, learners must reproduce facts from memory, solve problems using their minds and paper alone. The curriculum lists things that children must learn. One of them says: "Aren't we going to do any work? " "What do you think you were doing? " "What's work, then? " Ett systemmässigt generationsskifte i skolan. Skolan ska ge eleverna den kompetens som krävs för att bli goda samhällsmedborgare.

Ett systemmässigt generationsskifte i skolan

Men vilken världsbild levererar skolan idag och är den kompatibel med den värld som eleverna lever i? Skolan befinner sig i en övergångsfas, från ett analogt till ett digitalt arbetssätt. Det innebär att skolan är på väg att överge papper och penna, böcker och skrivtavla till förmån för bärbara datorer, läsplattor och molntjänster. Förutom den rent praktiska förändringen som skolan står inför gällande inköp av en ny typ av skolmaterial och nya kompetenser för lärarna innebär det faktiskt en större omställning än vad som kanske syns vid en första anblick.

Den stora förändringen handlar om övergången från en analog till en digital struktur. Det digitala arbetssättet har helt andra förutsättningar än det analoga. Nytänk – viktigaste skoluppgiften - Kulturdebatt. Dagens Sverige är ett helt annat land än det som grundskolan en gång formades för. Det krävs en ny Skolkommission för att lösa de stora problem som politikerna misslyckats med att lösa, anser Bert Stålhammar.

Artikelbilder Bert Stålhammar, professor i pedagogik. Instagram, sociala medier och allas vårt ansvar! I dagarna två har jag föreläst för lärare, skolpersonal, skolledare och föräldrar kring sociala medier. Av en tillfällighet har detta inträffat samtidigt som det s.k. Instagrammålet kommit upp i rätten. Samtidigt brinner det och är uppror i Stockholm. Märkligt nog hänger dessa saker samman. Semester och kreativt lärarjobb – Nicklas Mörk. En lärare har semester precis som alla andra arbetstagare i Sverige.

Vi gör då olika saker som hör semestern till och precis som för människor inom alla yrkeskategorier gillar inte alla lärare samma aktiviteter under semestern utan väljer det som passar individen bäst. Något som jag använder semestern till är att tanka energi och använda denna nyvunna energi till bland annat kreativ förberedelse och reflektion. Jag tankar också kraft till att ha en alert hjärna när läsåret drar igång efter semestern. Don’t Lecture Me: Rethinking How College Students Learn. Emily Hanford.