background preloader

Hogeschool Utrecht

Facebook Twitter

Medezeggenschapper (1): Joran Zwart. De HU Medezeggenschap zoekt voor de opvulling van een aantal lege zetels per 1 september 2015 opbouwend kritische studenten en medewerkers.

Medezeggenschapper (1): Joran Zwart

Kandidaat stellen kan tot en met 19 april. Tot die tijd bloggen HU-medezeggenschappers op deze plaats over hun werk. Medezeggenschapper (2): Floris Willemsen. Medezeggenschapper (3): Thianna Noordzij. De HU Medezeggenschap zoekt ter opvulling van een aantal lege zetels per 1 september 2015 opbouwend kritische studenten en medewerkers.

Medezeggenschapper (3): Thianna Noordzij

Kandidaat stellen kan tot en met 19 april. Tot die tijd bloggen HU-medezeggenschappers op deze plaats over hun werk. Aflevering 3: Thianna Noordzij, lid van de opleidingscommissie bij logopedie. Meer informatie op www.verkiezingen.hu.nl en www.studentparticipatie.hu.nl Toen ik mijn opleiding logopedie begon, merkte ik meteen dat ik het proces van het onderwijs ontzettend interessant vind: waarom worden er bepaalde keuzes gemaakt binnen het onderwijs en wie hakken de knopen door? Als OC-lid ben je echt de brug tussen de studenten en het management, dus je kun ontzettend veel betekenen voor de studenten. Wil jij het onderwijs verbeteren en zien hoe een opleiding er van binnenuit uit ziet?

Thianna NoordzijLid opleidingscommissie logopedie. Conflict of interest. A conflict of interest (COI) is a situation in which a person or organization is involved in multiple interests, financial or otherwise, one of which could possibly corrupt the motivation or decision-making of that individual or organization.

Conflict of interest

Ilan Westphal benoemd tot directeur HU Diensten. Ilan Westphal is per 2 september op voordracht van de benoemingsadviescommissie benoemd tot directeur HU Diensten.

Ilan Westphal benoemd tot directeur HU Diensten

Sinds 1 mei bereidde hij deze functie voor als Kwartiermaker. Dat maakte het college van bestuur bekend in een bericht op Sharepoint (inloggen). Transitie HU: paar missers, geen patroon van onheus bejegenen personeel. De veranderingen binnen de HU in de afgelopen drie jaren hebben een ‘aantal lelijke missers in zorgvuldig werkgeverschap’ opgeleverd.

Transitie HU: paar missers, geen patroon van onheus bejegenen personeel

Maar er is ‘geen patroon van het stelselmatig en doelbewust onheus bejegenen van medewerkers’. Dit meldt het rapport ‘Goed werkgeverschap tijdens transitie’ van de onderzoeksgroep die onder leiding stond van voormalig GroenLinks-wethouder Frits Lintmeijer. Faculteitsraad en directeur botsen over organisatieplan. De medezeggenschapsraad en de directeur van de faculteit Maatschappij en Recht (FMR) verschillen van mening over de vraag of een plan voor organisatieverandering ter instemming moet worden voorgelegd.

Faculteitsraad en directeur botsen over organisatieplan

De raad heeft hierover een uitspraak gevraagd aan het college van bestuur en de Hogeschoolraad. Het gaat om het plan ‘Huis van de FMR’ dat onder meer voorstelt om het aantal instituutsdirecteuren uit te breiden van twee naar vijf. Enkele jaren geleden is dit aantal verkleind vanwege de wens tot minder management. Volgens het college van bestuur en faculteitsdirecteur Loes Berendsen wordt dit experiment als mislukt beschouwd: elk instituut zou weer een eigen directeur moeten krijgen. Personeelsraad HU Diensten stapt op. De Personeelsraad (PR) van de HU Diensten is maandag 14 december opgestapt.

Personeelsraad HU Diensten stapt op

Daarmee is ‘het vertrouwen in de directie HU Diensten als overlegpartner van de raad opgezegd’, staat in een verklaring. De PR is de medezeggenschapsraad van het personeel bij HU Diensten. De negen gekozen leden hebben unaniem besloten om hun functie neer te leggen. Aanleiding tot deze beslissing is de geringe bereidheid van de HU-directie tot overleg, stelt (inloggen) de raad. Kiescommissie stelt tijdelijke Personeelsraad samen. De Kiescommissie van de HU gaat een tijdelijke Personeelsraad (PR) samenstellen.

Kiescommissie stelt tijdelijke Personeelsraad samen

Die moet de onlangs opgestapte PR vervangen tot de reguliere verkiezingen van medezeggenschapsraden in mei 2016. Dat staat in een bericht (inloggen) van de Kiescommissie, dat vrijdag 18 december op Sharepoint is gezet. De commissie kan volgens artikel 22 van het kiesreglement bij ‘onvoorziene omstandigheden’ zelf een Personeelsraad formeren. De commissie hoopt de interim-raad begin januari te kunnen laten benoemen. Mannen in pakken op de hogeschool. Verklaring College van Bestuur naar aanleiding van artikel NRC van zaterdag 2 april 2016. De kwaliteit van onderwijs wordt in de kern bepaald door het contact tussen studenten en docenten.

Verklaring College van Bestuur naar aanleiding van artikel NRC van zaterdag 2 april 2016

Daarvoor creëren we optimale omstandigheden en geven we zoveel mogelijk financiële ruimte om goede aansluiting te blijven houden op de snel veranderende beroepspraktijk. Precies daarom heeft Hogeschool Utrecht (HU) een verandertraject ingezet. De HU besteedde voorheen relatief veel geld aan huisvesting en ondersteuning. Het verandertraject is erop gericht meer geld vrij te maken voor onze kerntaken: onderwijs en onderzoek. Verklaring College van Bestuur naar aanleiding van artikel NRC van zaterdag 2 april 2016 - Hogeschool Utrecht. De kwaliteit van onderwijs wordt in de kern bepaald door het contact tussen studenten en docenten.

Verklaring College van Bestuur naar aanleiding van artikel NRC van zaterdag 2 april 2016 - Hogeschool Utrecht

Daarvoor creëren we optimale omstandigheden en geven we zoveel mogelijk financiële ruimte om goede aansluiting te blijven houden op de snel veranderende beroepspraktijk. Precies daarom heeft Hogeschool Utrecht (HU) een verandertraject ingezet. De HU besteedde voorheen relatief veel geld aan huisvesting en ondersteuning. Het verandertraject is erop gericht meer geld vrij te maken voor onze kerntaken: onderwijs en onderzoek. Tegelijkertijd maken we een kwaliteitsslag.

NRC: 'Verstikkende sfeer op de HU' Onder de kop ‘Mannen in pakken op de hogeschool’ is zaterdag 2 april een stevig artikel verschenen in NRC Handelsblad. Hierin worden de bezuinigingen op het ondersteunend personeel bij de HU met als gevolg een ‘verstikkende sfeer’ onder de loep genomen. Het college van bestuur neemt in een reactie afstand van het artikel. De HU zit in de laatste fase van een grootscheepse herstructurering. Van 2013 tot en met dit jaar wordt twintig procent bezuinigd op het ondersteunend personeel. Docent die in NRC zijn verhaal doet is 'held' HU-docent Chris van der Heijden kreeg het afgelopen weekend vele steunbetuigingen over zijn opmerkingen in een artikel van NRC Handelsblad over de bezuinigingen en ‘verstikkende’ sfeer op de hogeschool. Van der Heijden, docent aan de School voor Journalistiek, zei onder meer: ‘We zijn een verticale organisatie geworden. De gevolgen zijn niet te overzien. Er ontstaat een papieren werkelijkheid. Jonge mensen durven daar niet tegenin te gaan, want ze zijn bang voor hun baan.

Niemand is verantwoordelijk, er wordt steeds meer verwezen naar protocol.’ Het gevolg was dat hij dit weekend werd ‘overvallen’ door telefoontjes, mails, apps en sms’jes van bekende en onbekende collegadocenten en medewerkers van de hogeschool. Kritiek niet opzij schuivenMooi, maar wel wat teveel van het goede, vindt hij. Het zijn maar geruchten, zegt Hogeschool Utrecht. Trucs om medewerkers te ontslaan en te hoge beloningen voor ingehuurde managers? College gaat 'on tour' vanwege NRC-artikel.