background preloader

Sidor att återkomma till

Facebook Twitter

Index. Teskedsorden. Säker på nätet. Hårt arbete utan genväg. Skolan rankas av väljarna som den allra viktigaste valfrågan.

Hårt arbete utan genväg

Och att döma av den Sifoundersökning som DN i går redovisade på nyhetsplats tror de att mindre klasser är den bästa åtgärden för att lyfta elevernas resultat. Det tror inte OECD. I går presenterade organisationen en specialgranskning av de svenska resultaten i den senaste Pisaundersökningen. Där framgår att klasserna i Sverige internationellt sett redan är små. Sambandet mellan klasstorlek och elevresultat är relativt svagt. I rapporten görs den intressanta iakttagelsen att framgångsrika skolnationer tenderar att prioritera ersättningen till lärarna framför klasstorlek. Washington Post 10 saker en tonåring kan lära på sommaren. Here’s a list of things teenagers can do to really forget school and do some learning, courtesy of cognitive scientist Roger Schank, an artificial intelligence theorist and education reformer who is is the John Evans Professor Emeritus of Computer Science, Psychology, and Education at Northwestern University.

Washington Post 10 saker en tonåring kan lära på sommaren

He has taught at Stanford and Yale universities and is the former head of the Institute for the Learning Sciences. He is also the author of “Teaching Minds: How Cognitive Science Can Save Our Schools.” The Social Media Cat-A-Pult [INFOGRAPHIC] The Social Media Cat-a-pult is a device that has been assembled to help you become more agile, tribal, collaborative, and peer-to-peer.

The Social Media Cat-A-Pult [INFOGRAPHIC]

These approaches can hopefully inspire you to create and share more valuable content in a space that is becoming increasingly cluttered. 1. Study the tribes you want to reach. Peter Wolodarski trampar runt i skoldebatten. DN:s nye chefredaktör, Peter Wolodarski, har skrivit mycket om skolan på sistone.

Peter Wolodarski trampar runt i skoldebatten

Först en artikel där han ondgör sig över legitimationskravet och förespråkar ett lönelyft på 10 000 för alla lärare. Goda exempel: Hur man kan förbereda schemabrytande aktiviteter som idrottsdag och teaterbesök genom samarbete och förutsägbarhet. Det var en gång en Drottning som fått ett brev, ett veckobrev.

Goda exempel: Hur man kan förbereda schemabrytande aktiviteter som idrottsdag och teaterbesök genom samarbete och förutsägbarhet.

Hon är mamma till en underbar prins, Prestationsprinsen, som blir lite pirrig och nervös då det är nya och annorlunda saker på gång. Både hemma och i skolan. Det kan vara vad som helst en utflykt, ett prov, prata inför klassen, gå bort till någon man inte känner så väl, få hem gäster med barn som man inte känner. Ja, ni förstår. Det är inte ovanligt, snarare naturligt och vanligt. Tillbaka till veckobrevet. Måndag och tisdag: Vanliga dagar enligt schema, inga läxor. Vilka ämnen ska vi läsa i skolan? Jag läste en artikel om varför inte drama är ett eget ämne i grundskolan häromdagen.

Vilka ämnen ska vi läsa i skolan?

Skolans urinvånare måste förstå. Vi pratar om att skolan och dess urinvånare (lärare och skolledare) måste flippa klassrum, öppna dörrar, samarbeta, bedöma för lärande, bygga relationer.

Skolans urinvånare måste förstå

Vi läser John Hattie och Dylan Wiliam och många andra skolforskare som säger i princip samma sak: lärande är sociokonstruktivistiskt. Det händer när en individs världsbild möter en annan individs världsbild och någon form av reflektion sker. Utgångsläget är en relation och effekten är utveckling. Och så trillar vi likt förbaskat ner i den gamla klosterskolegropen gång på gång. Vi är många lärare som är arga Dagens Samhälle. Du kanske har undrat om vi egentligen finns.

Vi är många lärare som är arga Dagens Samhälle

Skolkontoret på andra våningen - Blogg. Jag är inte lärare, jag är ingen expert på skolfrågor.

Skolkontoret på andra våningen - Blogg

Men jag har erfarenheter från skolan ur ett ovanifrånperspektiv. Min utbildningsbakgrund har jag inom statsvetenskap och ekonomi. Tänktill om hur vi lär versus vad som ska läras, igen. I ett tidigare inlägg nämnde jag att John Hattie anser att lärare bör fundera mindre på planering av undervisning och mer på hur elever lär.

Tänktill om hur vi lär versus vad som ska läras, igen

Detta är en distinktion som kanske borde vara skolans mest centrala. För egen del har jag häpnat hur lite tanke jag själv medvetet har ägnat frågan om hur vi lär. How to Hold Onto a Kid’s Natural Genius. Big Ideas Teaching Strategies Progressive educators have long been pushing to develop curriculum and teaching methods that will help students build skills that will be useful outside the perimeter of school. President Obama, legislators and dozens of business leaders have noted that the American education system isn’t teaching young people to think critically or solve problems creatively – skills that will be needed for the jobs of the future.

“The gap exists because we are not talking about this skill set with specificity,” said Angela Maiers, a former teacher and author of Classroom Habitudes. “We talk about it in generalities, but that doesn’t get us anywhere if we don’t know what that would look like in the classroom.” Advent of Google means we must rethink our approach to education. Would a person with good handwriting, spelling and grammar and instant recall of multiplication tables be considered a better candidate for a job than, say, one who knows how to configure a peer-to-peer network of devices, set up an organisation-wide Google calendar and find out where the most reliable sources of venture capital are, I wonder? Ett systemmässigt generationsskifte i skolan. Skolan ska ge eleverna den kompetens som krävs för att bli goda samhällsmedborgare.

Men vilken världsbild levererar skolan idag och är den kompatibel med den värld som eleverna lever i? Skolan befinner sig i en övergångsfas, från ett analogt till ett digitalt arbetssätt. Det innebär att skolan är på väg att överge papper och penna, böcker och skrivtavla till förmån för bärbara datorer, läsplattor och molntjänster. Förutom den rent praktiska förändringen som skolan står inför gällande inköp av en ny typ av skolmaterial och nya kompetenser för lärarna innebär det faktiskt en större omställning än vad som kanske syns vid en första anblick. Nytänk – viktigaste skoluppgiften - Kulturdebatt. Instagram, sociala medier och allas vårt ansvar! I dagarna två har jag föreläst för lärare, skolpersonal, skolledare och föräldrar kring sociala medier. Av en tillfällighet har detta inträffat samtidigt som det s.k.

Instagrammålet kommit upp i rätten. Samtidigt brinner det och är uppror i Stockholm. Märkligt nog hänger dessa saker samman. Till att börja med: När det rapporteras om Instagrammålet i media är det vissa saker som inte framkommer – eller rapporteras lite fel. Semester och kreativt lärarjobb – Nicklas Mörk. En lärare har semester precis som alla andra arbetstagare i Sverige.

Vi gör då olika saker som hör semestern till och precis som för människor inom alla yrkeskategorier gillar inte alla lärare samma aktiviteter under semestern utan väljer det som passar individen bäst. Något som jag använder semestern till är att tanka energi och använda denna nyvunna energi till bland annat kreativ förberedelse och reflektion. Don’t Lecture Me: Rethinking How College Students Learn.