background preloader

London - 10 Things You Need To Know

London - 10 Things You Need To Know
Related:  London

Sherlock Holmes' London In the novels, the legendary detective Sherlock Holmes lived and solved many mysteries in Victorian London. London is the only city where you can feel what it is like to walk in Sherlock's footsteps and visit his home. The BBC series, Sherlock, stars Benedict Cumberbatch and Martin Freeman as modern day interpretations of the classic Conan Doyle characters, Sherlock Holmes and Dr John Watson. Robert Downey Jr and Jude Law have also recreated Holmes and Watson on movie screens in recent years. Created by Scottish author and physician Sir Arthur Conan Doyle in 1887, Sherlock Holmes has featured in more films than any other literary character. Doyle's famous detective has been played by 75 actors in more than 200 films, as well as appearing in four novels and 46 short stories. Baker Street: The Sherlock Holmes Museum and Madame Tussauds Any Sherlock Holmes pilgrimage should start with a visit to Baker Street. From here you can take a stroll towards Oxford Circus to see The Langham hotel.

London Eye Tour of London Tour guide: Good afternoon, ladies and gentlemen and welcome to this fantastic tour of London by bus. My name’s Greg and I’m your guide this afternoon on our tour of London. As you can see, we’re on an open-top bus, so you can see all the attractions from your seat and you don’t need to walk anywhere. And please don’t worry about the rain, I’m sure it’ll stop soon. Góry Świętokrzyskie - atrakcje Góry Świętokrzyskie należą do najstarszych w Polsce. Nazwa pochodzi od relikwii Krzyża Świętego, zdeponowanych w klasztorze łysogórskim. Odznaczają się one bogactwem krajobrazowym. Posiadają wiele walorów przyrodniczych i archeologicznych. Teren ten mocno wpisał się w historię narodową. Ich korzystne położenie sprawia, że chętnie tu zjeżdżają turyści z innych regionów kraju. Piękne widoki na Góry Świętokrzyskie w pogodny dzień z wieży zamkowej, w Chęcinach. Historia i główne atrakcje Gór Świętokrzyskich Góry Świętokrzyskie należą do najstarszych w Polsce. Wyjaśnienie nazwy Góry Świętokrzyskie Święty Krzyż i jego walory Jan Długosz, w ”Kronikach sławnego Królestwa Polskiego” napisał, że Łysa Góra jest obok Kalwarii i Wawelu najznamienitszą górą w Polsce, nie dzięki wspaniałym widokom, ale dzięki stojącemu na szczycie klasztorowi. Ślady działalności człowieka w Górach Świętokrzyskich Zobacz także

The City of London This is the River Thames. It is almost 346 kilometres long, and is the second longest river in Great Britain. It flows through London, and it’s this part of the river that most tourists see. But there’s more to the Thames than a trip down the river. The Romans built a settlement on the River Thames, and over the centuries it grew into the City of London, with a huge port. Ships from around the world brought food, goods and people to the capital. But by the 1980s, most of the docks had closed and the area became run-down. A lot of money has been invested in this huge riverside area. The old warehouses are now attractive apartments. People also enjoy living on the water! Nick: Hi, Alistair. Alistair: Hey, Nick, welcome aboard. Nick: Thank you. Alistair: I love being close to the water. Nick: What’s it like to live on a boat? Alistair: In the summer, it’s beautiful. Nick: Could you give me a tour? Alistair: Please. Nick: I like it. Alistair: For me, it’s being so close to nature.

Is the UK the same as Britain, Great Britain and England? The UK is situated north-west of the European continent between the Atlantic Ocean and the North Sea. It has a total land area of 244,100 square kilometres, of which nearly 99% is land and the remainder inland water. From north to south it is about 1,000 kilometres long. The UK part of Europe and is a member of the European Union (EU). Click here to find out about the Geography of the UK The official name of the UK is the "United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland". The name refers to the union of what were once four separate nations: England, Scotland, Wales and Ireland (though most of Ireland is now independent). England - The capital is London. The capital of the UK is London. Interactive Map of the UK Before 1922 the UK included Ireland in the definition, but when the Irish Free State ceased to be part of the Union the title changed to include 'Northern Ireland'. The United Kingdom (UK) was formed in on January 1, 1801 and constitutes the greater part of the British Isles.

Góry Świętokrzyskie Góry Świętokrzyskie, obok Sudetów, są jednym z najstarszych pasm górskich w Polsce[2]. Wypiętrzyły się w czasie kaledońskich ruchów górotwórczych na granicy syluru i dewonu. Następnie zostały odmłodzone w czasie orogenezy hercyńskiej (dolny karbon) i ponownie podczas orogenezy alpejskiej. W przeszłości na terenie Gór Świętokrzyskich znajdowały się ośrodki górnictwa, rud żelaza, ołowiu i miedzi. Budowa geologiczna[edytuj | edytuj kod] Budowa geologiczna Gór Świętokrzyskich jest bardzo zróżnicowana. Trzon Gór Świętokrzyskich jest pasmem łysogór zbudowanych z piaskowców kwarcytowych wieku prekambryjskiego. Klimat[edytuj | edytuj kod] Klimat Gór Świętokrzyskich znacznie różni się od otaczających je regionów. Wody[edytuj | edytuj kod] Pasma górskie[edytuj | edytuj kod] Na południe od pasma głównego, oddzielony od niego Padołem Kielecko-Łagowskim, położony jest ciąg, w skład którego wchodzą pasma: Zgórskie, Posłowickie, Dymińskie, Daleszyckie, Cisowskie, Brzechowskie, Orłowińskie i Wygiełzowskie.

Résultats Google Recherche d'images correspondant à images Site Web pour cette image London_map lewebpedagogique.com Recherche par imageImages similaires Les images peuvent être soumises à des droits d'auteur.

Related: