background preloader

Google CS First

Google CS First

https://www.cs-first.com/en/home

Related:  6 - CODING e ROBOTICAGoogle Worldcbright22CodingMiscellaneous Update

Offline · google/blockly-games Wiki Got limited or unreliable Internet? Download a full copy of Blockly Games using the links below. Choose your language (3MB compressed, 5MB uncompressed): Unzip the downloaded file and open index.html in a web browser. The games can be distributed on an intranet, CD, USB drive, or any other storage media.

10 maneras de usar Google que quizás no conocías - BBC Mundo Derechos de autor de la imagen Getty Images ¿Para qué sirve Google? La primera respuesta que viene a la cabeza es para buscar palabras en internet. Ett kritiskt perspektiv på skolans digitalisering – Omvärldsbloggen I september förra året konstaterade OECD i rapporten Students, Computers and Learning att det är långt ifrån självklart att en större tillgång till datorer och en ökad användning av it och digitala medier i undervisningen verkligen förbättrar elevernas kunskaper och förmågor. Det räcker inte att ge tillgång till tekniken, utan det krävs att beslutsfattarna tar fram hållbara strategier som hjälper lärarna att utveckla och förändra sin undervisning. Dessutom är det nödvändigt att förändringsarbetet är förankrat i resten av samhället och att det finns en allmän förståelse för varför skolan behöver digitaliseras. Annars kommer det inte att ske någon genomgripande förändring, konstaterade man.

Storytelling con Scratch – Laboratorio di Tecnologie Audiovisive di Andrea Patassini Attorno uno strumento come Scratch è possibile costruire tantissime attività differenti tra loro. Solitamente quando ci si approccia ad un’opportunità simile la prima considerazione che emerge è quella del suo (più che valido) contributo ad apprendere i concetti del pensiero computazionale. Ed è vero, l’apporto di Scratch a comprendere il linguaggio per programmare una macchina è immediatamente individuabile ed è, di fatto, l’obiettivo principale nello sviluppo del software. Want to Become an Artist? 13 Chrome Apps to Get You Started Do you have an interest in art or becoming an artist? Or maybe you have a friend or child who does? With Chrome apps and extensions, you can explore that amazing world. For creative inspiration, learning about the greats, and tools to get you started, look no further than these options for budding artists of all ages. Anyone Can Doodle, Sketch, And Paint With Doodle Buddy - Even Your Grandma!

It-användning och it-kompetens i skolan Rapporten visar att det blir allt fler datorer och surfplattor i skolan och att användningen ökar i samtliga skolämnen. Samtidigt skiljer sig användningen stort mellan de elever som fått, eller fått låna, en egen dator av skolan jämfört med de som delar med andra. Trots ökningen upplever eleverna inte att deras it-kompetens blivit bättre och lärarna uppger att de har ett fortsatt stort behov av kompetensutveckling. Dessutom tycker många elever och lärare att sms och användningen av sociala medier stör i klassrummet. Det visar Skolverkets it-uppföljning. Coding, ovvero il delirio computazionale Massimo Maria Ghisalberti - pragmas.org Linux Day 2016 - (22/10/2016) Created: 2016-10-23 dom 10:16 Premessa Non sarò breve.Chi ha una connessione ad Internet potrà seguire le slide a questo indirizzo:

30 códigos de búsqueda en Google que debes conocer ¿Le sacas todo el rendimiento posible a los comandos y códigos de búsqueda que Google pone a tu disposición? En este artículo te facilitamos una treintena de códigos muy útiles para optimizar tus búsquedas. Google amplía cada día sus servicios para mejorar la experiencia de sus usuarios y te permite hacer a día hoy casi de todo: saber si tu bar preferido está lleno, utilizar sus múltiples plugins y extensiones de Chrome para ser más productivo o compartir tu ubicación con emergencias Servicios de Google increíblemente útiles que no sabías que existían Programmering i grundskolan Lärare kommer tycka att code.org och grunderna i Scratch är kul och förvånansvärt enkelt. Dessutom kan jag i värsta fall byta med parallell-klassläraren om det blir för tufft. Eleverna kommer från början att tycka att det är kul. Rektor kommer att tycka det är kul för än så länge är allt gratis.

Google ha raccolto tutti i suoi programmi per insegnare il coding in un unico sito L’annuncio è stato dato qualche giorno fa direttamente dal blog di Google for Education, la sezione del colosso di Mountain View che si occupa di offrire strumenti e programmi per insegnanti e studenti. Google ha lanciato il suo nuovo sito “Computer Science Edu”, ovvero un portale che raccoglie tutte le risorse per l’insegnamento del coding e delle materie relative all’informatica e alla tecnologia. “L’interesse per la programmazione informatica sta crescendo – scrive Chris Stephenson, a capo dei programmi per il coding di Google Edu – persino il presidente degli Stati Uniti Obama ha sottolineato l’importanza di dare a ogni studente l’opportunità di imparare la programmazione”. Stephenson, nell’enfatizzare l’impegno di Google nello sviluppare programmi che aiutino l’apprendimento e l’insegnamento dell’informatica, annuncia la decisione di aprire una piattaforma la CS EDU website dove gli insegnanti possano trovare tutte le iniziative di Google relative all’insegnamento del coding.

7 Great Chrome Extensions To Help Your Students in 2017 Compare and contrast essays are one of the more common types of custom writings that high school and college students tend to create. From brainstorm to constructing a compare and contrast graphic organizer in the form of a venn diagram, the process requires immense concentration and a in depth understanding of the topic. There are many irritable parts that essay writers have to deal with when it comes to formulating these papers.

Related: