background preloader

University College's corporate sponsors

Facebook Twitter

Scienceguide: Rich parents, poor student results. 15 januari 2013 - The greater the parents’ financial support, the lower their offspring’s’ grades.

scienceguide: Rich parents, poor student results

New research by Laura Hamilton counters the ‘more is more’-theory. In the recent study "More Is More or More Is Less? " published in the American Sociological Review, the leading journal of the American Sociological Association, Hamilton used data from federal databases to compare financial contributions from parents with the grades attained by students. The findings suggest that students who receive blank checks from their parents are the ones least likely to excel. Rather than strategically using resources in accordance with parental goals, students are satisficing: they meet the criteria for adequacy on multiple fronts, rather than optimizing their chances for a particular outcome.

As a result, students with parental funding often perform well enough to stay in school but dial down their academic efforts. DUB: Grote verschillen in kosten university colleges. Krek.

Hans Adriaansens

AUC - Amsterdam University College. NRC: VU en UvA starten samen een University College. Amsterdam, 15 jan.

NRC: VU en UvA starten samen een University College

De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit willen in 2009 beginnen met het Amsterdam University College. Op het college is plaats voor tweehonderd eerstejaars die een driejarig programma in het Engels volgen. Ze studeren af als bachelor of liberal arts and science. University Colleges bestaan al in Utrecht, Middelburg en Maastricht. Het college selecteert studenten op kwaliteit en de bereidheid zich extra in te zetten.

Na het eerste jaar zal de capaciteit worden uitgebreid naar driehonderd studenten. Het is de bedoeling dat de studenten worden gehuisvest op een nieuw te bouwen campus. Naar verwachting zal de campus in 2012 in gebruik kunnen worden genomen. De medezeggenschapsraden van de universiteiten moeten zich nog uitspreken over de plannen.

UCU - UniversityCollege Utrecht

EUC: Erasmus University College. Atlas --> University College Twente. UCM - University College Maastricht. LUC - Leiden University College. UWC Maatricht. UVC - University College Venlo. UCG - University College Groningen. University College Friesland. Univers: *Tilburg denkt na over University College. De Universiteit van Tilburg denkt na over de komst van een University College.

Univers: *Tilburg denkt na over University College

Het project zou betaald worden door externe financiers. Randall Lesaffer, decaan van de rechtenfaculteit, bevestigde geruchten daarover tijdens de Faculteitsraad Rechten. Collegevoorzitter Hein van Oorschot zou inmiddels aan de diverse decanen gevraagd hebben of ze het concept zien zitten. De faculteiten Rechten en Economie zouden aan het plan invulling moeten geven. Met het project volgt Tilburg een landelijke trend. University College in kloostercomplex. Studeren in een oud klooster, het kan straks in Tilburg.

University College in kloostercomplex

Het University College wordt –als het er komt- gevestigd in het kloostercomplex De Rooi Harten aan de Bredaseweg in Tilburg. Dat pand wordt nu gerestaureerd. Volgens collegevoorzitter Hein van Oorschot wordt er momenteel een haalbaarheidsonderzoek naar het financiële plaatje gedaan. Hoeveel het pand moet kosten, wil hij niet bekend maken. Van Oorschot laat weten dat de provincie om geld is gevraagd ( zie Update hieronder).

Twee weken geleden bevestigde decaan Randall Lesaffer al dat er plannen waren voor het University College waar Economics en Global Law de vakken zouden verzorgen. De universiteit zou het complete klooster, inclusief de Westvleugel willen gebruiken. Update: De woordvoerder van gedeputeerde Van Haaften van de provincie zegt echter dat er slechts een verkennend gesprek is gevoerd in het kader van het fonds Erfgoedcomplexen. Univers: UPDATE: Wel of geen University College. Komt er nu een University College of komt dat er niet?

Univers: UPDATE: Wel of geen University College

Het lijkt er steeds meer op dat de plannen van de baan zijn of, op zijn minst, minder vergevorderd dan eerst werd gedacht. Dit voorjaar werd volgens toenmalig collegevoorzitter Hein van Oorschot een haalbaarheidsonderzoek naar het financiële plaatje van een UC in het kloostercomplex De Rooi Harten aan de Bredaseweg gedaan. Dit zou te duur zijn, later werden nog andere varianten besproken. Tijdens een faculteitsvergadering van de Faculteit Sociale Wetenschappen opperde directeur Hans Dieteren vorige maand het idee om de nieuwbouw van de faculteit te combineren met de komst van een University College op de campus.

BA Liberal Arts and Sciences.

University College Haarlem

Honours College's. "Erasmus had een hekel aan middelmatigheid" In 2008 begon het excellentieonderwijs aan een opmars aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen.

"Erasmus had een hekel aan middelmatigheid"

Gesteund door de Siriusgelden, waarvan de eerste ronde feestelijk werd uitgereikt door minister Plasterk, ontwikkelden universiteiten en hogescholen Honours Colleges, Academies en excellentieprogramma’s. De Siriusgeldstroom werd per 2017 weer dichtgedraaid. Honours Academy’s selecteren doorgaans de vijftien tot twintig procent hoogst scorende eerstejaars en bieden ze een extracurriculair en vaak discipline-overstijgend programma aan voor extra EC’s. Daarnaast werken de studenten aan hun persoonlijke ontwikkeling met bijvoorbeeld leiderschapstrainingen. Op zoek naar nieuwe invullingen Vanaf het begin was er veel kritiek op het excellentieonderwijs. Ook werden er vraagtekens gezet bij de beweegredenen van studenten om een dergelijk programma te volgen.

Ook de Honours Academy van Erasmus Universiteit Rotterdam zal haar focus gaan verleggen. Managing for a sustainable World - Windesheim Honours College. HBO 'college' van start. 5 september 2006 - Het Windesheim Honours College moet in de binnenstad van Zwolle in 2008 de eerste 200 studenten ontvangen.

HBO 'college' van start

VU-Windesheim collegevoorzitter René Smit zei tegen ScienceGuide: “We gaan het onmogelijk geachte mogelijk maken.” Het mission statement van het Windesheim Honours College luidt: Windesheim Honours College educates students to become highly qualified professionals with an international and etrepreneurial spirit, who are active across public and private domains, see diversity as a key to success and are committed to sustainable development. Het plan van de hand van prof Marijk van der Wende wordt morgen gepresenteerd door VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes bij de jaaropening van Windesheim. Bij de eerste, interne presentatie ervan noteerde ScienceGuide de reacties van de aanwezigen. Arie Kraaijeveld van het Platform Bèta Techniek zei: “Het mission statement moet de driving force zijn. Ook zit er verbreding in in de vorm van een minor en de ‘professional core’.

Introducing Liberal Education to a Dutch University of Technology: Jennifer Herek at TEDxLawrenceU. In the Netherlands, the growth of liberal arts colleges has influenced the higher ed sector as a whole. England hails Dutch HE dream. 13 maart 2012 - British media discover the Netherlands as education hotspot across the Channel.

England hails Dutch HE dream

Highly ranked HE- institutes, smaller classes, widespread English language programs and reasonable tuition fees make the difference. “Holland is a dream.” NRC: 1-06-2004 Solliciteren om te mogen studeren. Selectie van studenten is omstreden, maar wordt binnenkort wettelijk mogelijk.

NRC: 1-06-2004 Solliciteren om te mogen studeren

Op de nieuwe universiteit van Middelburg wordt er al volop mee gewerkt. ,,Saaie jongen, niet geschikt.'' Flink model koptelefoon rond zijn hals, slobberbroek, ontspannen houding. VK: 18/06/04 Crèche voor rijkeluiskinderen. ‘Plasterk-effect’ levert UCU-studente prijs op. Elitair en weinig wetenschappelijk.

‘Plasterk-effect’ levert UCU-studente prijs op

Zo betitelde Ronald Plasterk als columnist van de Volkskrant ooit het Utrechtse University College. Rebecca Noorderhaven won donderdag de Student Research Award met een bacheloronderzoek waarin ze onderzocht wat het effect van dergelijke kritiek is op studenten van het UCU. Wat blijkt? Het onderlinge vertrouwen groeit en buitenstaanders worden gewantrouwd.

‘Een dure crèche voor rijkeluiskinderen’. Dutch pioneering in Liberal Arts. 'Na pionieren heb je Ausdauer nodig' 15 juli 2008 - Fysicus Hans van Himbergen vertrekt als decaan van het University College Utrecht (UCU). Zijn voorganger Hans Adriaansens was de pionier, Van Himbergen zorgde voor continuïteit. Bij de meest recente accreditatie kwam het UCU als eerste opleiding in Nederland als excellent uit de bus. How to build an elite research university. Krek. Advies topsectoren. Revealed: State Colleges Giving Wealthy Kids More Financial Aid Than Poor Kids. This story was co-published with The Chronicle of Higher Education. Shauniqua Epps was the sort of student that so many colleges say they want. She was a high achiever, graduating from high school with a 3.8 GPA and ranking among the top students in her class.

She served as secretary, then president, of the student government. She played varsity basketball and softball. University Colleges: uitblinken moet. Amsterdam University College - Foto: Mischa Keijser De Nederlandse University Colleges hebben de toekomst. Het aanbod van geïnteresseerde studenten is groot, de selectie is streng. Van studenten wordt verwacht dat ze veertig uur per week besteden aan hun studie en daarnaast een bijdrage leveren aan het campusleven.

Aantal studenten university colleges in vijf jaar verdubbeld - Onderwijs. University colleges steeds populairder. ‘Dure crèche voor rijkeluiskinderen’ blijkt succes. ‘Een dure crèche voor rijkeluiskinderen’, noemde de latere onderwijsminister Ronald Plasterk de university colleges ooit. De studenten betalen een hoger collegegeld, worden streng geselecteerd, wonen met zijn allen op een campus en volgens een intensief, interdisciplinair bachelorprogramma. De ‘eliteclubjes’ riepen hier en daar weerstand op in het egalitaire Nederland. Het was nog maar de vraag of ze zouden aanslaan. Twintig jaar later kunnen we stellen dat het is gelukt.