background preloader

ProFounder: Raise money for your business from your community

Related:  Crowd-Funding

The Agitator MYC4 Online Fundraising Website for Events and Causes | FirstGiving.com crowdaboutnow.nl QUORUMM DIGITAL VENTURE PARTNERS - In searching for Innovative Digital Marketing and Social Media Companies worldwide, to ignite and accelerate them into the global marketplace Microfinance Focus Crowdsourcing.org Romans & Literatuur | TenPages.com Doorstart TenPages een feit Graag infomeren we u over de overeenstemming die we hebben bereikt met de curator van TenPages inzake de overname van bepaalde activa van TenPages. Tekst en Uitleg BV is van plan het crowdfundingplatform TenPages in gewijzigde vorm voort te zetten. In dit kader verwijs ik naar de onderstaande berichtgeving. Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. Met vriendelijke groet, Tekst en Uitleg BV De Horst 21 9321 VH Peize Kontaktpersoon Jaap Burgstra M: 06-12866377 E: info@tekstenuitlegbv.nl I: www.tekstenuitlegbv.nl Bericht voor aandeelhouders Geachte heer, mevrouw, Op 25 februari 2014 heeft de Rechtbank te Amsterdam in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TenPages B.V. tevens handelend onder de namen TenPages.com en Where books are born. Daags na datum faillissement heb ik de mogelijkheden van een verkoop van de onderneming en activa van TenPages onderzocht. Femke Jorritsma, curator

Related: