background preloader

Utrecht - #rethinkUU

Facebook Twitter

Utrecht University. Fb: De Nieuwe Universiteit Utrecht. Fb: De Nieuwe Universiteit Utrecht. @NewUniUtrecht. NewUniversityUtrecht (@NewUniUtrecht) NewUniversityUtrecht (@NewUniUtrecht) De Rethinkbeweging van de Universiteit Utrecht. New University Utrecht. Rethink UU - New signatures pouring in. 300+ Rethink UU - New signatures pouring in. The number of... New signatures pouring in.

Rethink UU - New signatures pouring in. The number of...

The number of signatures passed 300 (as of 2 April, 2.30 p.m.) RethinkUU (@rethinkUU) Fb: Eerste bijeenkomst De Nieuwe Universiteit Utrecht. Onafhankelijk medium van de Universiteit Utrecht. Eerste bijeenkomst Utrechtse studenten De Nieuwe Universiteit. Vertegenwoordigers van negen universiteiten en vijf hogescholen gaan deze week actie voeren bij hun instelling.

Eerste bijeenkomst Utrechtse studenten De Nieuwe Universiteit

Ook een docentenstaking wordt overwogen. Utrechtse studenten komen woensdagavond bijeen. Vrijdag werd al aangekondigd dat er woensdag 4 maart een landelijke actiedag zal zijn bij universiteiten en hogescholen. Een Utrechtse tak van de actiebeweging De Nieuwe Universiteit komt woensdagavond om 19.00 uur voor het eerst bijeen. Dat gebeurt in Drift 25, lokaal 002. Studenten uit Utrecht, Rotterdam, Nijmegen, Delft, Leiden, Groningen , Wageningen en van de Vrije Universiteit kwamen zondagmiddag naar het Amsterdamse Maagdenhuis. Ook Utrechtse afdeling De Nieuwe Universiteit van start.

Woensdagavond 4 maart organiseert de Utrechtse afdeling van De NIeuwe Universiteit een eerste ‘open brainstorm’.

Ook Utrechtse afdeling De Nieuwe Universiteit van start

Deze bijeenkomst is gericht op studenten en medewerkers van Universiteit Utrecht (UU) en ook Hogeschool Utrecht. ‘We hanteren hetzelfde principe als bij het Maagdenhuis. Iedereen is welkom: studenten, docenten en bestuurders’, zegt Isabeau Jensen, UU-student en secretaris van Studentenunie VIDIUS. De Nieuwe Universiteit Utrecht richt zich zowel op de universiteit als de HU, benadrukt zij. Eerste Utrechtse protestbijeenkomst: geen agenda, veel brainstormen. De eerste ‘open brainstorm’ van De Nieuwe Universiteit Utrecht woensdagavond was een lange zit, leverde weinig concreets op en ging vooral over de situatie aan universiteiten.

Eerste Utrechtse protestbijeenkomst: geen agenda, veel brainstormen

In navolging van studenten in Amsterdam gaf Studentenunie VIDIUS de aanzet tot protest in Utrecht. Zowel hogeschool- als universitaire studenten verenigen zich in de locale afdeling van De Nieuwe Universiteit. Nieuwe Universiteit Utrecht praat door. Tijdens de tweede protestbijeenkomst op maandagavond 9 maart is uitgebreid gesproken over hoe de Nieuwe Universiteit Utrecht te werk wil gaan en een eventuele vaste locatie voor de beweging.

Nieuwe Universiteit Utrecht praat door

Een inhoudelijke discussie bleef nog uit. De opkomst van zo’n zeventig mensen is lager dan bij de eerste bijeenkomst, waar tweehonderd mensen aanwezig waren. Toen werd gesproken over het oprichten van werkgroepen die verschillende thema’s zouden behandelen, zoals onderwijskwaliteit en financiering van hoger onderwijs. De werkgroepen kunnen deze avond een update geven van de ontwikkelingen. Maar nog niet alle werkgroepen zijn bij elkaar gekomen en dus is daar nu weinig over te bespreken. Debat met UU-bestuur naar aanleiding van studentenprotest. UU wil geen student in bestuur. Actiegroep De Nieuwe Universiteit Utrecht wil U-theater als vaste uitvalsbasis. Ontevreden academici beginnen zich ook te roeren in Utrecht.

Actiegroep De Nieuwe Universiteit Utrecht wil U-theater als vaste uitvalsbasis

Actiegroep De Nieuwe Universiteit Utrecht kwam woensdagavond voor het eerst samen om actie te voeren voor betere universiteit. Het academisch activisme lijkt weer helemaal terug in Nederland. Mick van der Valk (@MickvdValk) Mini-Maagdenhuis in Utrechtse collegezaal. Docent Remco Raben schrapte dinsdagochtend een eerstejaarscollege over migratiegeschiedenis en liet zijn studenten discussiëren over het wel en wee van de universiteit.

Mini-Maagdenhuis in Utrechtse collegezaal

"Jullie krijgen een tien voor democratie. " "Even een temperature check. Imar de Vries (@imardevries) Vincent C.A. Crone (@VincentCrone) Tweets avec des réponses de Geert Buelens (@GeertBuelens) ScienceGuide - UU is geen UvA. 3 maart 2015 - Met de Maagdenhuisbezetting is de student-assessor weer helemaal terug in het HO-debat.

ScienceGuide - UU is geen UvA

Studenten van Vidius in Utrecht wilden dat constructief oppakken en solliciteerden naar een plek in het CvB. Hoe reageerde de UU-top? Nadat studenten in Amsterdam het Maagdenhuis hebben bezet heeft het CvB van de UvA een aantal toezeggingen gedaan aan de bezetters. Waaronder het opnemen van een student-assessor in het CvB. De wereld van bestuurders en medezeggenschappers. De wereld van bestuurders en de wereld van medezeggeschappers mixen niet goed, zegt Harm de Jong.

De wereld van bestuurders en medezeggenschappers

Hij is student Bestuurs- & Organisatiewetenschap en lid van de faculteitsraad van Rebo en schreef voor Perceptie, het blad van Perikles hoe hij de medezeggenschap ervaart. De column verscheen heel toevallig op de dag dat het Bungehuis in Amsterdam werd bezet. Om de wereld wat beter te snappen, kun je mensen in twee groepen verdelen. Hoe minder geld je hebt, hoe meer je moet zorgen dat het goed besteed wordt. Hoe kijken UU’ers aan tegen de roep om meer democratie in de universiteit?

Hoe minder geld je hebt, hoe meer je moet zorgen dat het goed besteed wordt

Désirée Verberk, zakelijk directeur Onderwijsadvies & Training en ooit onafhankelijk voorzitter van de U-Raad, wil dat de medezeggenschap meer serieus genomen worden. Ernst-Jan Hamel sur Twitter : "Bij "open dialoog met het CvB". Circa 150 aanwezigen. LSVb sur Twitter : "Vraag aan het UU CvB: waarom zou je kiezen voor medezeggenschap als je er weinig mee kunt bereiken? LSVb on Twitter: "U-raadslid tijdens open dialoog met CvB: "Nu is het gesprek goed, maar morgen kan het anders zijn. Daarom heeft de mz meer rechten nodig."" Debat met universiteitsbestuur: vooral U-raad krijgt kritiek. Terwijl in Amsterdam studenten en medewerkers op de barricaden staan, wordt in Utrecht nog niet bepaald revolutie gekraaid. Tijdens een debat met het universiteitsbestuur namen studenten donderdagavond vooral elkaar de maat. Waar gaat het De Nieuwe Universiteit eigenlijk om? Zeggenschap aan universiteit is niet goed geregeld. Studenten en medewerkers moeten zelf hun instellingen kunnen besturen, zegt hoogleraar Ethiek Marcus Düwell.

Waarom geven we de universiteiten geen senaat? Naar aanleiding van de gebeurtenissen aan de UvA kwam in de afgelopen weken de bestuursvorm van de universiteit op de agenda te staan, met name de medezeggenschap. Is het een goed idee om universiteiten zo in te richten zoals dat nu het geval is? Bestuurders worden benoemd, besluitvorming vindt plaats tussen de bestuurders en medezeggenschap is niet veel meer dan een wat luxe klankbordgroep. Veel studenten en medewerkers lijken het gevoel te hebben dat op deze manier de besluitvorming buiten hen om plaatsvindt. UU-studenten in faculteitsbestuur voelen zich serieus genomen. Aan de UU zitten al sinds jaar en dag studenten in de besturen van de faculteiten. Tot tevredenheid, zeggen vier (oud)- assessoren die een jaar lof langer mochten meedenken met decanen en directeuren over het facultaire beleid.

Wat stelt de medezeggenschap en inspraak heden ten dage nog voor aan de Nederlandse universiteiten? Over die vraag wordt binnen elke instelling op dit moment in mindere of meerdere mate gesproken sinds de studentenprotesten in Amsterdam. Het universiteitsbestuur van de UvA heeft naar aanleiding van die protesten beloofd een student op te nemen in het CvB. 'Docenten leven in parallelle werelden' Hoogleraar Religiewetenschappen Birgit Meyer snapt wel waar de roep om meer democratie aan universiteiten vandaan komt. Volgens haar voelen wetenschappers al jaren een spanning tussen de bestuurlijke werkelijkheid en hun eigen werkelijkheid van alledag.

Het elastiek is geknapt. Hoe kijken UU'ers aan tegen de roep om meer democratie aan universiteiten? DUB vraagt het ze. “De kritiek die in Amsterdam wordt geuit op het functioneren van de universiteit is heel herkenbaar voor docenten en onderzoekers elders, ook voor die in Utrecht. Wat is een goed voorbeeld? En bestuurders zien dat niet? ‘Waar zijn die kritische studenten en docenten nou?’

De Universiteitsraad organiseerde maandagmiddag een vragenuurtje met collegevoorzitter Marjan Oudeman. De opkomst was laag. “Hier heeft iedereen de kans zijn stem te laten horen, maar als zo weinig mensen komen, wordt niet duidelijk waar die onvrede over gaat.” De teleurstelling bij de Universiteitsraad is groot. De raadsleden krijgen de kritiek dat ze onzichtbaar zijn en te weinig hun stem verheffen. “Nu organiseren we een bijeenkomst waar mensen hun problemen rechtstreeks kunnen voorleggen aan de collegevoorzitter en dan komt er bijna niemand,” zegt studentraadslid Rhea van der Dong.

Kritiek op onze actiebeweging is voorbarig. Tot tweemaal toe kregen de kritische studenten en docenten van De Nieuwe Universiteit Utrecht en Rethink UU er de afgelopen weken van langs op DUB. Eis voor meer democratisering is compleet onzinnig. Democratie in zijn huidige vorm functioneert niet, schrijft geschiedenisstudent Arthur F. Rodenburg. Ook niet op universiteiten. Als zelfs studenten niet beseffen wat er op het spel staat, dan kun je ook met inspraak niet de kern van het probleem aanpakken.

Utrecht

Ook in Utrecht verenigen kritische docenten zich. Ernst-Jan Hamel sur Twitter : "Ik schat een kleine 100 man bij eerste meeting van kritische docenten (Reset UU) die zo gaat beginnen. Ernst-Jan Hamel sur Twitter : "Voorstel van Ido de Haan: overname eisen @rethinkUvA + lijst aan extra eisen aan CvB @UniUtrecht. Ernst-Jan Hamel sur Twitter : "Plan is om volgende week lunchlezingen te organiseren. Oa @ewaldeng en Willem Schinkel... Docentenactiegroep Rethink UU wil af van prestatieafspraken. De nieuwe actiegroep Rethink UU werkt aan een lijst eisen voor het universiteitsbestuur. De docenten willen meer democratie, meer autonomie en een einde aan de prestatieafspraken.

Zo'n honderd docenten en studenten zijn woensdagmiddag 11 maart aanwezig bij de eerste bijeenkomst van docentenactiegroep Rethink UU (de oude naam Reset UU is geschrapt) in een collegezaal achter De Dom. Twee uur lang wordt er in het Engels gepraat over grieven, en over strategieën om het College van Bestuur tot verandering aan te sporen. Rethink UU moet langer nadenken over brief aan universiteitsbestuur. De protestbeweging van Utrechtse docenten Rethink UU komt deze week nog niet met een open brief aan het College van Bestuur. Decaan Keimpe Algra: 'Een protest in Den Haag zou pas echt impact hebben'

Net als in Amsterdam roeren binnen de Utrechtse faculteit Geesteswetenschappen opstandige studenten, maar vooral ook docenten, zich behoorlijk.

Lunchbox lectures

Open letter RethinkUU & debate Torfs - van der Zwaan 30mrt2015. Shadow Courses. ReThink UU sur Twitter : "Uit de Nieuwsbrief Geesteswetenschappen vd UU: commercialisering vh academische werkveld @rethinkUvA @DNUGroningen. Debat: Van MBO tot Maagdenhuis, onderwijs onder druk - Remco Raben RethinkUU. Diana Kretschmann on Twitter: "René Koekkoek van @rethinkUU legt de vinger op de zere plek. #maagdenhuis #rethinkuva... De mond vol over excellentie, maar niet durven kiezen - NRC Handelsblad van dinsdag 12 mei 2015. Actions. Universiteit op stelten. Over de onrust nu en oplossingen voor straks Vanuit het bezette Amsterdamse Maagdenhuis klonk de boodschap dat het anders moet op universiteiten.

Studenten en docenten gaan samen de barricaden op en tekenen petities. Universiteit op stelten - Studium Generale Universiteit Utrecht. Over de onrust nu en oplossingen voor straks Vanuit het bezette Amsterdamse Maagdenhuis klonk de boodschap dat het anders moet op universiteiten. Studenten en docenten gaan samen de barricaden op en tekenen petities. Studium Generale organiseert debat over de onrust op universiteiten. ‘Onderwijs de dupe van dikke-ik-mentaliteit op de universiteit’ De moordende concurrentie om onderzoeksbeurzen en een gebrek aan vaste aanstellingen veroorzaken een dikke-ik-mentaliteit op de universiteit. Dat zei hoogleraar Marianne Joëls dinsdag tijdens een debat van Studium Generale. Tegen de vermarkting van de UU. De UU wordt onbekommerd en met groot enthousiasme de weg naar commercialisering opgestuurd, merkt een groep medewerkers verbonden met het docentenplatform Rethink UU.

Top Universiteit Utrecht knoeit met dienstauto. UU-voorzitter Marjan Oudeman betaalt ritten in dienstauto terug. UU-bestuur wil de auto niet uit. Landelijke studentendemonstratie in Utrecht. Video: studenten demonstreren in binnenstad Utrecht. Studenten laten het afweten bij onderwijsdebat over toekomst UU. UU 2025: better future.