background preloader

Delete ? o.a. universitaire democratie ~ managerialism

Facebook Twitter

HBO-gate 2010 oa. diplomafraude Inholland. Amarantis. ROC Leiden - ppp - Zeeman.

MUB - Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie - 1997

NotPICNIC: @Ezsther ooit werd ... Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen. Onderwijsgeschillen. @onderwijsgesch sur Twitter. NVMedezeggenschap - Een stem uit de praktijk. NV Medezeggenschap (@nvmz_eu) Utrecht University universiteitsraad. UvA - University of Amsterdam - AWF. Medezeggenschap Hogeschool Leiden. Universiteitsraad Tilburg University. Radboud University. Medezeggenschap EUR. TU/e Eindhoven. Leiden Universiteit. University Twente - Student Union. Student Council Wageningen - Wageningen - Organisation. Resource: Bindend studieadvies van de baan. Er komt voorlopig geen bindend studieadvies in Wageningen.

resource: Bindend studieadvies van de baan

De Student Staff Council (SSC), onderdeel van de WUR-council, heeft vrijdag het voorstel van het universiteitsbestuur afgewezen. Voor de raadsleden van het overkoepelende medezeggenschapsorgaan is het onduidelijk wat de universiteit precies met het bindend studieadvies wil. In december kwam de raad van bestuur met het voorstel om een bindend studieadvies (BSA) in te voeren.

Eerstejaars bachelorstudenten zouden 36 studiepunten moeten halen in hun eerste jaar. Dit was nodig om aan de prestatieafspraken met de overheid te voldoen om het studiesucces van Wageningse studenten te vergroten. 170 studenten voor 10 plaatsen in cmr. [Ingezonden] Een verkozen rector?! In de Enerzijds Anderzijds van de maart-ANS werd een discussie gehouden over of de rector magnificus moet worden verkozen.

[Ingezonden] Een verkozen rector?!

Studentenpartij asap stuurde dit opiniestuk in als reactie op dit artikel. Op universiteiten in België is het al zeer gebruikelijk: een verkozen rector magnificus. Met uitgebreide verkiezingsprogramma’s proberen de kandidaten studenten voor zich te winnen. Daarmee hebben studenten en medewerkers daadwerkelijk inspraak over het beleid dat de universiteit voert.

Vrije Universiteit

Studieverenigingen zeggen vertrouwen in KOSS op - Sax.nu. De studieverenigingen van Saxion hebben in de meest recente algemene ledenvergadering het vertrouwen in het bestuur van KOSS opgezegd.

Studieverenigingen zeggen vertrouwen in KOSS op - Sax.nu

De verenigingen besloten een interim-bestuur te installeren. In een officiële verklaring stelt het interim-bestuur dat de studieverenigingen van Deventer en Enschede “na een jaar vol pieken en dalen” zich samen willen richten op de toekomst. Daarnaast geeft het bestuur aan zich bezig te willen houden met een reorganisatie van KOSS. De bestuursleden zoeken onder meer een kandidaatsbestuur voor het nieuwe collegejaar. Te vlot gereorganiseerd bij EWI. 12 november 2012 door Connie van UffelenAantal keer bekeken: 1085WEB ONLY In dossier: Herijking De ondernemingsraad (or) is niet gecharmeerd van een reorganisatie bij EWI.

Te vlot gereorganiseerd bij EWI

Vertrekregelingen waren al geregeld voordat een reorganisatievoorstel bij de or op tafel lag. Bij de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI) krimpen de ondersteunende diensten met 17,5 arbeidsplaatsen. Het gaat om drie arbeidsplaatsen bij Finance, 2,5 bij Facilitair Management, 0,2 bij het faculteitssecretariaat en 11,8 bij ICT. Ergernis bij ondernemingsraad TU. 25 februari 2013 door Connie van UffelenAantal keer bekeken: 676WEB ONLY In dossier: Herijking De ondernemingsraad van de TU stoort zich aan een gebrek aan informatie van het college van bestuur.

Ergernis bij ondernemingsraad TU

Dat bleek onlangs uit een overleg tussen beide. Nog voor de zomer wil het college van bestuur de balans opmaken van de gevolgen van de herijking aan de universiteit. Advalvas: VU en UvA tekenen stilletjes bètaconvenant. Interessant: vertrouwelijke documenten over de voortgang van de bètasamenwerking tussen de VU en de UvA die onder de noemer ‘UvA-leaks’ online zijn gezet.

advalvas: VU en UvA tekenen stilletjes bètaconvenant

Daaruit blijkt dat de beide universiteiten een convenant hebben afgesloten over de thematische clustering van hun bèta-activiteiten: Fundamentals of Science en Science for Sustainability op het Science Park en Human Life Sciences en Information Sciences op de Zuidas. Woedende reacties van de studenten die vorig jaar de vorming van een nieuwe fusiefaculteit op het gebied van de bètawetenschap wisten tegen te houden, lezen we op de website van Folia. Stille trom Is die woede terecht? Convenant verhuizing betafaculteit — UvAleaks. UvA en VU gaan bètastudies en -onderzoekers toch clusteren. Organisatie26 juni 2014 10:44 |De website UvAleaks.nl heeft gisterenavond vertrouwelijke documenten gepubliceerd waarin de contouren van de nieuwe samenwerking tussen de bètafaculteiten van de Vrije Universiteit en de UvA worden blootgelegd.

UvA en VU gaan bètastudies en -onderzoekers toch clusteren

Studenten reageren woedend op de plannen. Asva-voorzitter Esther Crabbendam: ‘Het is misschien naïef dat studenten dachten dat ze hadden gewonnen, maar dat het signaal dat is afgegeven zelfs wordt genegeerd, irriteert me.’ Thematische clustering Het belangrijkste document dat is gelekt is een convenant (pdf) over de verhuizing van de bètafaculteiten. Daarin spreken VU en UvA af dat zij hun bèta-onderwijs, –onderzoek en de daarmee samenhangende valorisatie-activiteiten systematisch en thematisch gaan clusteren. Bètafaculteiten UvA en VU ondanks verzet samen. 26-06-14 15:23 uur - Bron: Het Parool Op de VU viel het plan in goede aarde, maar aan de UvA stuitte het op veel verzet. © ANP De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit gaan hun bètafaculteiten in de praktijk toch samenvoegen, ondanks dat studenten en medewerkers zich daar eerder tegen hebben uitgesproken.

Bètafaculteiten UvA en VU ondanks verzet samen

Dat blijkt uit een convenant tussen de universiteiten dat is verspreid via de website uvaleaks.nl. Uit het convenant en een aantal andere documenten blijkt dat de universiteiten hun bèta-activiteiten gezamenlijk gaan huisvesten. Amsterdamse bètastudenten bezetten gebouw. Amsterdamse bètastudenten bezetten gebouw. 27 juni 2014 door HOP, Bas Belleman Aantal keer bekeken: 133 WEB ONLY Bètastudenten hebben een vleugel van de Universiteit van Amsterdam bezet.

Amsterdamse bètastudenten bezetten gebouw

Boze studenten bezetten Study Centre Science Park. Studenten27 juni 2014 10:10 |Een groep studenten heeft vanochtend het Study Centre op het Science Park bezet.

Boze studenten bezetten Study Centre Science Park

De studenten eisen een onmiddellijke ontbinding van het convenant dat de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit enige tijd geleden sloten. Op dit moment onderhandelt de groep studenten met Karen Maex, de gemeenschappelijke bèta-decaan van de drie Amsterdamse bètafaculteiten. Kamervragen-Convenant.

Foliaweb: Over toezicht - Henk Strikkers. Foto (cc): Flickr | tsuacctnt Eind mei debatteerde de Kamercommissie Onderwijs over medezeggenschap en governance in het hoger onderwijs. Governance is een uit het bedrijfsleven overgenomen term die niets meer en niets minder inhoudt dan toezicht op bestuur. Medezeggenschap moet vaker met de hand op tafel slaan. Er ging de afgelopen jaren nogal wat mis in het onderwijs. Inholland-bestuurders maakten er een zootje van, maar ook elders gingen ze hun boekje te buiten.

Schort er iets aan de regels of moet de medezeggenschap gewoon beter opletten? Onderwijsminister Bussemaker neigt naar die laatste oplossing: medezeggenschappers moeten met de hand op tafel durven slaan en bestuurders op hun beurt moeten het op prijs stellen dat iemand ze af en toe tegenspreekt. Er zijn al meer dan genoeg regels, hield ze de Tweede Kamer gisteren meermalen voor tijdens een debat over goed bestuur. Ontploffing Usr door botsende karakters. Het opstappen van het dagelijks bestuur van de universitaire studentenraad (usr) vorige week heeft volgens bronnen buiten de Usr te maken met een vertrouwensbreuk tussen het bestuur en de rest van de raad.

Niet politiek De onverenigbare meningsverschillen binnen de Usr hebben geen politieke achtergrond. Dat bestuursleden Ilyes Machkor, Renske van den Hurk en Sietske Beemster opstapten in de week dat het leenstelsel ingevoerd werd, is toeval.

Rijksuniversiteit Groningen

Hanze. Hogeschool Utrecht. HvA. Initiating countermovements. Misc: De bestorming van de academische Bastille. 25 november 2015 - “Een rumoerig jaar,” zo kenschetste Karl Dittrich het ongenoegen op universiteiten dat rond het Maagdenhuis naar boven was gekomen. Maar hoe dan te democratiseren? In het 25e VSNU-café bleek dit ook voor David van Reybrouck een opgave. “Heeft iets alleen weerklank als je iets bezet?” De Belgische schrijver en onderzoeker was naar Den Haag gekomen om naar aanleiding van zijn boek ‘Tegen verkiezingen’ te reflecteren op democratisering op de universiteit en hoe deze het beste kan worden ontwikkeld en ingevuld. Dat bleek allengs een netelige kwestie. Wat is een vitale onderwijsgemeenschap? 8 december 2015 - Een schotschrift, zo noemde OECD-chef Dirk van Damme zijn bijdrage aan het #HBOdiscours in Den Haag.

Participatie en transparantie, hoe bereik je dat nu echt in hoger onderwijs? “Je moet uit een veelheid van stemmen een duidelijk verhaal creëren dat het gedrag voor langere termijn bepaalt.” Op het laatste #HBOdiscours van 2015 presenteerden koepelvoorzitters Karl Dittrich (VSNU) en Thom de Graaf (Vereniging Hogescholen) hun gebundelde essays ‘Overheid op afstand’ waarin zij reflecteren op de verhoudingen tussen hoger onderwijs en overheid. “Het gaat om de autonomie voor onderzoeker en docent,” stelde Karl Dittrich in de discussie.

Weinig transparantie. Is ons onderwijs toekomst-proof? 9 december 2015 - Het Nederlands onderwijs mag er zijn. OECD-chef Dirk van Damme heeft ondanks die mooie boodschap van Education at a Glance zorgen. Hoe D66 symbool ging staan voor het einde van de democratie. Nog geen massale belangstelling voor medezeggenschap   1 april 2015 “Nog te weinig kandidaat-medezeggenschappers”, kopte hogeschoolblad Trajectum van de Hogeschool Utrecht een paar dagen geleden. FreezePage: Cursor - Achtergrond. Stukken U-raad verhuizen naar teamsite. U-raadstukken achter inlog? de eed "there is no royal road to science" het corporate slotje op de voor allen* "openbare" vergaderstukken van de U-raad dienen te verbrijzelen. Bussemaker wil beperkt begrotingsrecht voor medezeggenschapsraden. 19 jun 2014 Prima dat studenten en docenten straks ‘nee’ mogen zeggen tegen de begroting van hun onderwijsinstelling, maar bestuurders moeten wel hun hun werk kunnen doen, waarschuwt minister Bussemaker.

Why we are occupying Sussex University. The occupation of the conference centre at Sussex University – and the occupation of the university's medical school lecture theatre – came after a demonstration of hundreds of students and staff protesting at privatisation plans.

"The announcement came as a grand exercise in university democracy, with no prior consultation, or any previous indication to students and faculty that privatisation was being explored. " – notpicnic

The space has served as a hub for organisation and discussion on campus. Solidarity has come from all quarters – trade unionists, musicians, MPs and public figures from around the country and the world join us daily. High Court injunction bans the right to protest. Occupy Sussex: against privatisation.

#FarthingsFive #Sussex5 - don't criminalize student protests. More censorship at British universities « Why Evolution Is True. Students Union Royal Holloway University of London. Universities are becoming part of an oppressive infrastructure. Student organization has become an out-of-touch, money-squandering bureaucracy, university groups allege. Last month, in a Gatineau, Que., hotel hosting the annual general meeting of the Canadian Federation of Students, delegates looked out the window to behold a throng of student protesters gathering on the front sidewalk. It is usually the Canadian Federation of Students’ job to marshal student protests, not to endure them. But that day, more than 50 students clutching lobster traps and signs reading “Canadian Federation of Suing” were gathered outside to vent their frustrations at a body they alleged had calcified into a conniving, amoral organization bent on hanging onto its disillusioned membership at all costs.

Proposal Rules of Conduct change. Bestuursbeurs. THE: Students ‘need more say in running universities’ Students and academics need to be much more involved in the management and improvement of universities if the future of higher education is to be safeguarded. Rachel Wenstone, NUS Vice President Higher Education. Cooper Union Administration Violates Agreement on Student Trustee. Oxford students’ union breaks NUS link. Tentamens Saxion gaan op demonstratiedag gewoon door. Internet Archive Wayback Machine. NotPICNIC sur Twitter : "@mabrahamse touche :-) @elmersmaling"... Cartoon: meer medezeggenschap?

More (not yet)

Even more (not yet)