background preloader

No democratization without decolonization - University of Colour

Facebook Twitter

The University of Colour. University of Colour (@uniofcolour) Racism: A History [2007] - 1/3. Racism: A History [2007] - 2/3. Racism: A History [2007] - 3/3. Animated interactive of the history of the Atlantic slave trade. Source: slavevoyages.org For the full interactive version, use a larger device.

Animated interactive of the history of the Atlantic slave trade.

Interactive by Andrew Kahn. Background image by Tim Jones. Usually, when we say “American slavery” or the “American slave trade,” we mean the American colonies or, later, the United States. But as we discussed in Episode 2 of Slate’s History of American Slavery Academy, relative to the entire slave trade, North America was a bit player. This interactive, designed and built by Slate’s Andrew Kahn, gives you a sense of the scale of the trans-Atlantic slave trade across time, as well as the flow of transport and eventual destinations. There are a few trends worth noting. New Urban Collective sur Twitter : "NUC supports the movement. No democratization without decolonization @uniofcolour #maagdenhuis. The New Yorker sur Twitter : "Today's Daily Cartoon by Tom Toro. See more cartoons here:

Starnieuws - Column: Studente daagt docenten uit. I, Too, Am Uva. Eurocentrisme vs Afrocentrisme. Afrocentristen overschreeuwen tegengeluiden. Oudheidkundige Daan Nijssen, oud-student aan de VU, vindt dat het debat van afgelopen zaterdag over eurocentrisme versus afrocentrisme in de oudheidkunde moeizaam verliep.

Afrocentristen overschreeuwen tegengeluiden

Dat schrijft hij in een bijdrage op de website van het afdelingstijdschrift van geschiedenis, CodexHistoriae.nl. Volgens Nijssen had het afrocentrische standpunt tijdens het debat veel aanhangers en was er weinig oor voor de nuances en argumenten die VU-docenten Jaap-Jan Flinterman en Gerard Boter aandroegen. ‘Helaas zien veel afrocentristen achter elke kritiek op hun wereldbeeld een vooringenomen racisme, zelfs als docenten als Flinterman en Boter de moeite nemen dit beeld te ontkrachten. Dit maakt een vruchtbare discussie met hen helaas erg moeilijk.’ Meer klassieke beschavingen Toch is Nijssen net als de afrocentristen van mening dat er in de oudheidkunde meer aandacht moet zijn voor andere klassieke beschavingen, zoals de Assyriërs, Perzen en Egyptenaren.

A first step towards a university free... - University of Colour. De minister van Veiligheid en Justitie mr. G.A. van der Steur : Ontslag politiechef eenheid Den Haag dhr. Paul van Musscher. Oproep tegen etnisch profileren en geweld bij politie Wij zijn verdrietig en geschokt door de dood van de 42-jarige Arubaan Mitch Henriquez, die volgens het OM waarschijnlijk door politiegeweld om het leven is gekomen.

De minister van Veiligheid en Justitie mr. G.A. van der Steur : Ontslag politiechef eenheid Den Haag dhr. Paul van Musscher

Wij betreuren deze verschrikkelijke gebeurtenis en zijn in shock van de reacties vanuit de politie Den Haag maar ook vanuit de overheid. De Haagse politietop en landelijke overheid moeten racisme en geweld bij politie erkennen. Diverse onderzoeken hebben duidelijk gemaakt dat er sprake is van etnisch profileren en andere vormen van racisme bij de politie in heel Nederland. Media berichtten ook regelmatig over politiegeweld. Maar burgemeester Van Aartsen zei deze week op een gezamenlijke persconferentie met de Haagse korpschef Van Musscher: 'Racisme bestaat niet binnen het Haagse korps en ook niet binnen de Nederlandse politie', en hij weigerde op de jongerenzender FunX te spreken over politiegeweld.

Dr Nathaniel Coleman - University College London UCL

Allochtone hbo’ers komen moeilijk aan de bak. Allochtone afgestudeerden zijn twee tot drie keer zo vaak werkloos als hun jaargenoten van westerse afkomst.

Allochtone hbo’ers komen moeilijk aan de bak

Vooral allochtone vrouwen vinden minder makkelijk een baan. In tijden van crisis hebben afgestudeerden van niet-westerse afkomst het zwaarder dan andere afgestudeerden. Rond de eeuwwisseling scheelde het niet zoveel, maar sindsdien hebben allochtonen het tij tegen op de arbeidsmarkt. Sinds de economische crisis in 2009 heeft ongeveer vijftien procent van de allochtone hbo-gediplomeerden zelfs na anderhalf jaar geen werk. De werkloosheid is twee tot drie keer zo hoog als onder autochtonen. © HOP.

Voor afgestudeerde hbo’ers leek in april het ergste achter rug. Maar onder allochtonen nam de werkloosheid vorig jaar juist licht toe, blijkt nu uit het rapport van het ROA zelf. Onder allochtone vrouwen is het nog erger. Het verschil tussen mannen en vrouwen is door de jaren heen kleiner onder autochtone afgestudeerden. Allochtone hbo’ers komen moeilijk aan de bak. Allochtone afgestudeerden zijn twee tot drie keer zo vaak werkloos als hun jaargenoten van westerse afkomst.

Allochtone hbo’ers komen moeilijk aan de bak

Vooral allochtone vrouwen vinden minder makkelijk een baan. Dat blijkt uit cijfers van onderzoekscentrum ROA. In tijden van crisis hebben afgestudeerden van niet-westerse afkomst het zwaarder dan andere afgestudeerden. Rond de eeuwwisseling scheelde het niet zoveel, maar sindsdien hebben allochtonen het tij tegen op de arbeidsmarkt. Sinds de economische crisis in 2009 heeft ongeveer vijftien procent van de allochtone hbo-gediplomeerden zelfs na anderhalf jaar geen werk. Conferentie Decolonize the University. Op zaterdag 24 oktober wordt op de Vrije Universiteit te Amsterdam de ‘Decolonize the University Conference’ georganiseerd.

Conferentie Decolonize the University

Tijdens de conferentie, geïnitieerd door New Urban Collective en University of Colour, worden bestaande normen in de Nederlandse academie ter discussie gesteld. Vanuit doorgaans onderbelichte perspectieven wordt kritisch gekeken naar de werking van bijvoorbeeld kapitalisme, gendernormativiteit, imperialisme en witheid in de wereld van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Bijdragen en workshops worden verzorgd door een internationaal gezelschap van onder meer Amerikaanse Black Lives Matter-activisten, een Indonesische migrant en een Portugese onderzoeker.

Het doel van de organisatoren is om het gebrek aan diversiteit binnen de universiteit aan de kaak te stellen, opdat iedereen zich in de toekomst kan herkennen in de universiteit. Daarnaast beogen de initiators verbindingen te leggen met buitenlandse studentenbewegingen. Decolonize the University (Decolonizing the University conference)