background preloader

IT i skolan - Förstasidan

IT i skolan - Förstasidan

Digitala prov Mitt språkutvecklande klassrum: Språklig stöttning i gymnasieskolan: Skrivmallar till prov i historia Idag har våra ettor på samhällsprogrammet haft prov på de stora revolutionerna i kursen Historia 1b. Min kollega Freddy och jag bestämde oss för att skapa skrivmallar till frågorna för att dels underlätta för elevernas skriftliga produktion och dels för att skapa tankestrukturer för dem. Många av våra elever har svenska som ett andraspråk och även om de har tillägnat sig kunskaper har de ofta stora svårigheter överföra sina kunskaper till skrift. Så här såg frågorna och mallarna ut: 1a. Skrivmall till fråga 1a Jag vill förklara vilka orsaker som gjorde att ………………….. uppstod. Först ................................................................................................................................................ Därefter ........................................................................................................................................... b. Skrivmall till fråga 1b c. Skrivmall till fråga 1c 2. Skrivmall 2 3. Skrivmall till uppgift 3

Digg IT a lot | IKT i skolan och annan skoj Ullis skolsida pedagogdalarna Josef Sahlin IKT-skafferiet Recensioner av iPhone, iPad- och Android-appar och spel för barn

Related: