background preloader

CC Search

CC Search

Creative Commons En infographic skapad av Shihaam Donnelly som förklarar hur CC (creative commons licenser) fungerar. Nedan beskriver jag de olika delarna av en CC-licens. Tänk på att andra lagt ner tid och energi på att skapa sådant som du har användning för (bilder, musik, texter, filmer mm), så länka hellre en gång för mycket än en gång för lite till ursprungsskaparen av verket. CC Erkännande. Alla cc-licenser har erkännande. Det betyder att de som använder det du skapat måste ge dig erkännande, d v s ange dig som upphovsman och i övrigt följa de andra cc-villkor som du lagt i licensen. CC Icke kommersiell. CC Inga bearbetningar. CC Dela lika. De sex vanligaste licenserna av CC där man kombinerar ihop ovanstående symboler. ”CC BY” Andra får ändra, bygga vidare på, distribuera vidare (även kommersiellt) det som du skapat. ”CC BY SA” Andra får ändra, bygga vidare på, distribuera vidare (även kommersiellt) det som du skapat. ”CC BY ND” Andra får sprida (även kommersiellt) det som du skapat.

flickr - cc Many Flickr users have chosen to offer their work under a Creative Commons license, and you can browse or search through content under each type of license. Here are some recently added bits and pieces: Attribution (CC BY 2.0) » 89829900 photos (See more) Attribution-NoDerivs (CC BY-ND 2.0) » 24397334 photos (See more) Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND 2.0) » 113038515 photos (See more) Attribution-NonCommercial (CC BY-NC 2.0) » 61450883 photos (See more) Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA 2.0) » 130796751 photos (See more) Attribution-ShareAlike (CC BY-SA 2.0) » 47627020 photos (See more) Public Domain Dedication (CC0) » 4154121 photos (See more) Public Domain Mark » 10812255 photos (See more) "Creative Commons is a non-profit that offers an alternative to full copyright." creativecommons.org Briefly... Attribution means: You let others copy, distribute, display, and perform your copyrighted work - and derivative works based upon it - but only if they give you credit.

FotoFinnaren.se - Hem

Related: