background preloader

IKT pedagog 2013

IKT pedagog 2013

PIM - Utveckla undervisningen genom kollegialt lärande PIMLab är en kompetensutveckling för pedagoger som bygger på kollegialt lärande och utveckling av undervisningen. I PIMLab får pedagoger tillsammans arbeta med att implementera Lgr11, utveckla sin bedömarkompetens och använda digitala verktyg i undervisningen. Uppgiften för pedagogerna är att utifrån entreprenöriellt lärande skapa en process i form av ett uppdrag där eleverna i grupp får träna flera av förmågorna som anges i Lgr11, till exempel: · Kreativ förmåga - Ställa frågor, Föreslå lösningar, Utveckla idéer · Analysförmåga - Granska, Jämföra, Värdera · Kommunikativ förmåga - Presentera, Argumentera, Diskutera · Metakognitiv förmåga - Utvärdera, Reflektera, Bedöma PIMLab genomförs med stöd av en resurs på Internet som också används som en redovisningsmiljö för att samla reflektioner, elevexempel, bedömningsunderlag och tankar i en multimedial rapport. Tidsomfattning – 40 timmar under ca 3 månader Precis som PIM avsätts 40 timmar.

Tillfälle 2: Projektledning:Att planera, Skolarbetet blir ”på riktigt” när fler läser elevernas bloggar Dan Åkerlund – Det blir extra tydligt att multimodala texter och nya mottagare för elevers arbete inte går att studera som helt olika aspekter av textproduktion – de hör ihop, säger Dan Åkerlund. Läraren var inte mottagaren I studien har Dan Åkerlund undersökt hur elever i årskurserna 4-6 med hjälp av datorer och kameror skapat och kommunicerat så kallade multimodala texter – i det här fallet främst fotografier i kombination med skriven text. – När eleverna bloggade fanns det för många en tydlig mottagare som inte var läraren, både utanför klassrummet i form av vänner och föräldrar, men också de andra klasskamraterna. – Efter en tid så menade eleverna att bloggen också hade blivit ett ställe dit man gick för att se vad man sysslat med tidigare och för att se bilder från skogsutflykter och museibesök, ett slags portfolio och repetition. Uppfattades nästan inte som skolarbete Eleverna i studien hade även utbyte med elever i Tanzania via Skype. Bilden av mottagaren som genuint intresserad

Processuppgift2 | Ett verktyg för utveckling, uppföljning och arbete med skolornas digitalisering rektorsutbildning | Filmpedagogerna Publicerat av mikaelkowalski Instagramupploppen, nätmobbning och kränkningar är något som Filmpedagogerna Folkets Bio jobbar med VÄLDIGT mycket just nu. Tillsammans med Karl Dahlstrand, från Cybernormer så skall vi i februari föreläsa för gymnasieskolorna i Göteborgs rektorer. Vi kommer även föreläsa om detta framöver – så hör av er om ni vill veta mer och tycker att det låter intressant att få reda på mer. Redan idag onsdag har Göteborgs Universitet ett öppet seminarium – de har gjort en liten film på temat: mer info om dagen hittar man här. Tänkte passa på att tipsa om två inslag till som berör samma tematik: Det första från tv4 – några dagar efter upploppen: Instagramupploppen: Elevernas egen inställning till sociala medier – TV4 Play. Och ett till inslag från tv4 angående hur dagens unga påverkas av kränkningar på sociala medier och hur detta påverkar elevernas hälsa. Om ni inte läst vad Cybernormers Marcin de Kaminski skrivit om Instagramupploppen – läs här:

Related: