background preloader

50 Enkla Formativa Bedömningstekniker _bara Det

50 Enkla Formativa Bedömningstekniker _bara Det
CC (by nc sa) Karin Brånebäck -@braneback 16.ReflektionEn snabb reflektion som görs direkt efter ett moment för att antingen förankra något eller för att ge tillfälle att göra jämförelser och/eller granska det inlärda. Kan ledas av läraren men kan också göras i form av att eleverna ställer frågor (som de själva vet svaret på) till varandra istället för att läraren gör det.17.IdésnurranGör ensnurra, märk upp tärningar eller använd något annat sätt att låta slumpen avgöra ett av de fyra orden: förutsäg (t.ex. Vad tror du händer sen i boken/ i historien/hur räknar du vidare…) förklara (t.ex. begrepp, orsak och verkan…) sammanfatta (t.ex. de bärande elementen i det vi just gått igenom) utvärdera (t.ex. Beskriv : En _______ är en slags _________ som ________ . Jämför : _____ och______ är lika/olika därför att _______ . Problem/lösning : Problemet är att _______ och mitt förslag på lösning är att __________ . Orsak/verkan

https://www.scribd.com/doc/278721200/50-Enkla-Formativa-Bedomningstekniker-bara-Det

Related:  skolakristinaklempt

Vad har hänt med elevens inre driv? »Kan barnen säga nej om de inte vill? Hur tvingar man dom?« »Lita aldrig på Pisa, gammalt lärarrumsordspråk.« Försöker du att gå ner i vikt? Du slösar bort din tid på gymmet Om du är en av dem som försöker kapa kilon genom att springa på löpbandet eller om du lägger ner timmar på att lyfta vikter, slösar du förmodligen bort din tid. Träning har en försumbar effekt på din vikt: Scientific American: The Exercise Paradox Kunskapsvägg åk 1-3 För nästan 4,5 år sedan skapade jag kunskapsväggen för åk 1-3. Det gjorde jag för att synliggöra för mina elever vad det var vi skulle jobba med och vad de skulle lära sig. Jag trodde aldrig att det skulle bli så många som skulle använda sig av den som det har blivit under dessa år. Jättekul att fler tycker att de kan ha användning av den på olika sätt. Nu har jag uppdaterat alla ämnen för åk 1-3, dels för att Lgr 11 blivit reviderad men också för att jag hittat en del småfel samt gjort någon ny skrivning (ser ni några fel hör gärna av er då man ofta missar en del när man själv skriver). Under de ämnen som har kunskapskrav i åk 3 finns även översikter med kunskapskraven.

jlsu En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt. Då hjärnan stimuleras och förändras beroende av vad vi utsätter hjärnan för är vårt förhållningssätt viktigt, särskilt för alla som jobbar i skolan.

Ett tankeexperiment – Kooperativt Lärande Situation 1: Tänk dig ett klassrum fullt med elever. Föreställ dig nu att läraren står framför klassen med en säck full av värdefulla mynt. Läraren meddelar klassen att hen kommer att sätta igång en 3-minuters timer och sedan kasta alla mynten ut i hela klassrummet. Läraren fortsätter sedan att säga: ”Efter tre minuter har gått så får ni behålla alla mynt ni tagit!” Grit = SISU = Uthållighet = Framgång - Kvartssamtal.se Filmen och övningen som eleverna gör i denna video är inte särskilt märkvärdigt. Det är många lärare i Sverige som jobbar med elevernas sociala utveckling. Om det är något som är nytt är det att forskningen tycks poängtera ”grit” eller ”sisus” betydelse för att lyckas i skolan och i livet. När jag (John) möter elever brukar jag säga till dem att skolan är ett uthållighetsprov mera än ett intelligensprov. Häng med på lektionerna. Gör läxorna.

Veckans förmåga Värdegrundande förmåga – Att kunna arbeta tillsammans med andra Värdegrundande förmåga – Att göra sitt bästa vid varje tillfälle Kommunikativ förmåga – Samtala, resonera och diskutera. Procedurförmågan – Veta skillnaden mellan fakta och åsikt. Fira FN-dagen i skolan! I år firar FN 70 år! Vill du uppmärksamma FN-dagen i din klass? Här kan du hitta årets skolmaterial och tävling. Skolmaterial FN-dagen 2015 Fira FN-dagen och FN 70 år med Svenska FN-förbundet!

Pensionärsrabatter & seniorrabatter - Smart Senior Dina personuppgifter Smart Senior lagrar dina personuppgifter enligt PUL (Person Uppgifts Lagen). När du uppger dina personuppgifter hos oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Smart Senior AB äger ett register över medlemmar. Registret innehåller namn, personnummer, adress/telefonnummer, leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter om dina produkter. Uppgifterna insamlas från dig genom dina inköp eller från annan källa, t.ex. från offentligt tillgängliga register och databaser.

Related: