background preloader

?Cronyism?

?Cronyism?

http://en.wikipedia.org/wiki/Cronyism

Related:  Peter Nijkamp - Karima Kourtit - Tüzin BaycanRatan Tata - prof. Han van Dissel at University of AmsterdamConflict of Interests(honorary) doctorates & devaluation academic standardswikipedia 2

[Update] VU verzweeg plagiaat hoogleraar De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam heeft maandenlang plagiaat van een van haar topwetenschappers verzwegen. De econoom Peter Nijkamp was begeleider bij een proefschrift waarin plagiaat is ontdekt. Volgens een onderzoeksrapport (.pdf) valt hem dat ook aan te rekenen, omdat hij als begeleider mee heeft geschreven. Folia: Han van Dissel kandidaat-decaan FEB >Voormalig decaan van de Erasmus Universiteit maakt overstap naar de UvA.>Han van Dissel is nu nog directeur van het Centre Européen d’Education Permanente in Fontainebleau. Han van Dissel, algemeen directeur van het Centre Européen d’Education Permanente (Cedep) in Fontainebleau bij Parijs, wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe decaan van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB). Naast zijn baan in Parijs heeft Van Dissel nog een kleine aanstelling aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), waar hij hoogleraar informatiemanagement is.

Waarom geen landelijk register voor bijbanen hoogleraar? Er komt geen landelijk register met bijbanen van hoogleraren en financiers van leerstoelen. Minister Bussemaker legt een verzoek van de Socialistische Partij naast zich neer. Achter haar kalme argumenten gaan grote belangen schuil. Zes jaar geleden, in november 2007, opperde PvdA-minister Ronald Plasterk dat er een landelijk register moest komen met bijbanen van hoogleraren. Dan zou iedereen kunnen zien welke belangen meespelen. Wat is een doctorstitel nog waard? Daar sta je dan. Na jaren van diepgravend onderzoek, nachtelijke arbeid en een verwaarloosd sociaal leven kun je eindelijk je proefschrift verdedigen. Na de succesvolle verdediging krijg je een prachtig getuigschrift mee en mag je jezelf “doctor” noemen en “dr.” voor je naam plaatsen. De titel “doctor” wordt beschermd door de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (artikel 7.22) en het Wetboek van Strafrecht (artikel 435).

NWO: 2dec2013 scherpt beleid wetenschappelijke integriteit aan 3 december 2013 NWO heeft haar integriteitsbeleid aangescherpt. NWO maakt zich sterk voor goed wetenschappelijk gedrag en neemt extra maatregelen gericht op het voorkomen en traceren van wetenschapsfraude. foliaweb: *vragen aan Rector Magn UvA tav R4D Wetenschap23 januari 2014 12:04 |Het percentage vrouwelijke hoogleraren aan de UvA zal volgend jaar op 25 procent liggen. Dat zei rector magnificus Dymph van den Boom gisteren tijdens het radioprogramma ‘Folia maakt kennis’. Hoewel op dit moment nog minder dan 20 procent van de hoogleraren een vrouw is, verwacht de rector dat percentage in de laatste anderhalf jaar van haar termijn nog flink op te kunnen krikken.

Kamer - Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheids De voorzitter van de Parlementaire Onderzoekscommissie, Roel Kuiper, heeft het rapport op 30 oktober 2012 tijdens de plenaire vergadering van de Eerste Kamer aangeboden aan de Kamervoorzitter. Op dinsdag 13 november 2012 heeft de Kamer met de commissie gedebatteerd over het rapport. Op 20 november 2012 is de tijdens het debat op 13 november 2012 ingediende Motie-Bröcker (VVD) c.s. over de bevindingen, analyse en aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie (EK C, E) na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. De commissie is op 20 november 2012 décharge verleend.

Poolse minister komt kappa ophalen Poolse minister komt kappa ophalen Zo moet het ongeveer gegaan zijn: "Zeg", zei Jozias van Aartsen tijdens een overleg van Europese ministers van Buitenlandse Zaken tegen zijn Poolse collega Bronislaw Geremek. "Ben jij indertijd niet in Utrecht tot eredoctor benoemd?" Geremek knikte met een melancholieke blik in zijn ogen. "Dat was in 1986", antwoordde hij, "samen met Winnie Mandela.

IMK-directeur stapt uit adviesraad uit onvrede over affaire Nijkamp Uit onvrede over de manier waarop het college van bestuur met de kwestie Nijkamp omgaat, heeft directeur van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf IMK Han Dieperink zich teruggetrokken uit de Raad van Advies van de masteropleiding Business Administration van de economische faculteit Feweb. Toen het college in januari na beschuldigingen van ‘zelfplagiaat’ verklaarde het wetenschappelijke oeuvre van Nijkamp te laten doorlichten, heeft het Nijkamp volgens Dieperink ‘tegelijkertijd opgeknoopt’. ‘Dat acht ik respectloos, bekrompen en laf’, schrijft hij in een mail aan het faculteitsbestuur.

questions repeated via foliaweb Onderwijs15 april 2014 18:24 |Eerstejaarsstudenten economie en bedrijfskunde hebben op grootschalige basis gefraudeerd bij computertoetsen van het vak statistiek. Met de toetsen kon voorafgaand aan het afsluitende tentamen een bonuspunt van 0,5 verdiend worden. Door de examencommissie van de faculteit is besloten de toets van alle studenten ongeldig te verklaren. Het computerprogramma MapleTA wordt aan verschillende faculteiten gebruikt voor het afnemen van digitale toetsen. Bij het eerstejaarsvak statistiek vulden economiestudenten gedurende het semester wekelijks een computertoets in om hun kennis te testen.

Related: