background preloader

Sidor att återkomma till

Facebook Twitter

Let's Make 2018. An elastic fiber filled with electrodes set to revolutionize smart clothes. Clark. Index. Teskedsorden. Säker på nätet. Hårt arbete utan genväg. Skolan rankas av väljarna som den allra viktigaste valfrågan. Och att döma av den Sifoundersökning som DN i går redovisade på nyhetsplats tror de att mindre klasser är den bästa åtgärden för att lyfta elevernas resultat. Det tror inte OECD. I går presenterade organisationen en specialgranskning av de svenska resultaten i den senaste Pisaundersökningen. Där framgår att klasserna i Sverige internationellt sett redan är små. Sambandet mellan klasstorlek och elevresultat är relativt svagt.

I rapporten görs den intressanta iakttagelsen att framgångsrika skolnationer tenderar att prioritera ersättningen till lärarna framför klasstorlek. Även på andra punkter bidrar OECD med fakta som går på tvärs mot mångas förutfattade mening. Tonläget i vår debatt om fristående skolor har varit uppskruvat. Huvudslutsatsen som bör dras av rapporten är att Pisaresultaten som så mycket annat pekar mot lärarna. Det finns en värld utanför skolan som påverkar eleverna. Kreativitet är inget som uppstår i vakuum. Washington Post 10 saker en tonåring kan lära på sommaren. Here’s a list of things teenagers can do to really forget school and do some learning, courtesy of cognitive scientist Roger Schank, an artificial intelligence theorist and education reformer who is is the John Evans Professor Emeritus of Computer Science, Psychology, and Education at Northwestern University.

He has taught at Stanford and Yale universities and is the former head of the Institute for the Learning Sciences. He is also the author of “Teaching Minds: How Cognitive Science Can Save Our Schools.” This appeared on his blog, Education Outrage. By Roger Schank Every day, high school students get to my blog, Education Outrage, by typing “high school is useless” or something similar. I worry about those kids, but I also worry about the kids who think high school is very important, who study all the time, and who obsess about getting into a “good college.” The good news is that it is summertime. So what should you do this summer? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Try this stuff. The Social Media Cat-A-Pult [INFOGRAPHIC] The Social Media Cat-a-pult is a device that has been assembled to help you become more agile, tribal, collaborative, and peer-to-peer.

These approaches can hopefully inspire you to create and share more valuable content in a space that is becoming increasingly cluttered. 1. Study the tribes you want to reach If you have a message or idea that you want to share with people online, then embrace the idea of social fully. People do not only act online as individuals, but as members of tribes that gather around strong passions and emotions. 2. The insights you have gained about the individuals you want to reach, and their tribes, should inspire your ideas. Your ideas can become bridges towards the change people desire, for example by helping them do new things, express who they are, and connect with others. 3.

The reason you want to launch many small ideas, rather than one big idea, is to become more agile. 4. 5. Download a large version of The Social Media Cat-A-Pult. Peter Wolodarski trampar runt i skoldebatten. DN:s nye chefredaktör, Peter Wolodarski, har skrivit mycket om skolan på sistone. Först en artikel där han ondgör sig över legitimationskravet och förespråkar ett lönelyft på 10 000 för alla lärare. Nu senast en söndagskrönika där han talar sig varm för kontinuitet och stabilitet och lyfter just brist på reformer som orsaken till den finska skolframgången. Det är välkommet att skolan diskuteras i media, det är även välkommet att fler än Johannes Åman skriver i det här ämnet på DN:s ledarsidor.

Men jag är hjärtligt trött på alla självutnämnda skolexperter som uttalar sig tvärsäkert på tvivelaktigt underlag. Om vi först tar invändningarna mot legitimationskravet. Länge har det på många håll kvittat lika om den som söker ett lärarjobb har examen eller inte. Det är alltså det här systemet Wolodarski vill se oss ha kvar? Visst finns det enstaka obehöriga med både djupa ämneskunskaper och god förmåga att entusiasmera, leda och undervisa, men det är inget argument mot legitimationskravet. ... Goda exempel: Hur man kan förbereda schemabrytande aktiviteter som idrottsdag och teaterbesök genom samarbete och förutsägbarhet. Det var en gång en Drottning som fått ett brev, ett veckobrev. Hon är mamma till en underbar prins, Prestationsprinsen, som blir lite pirrig och nervös då det är nya och annorlunda saker på gång.

Både hemma och i skolan. Det kan vara vad som helst en utflykt, ett prov, prata inför klassen, gå bort till någon man inte känner så väl, få hem gäster med barn som man inte känner. Ja, ni förstår. Det är inte ovanligt, snarare naturligt och vanligt. Tillbaka till veckobrevet. Måndag och tisdag: Vanliga dagar enligt schema, inga läxor.

Onsdag: Läxa som vanligt + teaterbesök i sta’n (inte med Prestationsprinsens mentor). Torsdag: Läxa som vanligt + idrottsdag på idrottsplatsen i valda grupper som leds av lärare enligt tidigare utskick. Fredag: Läxa som vanligt + Prestationsprinsens grupp har hand om ”Fredagsskoj” (vilket innebär att leda ”roliga lekar”). OBS! OK, ni som är vana att läsa om prestationsprinsar förstår. Och sen är det en resa tillbaka också! Struktur, förutsägbarhet och ställtid. Vilka ämnen ska vi läsa i skolan? | Christian Jerhov. Jag läste en artikel om varför inte drama är ett eget ämne i grundskolan häromdagen. Bra fråga. Egentligen kan man fundera över fler ämnen som finns, eller som inte finns?

I och för sig är det väl diskutabelt om framtidens skola ens kommer att bygga på traditionella ämnen som bas för organisationen. Men, det finns ändå en vetenskaplig tradition som definierar olika ämnen och som vårt skolväsende bygger på, om jag förstått det hela rätt. Dessutom går ju för närvarande trenden mot tydligare ämnesfokus men kombinerat med krav på ämnesövergripande undervisning. . - Varför är musik ett eget ämne men inte drama, teater eller dans? - Varför finns bild och slöjd som skilda ämnen? - Varför är inte ekonomi ett eget ämne i grundskolan? - Skulle matematiken kunna delas upp i två ämnen varav ett – vardagsmatematik – var obligatoriskt och ett annat som inriktade sig mer på matematikens användning inom naturvetenskaperna var en fördjupning?

- Vilka språk ska eleverna kunna välja mellan? Skolans urinvånare måste förstå | Gränsbrytning. Vi pratar om att skolan och dess urinvånare (lärare och skolledare) måste flippa klassrum, öppna dörrar, samarbeta, bedöma för lärande, bygga relationer. Vi läser John Hattie och Dylan Wiliam och många andra skolforskare som säger i princip samma sak: lärande är sociokonstruktivistiskt. Det händer när en individs världsbild möter en annan individs världsbild och någon form av reflektion sker. Utgångsläget är en relation och effekten är utveckling. Och så trillar vi likt förbaskat ner i den gamla klosterskolegropen gång på gång. ”Läraren ska kunna mer än eleven”. ”Läraren ska katederundervisa och både ställa frågorna och kunna alla svaren”. ”Endast så får läraren tillbaka den auktoritet som hen borde ha”.

Skolan är uppbyggd utifrån en klassisk makthierarki; den som vet mest bestämmer och sätter agendan. Det som nämligen är på väg att hända är en skiktning inom skolväsendet, där de som nyttjar ett utökat kollegium via sociala medier just nu i hög fart rusar ifrån dem som inte gör det. Vi är många lärare som är arga Dagens Samhälle. Du kanske har undrat om vi egentligen finns. Jag menar, det är så många som uttrycker sina åsikter om skolan i dag, så många som vet hur skolan ska skötas. Men från oss har du inte hört så mycket. Det är inte ofta de vänder sig till oss som arbetar med att utbilda era barn inom en skola som enligt mediers beskrivning är i fritt fall. Nu vet du.

Vi finns. Och vi är många som är arga. Det har hänt flera gånger. Att försöka trösta tjejen som nära nog kollapsar av pressen att nå högsta betyg i alla ämnen samtidigt som hon sköter sin träning på elitnivå, engagerar sig politiskt och försöker få tid över till sina vänner, är det att vara i verkligheten? Visst finns det brister med det svenska skolsystemet, de flesta beror dock på att styrande politiker inte har lyssnat på lärarna. Istället för att åtgärda de grundläggande problemen sveper reformvindar genom skolan där alla har åsikter om hur vi bäst ska lösa de problem som tidigare reformer skapat.

Jag läser tidningen varje morgon. Skolkontoret på andra våningen - Blogg. Jag är inte lärare, jag är ingen expert på skolfrågor. Men jag har erfarenheter från skolan ur ett ovanifrånperspektiv. Min utbildningsbakgrund har jag inom statsvetenskap och ekonomi. Jag hade jobbat i 7 år som kommundelschef när kommunens organisation förändrades till mer traditionella fackförvaltningar. Jag fick förmånen att tillsammans med min chef bygga upp den nya förvaltningen som skulle innehålla kultur, arbetsmarknad och samtliga skolformer. Det var spännande och utmanande. Vi hade ideer och vi brann för att bygga något bra. Vi hade mängder med frågor som vi var tvugna hitta svaren på. Vi hade en fantastisk chef med stor kapacitet och ideer om hur vi skulle bygga den nya organisationen.

Vi hade ett högt tempo och vi tyckte vi gjorde det bra. Jag själv fick tjänsten som lärstödschef. Vi åkte på fantastiska skolkonferenser, föreläsningar och kurser. Vi pratade arbetstidmodeller med facken. Men efter ett par år så började det kännas som om något var fel. Och min fråga till er är. Tänktill om hur vi lär versus vad som ska läras, igen | Skapavetande. I ett tidigare inlägg nämnde jag att John Hattie anser att lärare bör fundera mindre på planering av undervisning och mer på hur elever lär. Detta är en distinktion som kanske borde vara skolans mest centrala. För egen del har jag häpnat hur lite tanke jag själv medvetet har ägnat frågan om hur vi lär.

Låt mig dock ta Hatties tankegång vidare och formulera den så här: hur människor lär är lärarens viktigaste kunskap och erfarenhet, men den hänger naturligtvis ihop med vad som ska läras. För beroende på vad som ska läras så blir svaret på frågan hur elever lär lite olika. Men låt säga att målet nu är att lära oss att förstå och förklara orsakerna till och konsekvenserna av väpnade konflikter och att vi ska kunna värdera, rangordna och se samband mellan olika orsaker till konflikter. Eftersom vi människor både fysiskt och kognitivt är ganska så lika så behöver vi hitta en svarshorisont för hur människor lär.

How to Hold Onto a Kid’s Natural Genius. Big Ideas Teaching Strategies Progressive educators have long been pushing to develop curriculum and teaching methods that will help students build skills that will be useful outside the perimeter of school. President Obama, legislators and dozens of business leaders have noted that the American education system isn’t teaching young people to think critically or solve problems creatively – skills that will be needed for the jobs of the future. “The gap exists because we are not talking about this skill set with specificity,” said Angela Maiers, a former teacher and author of Classroom Habitudes. “We talk about it in generalities, but that doesn’t get us anywhere if we don’t know what that would look like in the classroom.”

She explained her method of fostering curiosity, adaptability, courage, and self-awareness among other traits in a recent edWeb webinar. “Every five-year old that I know has that skill set,” Maiers said. Related Explore: 21st-century-skills. Advent of Google means we must rethink our approach to education | Education | The Observer. Would a person with good handwriting, spelling and grammar and instant recall of multiplication tables be considered a better candidate for a job than, say, one who knows how to configure a peer-to-peer network of devices, set up an organisation-wide Google calendar and find out where the most reliable sources of venture capital are, I wonder?

The former set of skills are taught in schools, the latter are not. We have a romantic attachment to skills from the past. Longhand multiplication of numbers using paper and pencil is considered a worthy intellectual achievement. Using a mobile phone to multiply is not. But to the people who invented it, longhand multiplication was just a convenient technology. I don't think they attached any other emotions to it. In school examinations, learners must reproduce facts from memory, solve problems using their minds and paper alone.

The curriculum lists things that children must learn. One of them says: "Aren't we going to do any work? " Ett systemmässigt generationsskifte i skolan | Gränsbrytning. Skolan ska ge eleverna den kompetens som krävs för att bli goda samhällsmedborgare. Men vilken världsbild levererar skolan idag och är den kompatibel med den värld som eleverna lever i? Skolan befinner sig i en övergångsfas, från ett analogt till ett digitalt arbetssätt. Det innebär att skolan är på väg att överge papper och penna, böcker och skrivtavla till förmån för bärbara datorer, läsplattor och molntjänster. Förutom den rent praktiska förändringen som skolan står inför gällande inköp av en ny typ av skolmaterial och nya kompetenser för lärarna innebär det faktiskt en större omställning än vad som kanske syns vid en första anblick. Den stora förändringen handlar om övergången från en analog till en digital struktur.

Inte bara från papper till dator utan framförallt tankemässigt. Analoga strukturer bygger på ett stationärt och linjärt synsätt. Det digitala arbetssättet har helt andra förutsättningar än det analoga. Multimodalitet gäller också på systemnivå. Nytänk – viktigaste skoluppgiften - Kulturdebatt. Dagens Sverige är ett helt annat land än det som grundskolan en gång formades för.

Det krävs en ny Skolkommission för att lösa de stora problem som politikerna misslyckats med att lösa, anser Bert Stålhammar. Artikelbilder Bert Stålhammar, professor i pedagogik. Fakta Var med och införde grundskolan i Sverige som rektor 1960. Om några veckor avslutas det femtionde läsåret i grundskolan. Skoldebatten är intensiv och varje vecka presenteras nya förslag till förbättringar eller åtminstone förändringar. Ledamöterna i Skolkommissionen var födda runt förra sekelskiftet. För att garantera att grundskolan blev likformig och likvärdig över hela landet blev den nya skolformen statlig i motsats till folkskolan som var kommunal. Forskningen om hur hjärnan fungerar och kunskapen om hur inlärning går till har närmast exploderat. När man i den gamla skolan försökte lära eleverna studieteknik handlade det ofta om att eleven skulle sitta avskilt och ha det tyst omkring. Instagram, sociala medier och allas vårt ansvar! | Filmpedagogerna.

I dagarna två har jag föreläst för lärare, skolpersonal, skolledare och föräldrar kring sociala medier. Av en tillfällighet har detta inträffat samtidigt som det s.k. Instagrammålet kommit upp i rätten. Samtidigt brinner det och är uppror i Stockholm. Märkligt nog hänger dessa saker samman. Till att börja med: När det rapporteras om Instagrammålet i media är det vissa saker som inte framkommer – eller rapporteras lite fel. Medias rapportering om Instagrammålet. Vad gäller kontot: Det var många killar som hängdes ut på kontot gbgorroz. Vad gäller rättegången: Enbart de som har dokumentation över att de blivit kränkta är målsägande. Att anmäla och utreda liknande händelser: Flera elever försökte anmäla kontot och de kränkande kommentarerna som var skrivna om dem innan de s k upploppen skedde på tisdagen den 18 december.

Polisen lyckades spåra Ip-nummer med hjälp av Instagram. Efterspelet till själva upploppen: Utanför Plusgymnasiet blev det upplopp. Hög andel socialbidragstagare. Semester och kreativt lärarjobb – Nicklas Mörk. Don’t Lecture Me: Rethinking How College Students Learn.