background preloader

Beställ skolmaterial - UNICEF Sverige

Beställ skolmaterial - UNICEF Sverige
Här hittar du undervisningsmaterial som går att ladda ner eller beställa från oss. Låt dig inspireras av filmer, spel med mera och sätt fart på diskussionerna i klassrummet och förskolan. Flykten slutar här Ett studiematerial för gymnasieelever om barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU. Det här studiematerialet handlar om barn som har flytt till Sverige, om deras situation och om deras rättigheter. Materialet som innehåller två berättelser av flickor som flytt till Sverige utan sina familjertet belyser hur myndigheter i Sverige och inom EU lever upp till barns rättigheter. För att uppfylla barns rättigheter behöver vi alla en bättre förståelse och kunskap om hur situationen för barn på flykt ser ut. Ladda ner materialet direkt nedan eller köp det i unicefbutiken för 100 kronor. Barnkonventionen i en låda Med stöd av Svenska Postkodlotteriet har vi tagit fram ett material som riktar sig till dig som arbetar i förskolan. Tio lektioner om barnets rättigheter I stormens öga Filmer

https://unicef.se/skolor/bestall-skolmaterial

Related:  □□ FN-Dagen - Barnkonventionen

Barnkonventionen Barn har egna mänskliga rättigheter. 1989 antog FN Konventionen om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Idag har alla världens länder utom två ratificerat, dvs lovat att följa, konventionen vilket gör den till en av FN-systemets mest spridna konventioner. Sverige ratificerade konventionen redan 1990 och idag är bland annat skollagen, föräldrabalken och socialtjänstlagen anpassade efter rättigheterna i Barnkonventionen. Sedan 2011 är också Barnkonventionen inskriven i läroplanen. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga. Artiklarna ska alltid läsas tillsammans.

Hela grundskolekursen på en halv termin och hur stödja nyanlända? Det är sista lektionen för dagen. Vi ska tillsammans samla ihop alla våra kunskaper. Det handlar om konsekvenser av imperialismen, för de koloniserade, för kolonisatörerna – fördelar och nackdelar. Nu är vi alla samlade. Tidigare har eleverna, i grupper, samtalat och antecknat de konsekvenser som de kommer på.

utbudet.se - gratis skolmaterial - Låt barnen veta sin rätt Välj Ämne/Tema För de yngre (8 st) SNABB-BESTÄLLNING - om du vill ha allt som visas nedan använder du denna beställningsruta. Topplista - lärarnas favoriter! 0 kr Gör barnkonventionen till lag - UNICEF Sverige Barnkonventionens status i Sverige FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen, är ett rättsligt bindande dokument som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen antogs den 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. Idag har 196 stater ratificerat (förpliktat sig att följa) barnkonventionen.

Startsida MNK åk 3-4 (Norden-kartan är utgiven av Generalstabens Litografiska Anstalt GLA, Stockholm 1970) - Finlands karta - Finland: län 1 övning - Södra Finland 4 övningar - Insjöfinland 2 övningar - Västra Finland 2 övningar - Mellersta Finland 1 övning - Norra Finland 1 övning - Danmarks karta 4 övningar - Islands karta 1 övning - Norges karta 6 övningar - Sveriges karta 5 övningar - Sverige hitta 4 övningar - Sverige skriv 4 övningar - Norge hitta 2 övningar - Norge skriv 2 övningar - Danmark hitta 3 övningar - Danmark skriv 3 övningar - Baltikum hitta 3 övningar - Baltikum skriv 3 övningar GE åk 5-6 Europa - Floder - Hav och sjöar - Berg - Klimat zoner med alternativ - Klimat zoner utan alternativ - Västeuropa - Centraleuropa - Östeuropa - Sydeuropa - Klimatzoner - Mellanöstern Afrika - Länder i norra Afrika - Länder i västra Afrika - Länder i Centralafrika - Länder i östra Afrika - Länder i södra Afrika Oceanien, Australien

Skolmaterial för FN-dagen - Svenska FN-förbundet Den 24 oktober är internationella FN-dagen och det är ett utmärkt tillfälle att jobba med FN-frågor i klassrummet. Skolmaterialet för FN-dagen 2021 handlar om Agenda 2030 och de globala målen. I materialet finns korta faktatexter, begreppsförklaringar och diskussionsfrågor. Helt enkelt ett bra sätt att lyfta utmaningar som FN arbetar med.

Musikbloggen Fjäriln vingad av Carl Mikael Bellman som levde på 1700-talet Fjäriln vingad syns på Haga mellan dimmors frost och dun Mina rättigheter Åldersväljaren - Mina rättigheter SLI.SE - FN & UNICEF - En översiktsfilm om FN och barnkonventionen Utbildningsradion, 2013, Från 6 år, 14 min. U102763-01 Del 1 av 16. Ami, Bruno, Coco och Dani får en chans att rädda teatern från nedläggning. Printable World Flags To make watching the Olympics on TV at home more festive and exciting, for a world travel themed party or to celebrate any international occasion, we’ve put together these 100 countries printable world flags in one file, in perfect sizes to make party bunting with. Download Each page has 10 flags with the name of the country on the side tab. Fold over this tab to use the flags as bunting. Children can try recognising and guessing the flags and then learn the country names of each flag written on the back flap.

På väg till skolan (Bio) De bor på fyra avskilda hörn av vår planet men delar en oerhört törst efter kunskap. De vet att utbildning och kunskap är avgörande för deras framtid, och kanske till och med deras överlevnad. Från de farliga savannerna i Kenya till de slingriga stigarna i Marockos atlasberg, från den tryckande hettan i södra Indien till de vidsträckta och svindlande platåerna i Patagonien delar dessa barn ett mål och en dröm.

Related: