background preloader

Pankaj Dhonukshe - Utrecht University - Ombudsman vs KNAW - LOWI

Facebook Twitter

Division Planes Do the Twist. Uni Utrecht: Faculteit Biologie: Molecular Genetics. DUB: 31august2011 Spinozaprijswinnaar verruilt Utrecht voor Wageningen. Hoogleraar Moleculaire Genetica Ben Scheres vertrekt uit Utrecht.

DUB: 31august2011 Spinozaprijswinnaar verruilt Utrecht voor Wageningen

Dr. ir. P.B. (Pankaj) Dhonukshe - Science - Utrecht University. ERC Starting Grants. This page is also available in Spanish (ES), French (FR), Italian (IT) and German (DE).

ERC Starting Grants

Image 4Egc. NRC: 15juni2012 Aanscherping van code tegen plagiaat op universiteiten. Een Delftse student bouwt in het laboratorium aan een bacterie die een kleur- of geurstof afgeeft als hij warm wordt.

NRC: 15juni2012 Aanscherping van code tegen plagiaat op universiteiten

Foto NRC / Roel Rozenburg BinnenlandWetenschap Universiteiten gaan elkaar waarschuwen als een van hun onderzoekers zich schuldig maakt aan wetenschapsfraude. Dat meldt NRC Handelsblad vanmiddag. 28.08.2012 Prestigieuze Europese subsidie van 1,5 miljoen voor Utrechtse bioloog - Home UU. Aan bioloog Pankaj Dhonukshe van de Universiteit Utrecht is een prestigieuze Europese ERC Starting Grant van 1,5 miljoen euro toegekend.

28.08.2012 Prestigieuze Europese subsidie van 1,5 miljoen voor Utrechtse bioloog - Home UU

Begin juli ontving hij ook al een Nederlandse ‘Vidi’. Dhonukshe krijgt de subsidies voor zijn fundamentele onderzoek naar de celdeling in planten. De resultaten hiervan kunnen bijdragen aan het kweken van betere gewassen en aan meer inzicht in het ontstaan van kanker. Ook taalwetenschapper Rick Nouwen en historicus Ewout Frankema ontvangen beiden een ERC Grant, klik hier voor het bericht. Prestigieuze Europese subsidie van 1,5 miljoen voor Utrechtse bioloog. Table of Contents - Volume 149 Issue 2, 13 April 2012.

DOI: xPAGE 295.

Table of Contents - Volume 149 Issue 2, 13 April 2012

- Google Scholar. About this page Our systems have detected unusual traffic from your computer network.

- Google Scholar

This page checks to see if it's really you sending the requests, and not a robot. Why did this happen? Cell: Retraction Notice to: A PLETHORA-Auxin Transcription Module Controls Cell Division Plane Rotation through MAP65 and CLASP. RETRACTED: A PLETHORA-Auxin Transcription Module Controls Cell Division Plane Rotation through MAP65 and CLASP. Retraction Watch: Cell update: Co-corresponding author let go from Belgian university; retraction notice language changed. We’ve learned more about the circumstances behind a Cell retraction that we covered last week.

Retraction Watch: Cell update: Co-corresponding author let go from Belgian university; retraction notice language changed

First, one of the two corresponding authors left the institution where he most recently worked. Belgium’s VIB Ghent told us that Pankaj Dhonukshe was no longer employed there and said: Any work performed during his very short stay at our institute, did not lead to scientific publications.We parted ways this summer as VIB decided to stop the employment agreement with Mr. Dhonukshe, based on the VIB standards concerning scientific quality, integrity and leadership.

Retraction Watch: Authors retract Cell paper amid ongoing investigation. The authors of a 2012 paper in Cell have retracted it after discovering “serious issues with several figures.”

Retraction Watch: Authors retract Cell paper amid ongoing investigation

Here’s the notice for “A PLETHORA-Auxin Transcription Module Controls Cell Division Plane Rotation through MAP65 and CLASP:” Our paper reported that Arabidopsis PLETHORA transcription factors regulate cell division planes by transcriptional activation of MAP65, which interacts with the CLASP protein to guide microtubule orientation. We recently identified mistakes affecting Figures 4N, S4B, and S6E in which original data were processed inappropriately such that the panels do not accurately report the original data. At least in one case, the original data did not support the figure’s conclusion. We believe that the most responsible course of action is to retract the paper.

ScientificFraud : "Prepare to be both shocked... ScientificFraud : Wacht @kolfschooten wellicht... Kolfschooten : @ScientificFraud Voor een eenzame...

“Ik heb diepe twijfels bij de integriteit vd UU integriteits com

DUB: 27nov13 Integriteitsonderzoek naar artikel Utrechtse plantenbiologen. Het Landelijke Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) onderzoekt gerommel met data in een artikel waar meerdere Utrechtse plantenbiologen aan meewerkten.

DUB: 27nov13 Integriteitsonderzoek naar artikel Utrechtse plantenbiologen

Onduidelijk is of er sprake is van bewuste manipulatie van data. Slordigheid of bewuste manipulatie? Universiteit Utrecht stelt schending wetenschappelijke integriteit ex-medewerker vast. Op basis van adviezen van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI), het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) en een aanvullend onderzoek door een technische commissie, komt Universiteit Utrecht tot het oordeel dat er sprake is van schending van de wetenschappelijke integriteit door celbioloog dr.

Universiteit Utrecht stelt schending wetenschappelijke integriteit ex-medewerker vast

P. Dhonukshe. Wat betreft de coauteurs van de onderzochte artikelen geldt dit niet. In vier artikelen, waarvan dr. Dhonukshe eerste of laatste auteur was, zijn manipulaties geconstateerd. DUB: celbioloog manipuleerde data in vier artikelen. Een voormalige onderzoeker van de UU heeft in vier wetenschappelijke artikelen gefraudeerd, meldt de Universiteit Utrecht. Het gaat om celbioloog Pankaj Dhonukshe, die van 2007 tot 2013 verbonden was aan de UU. Dhonukshe fabriceerde gegevens in artikelen die onder meer in de prestigieuze tijdschriften Cell en Nature verschenen, schrijft de UU in een zojuist verschenen persbericht. Data in de artikelen over celdelingsprocessen in planten zijn volgens de universiteit doelbewust gemanipuleerd. Image M0XR. Reply-dhonukshe-to-uu. Utrecht University finds “violation of academic integrity” by former researcher.

We have an update on the case of Pankaj Dhonukshe, a scientist about whom we reported in November. Utrecht University has found that Dhonukshe, a former researcher at the Dutch university, committed “a violation of academic integrity” in work that led to a number of papers, including one published in Nature and once since retracted from Cell. Based on advice issued by the Committee for Academic Integrity, the National Board for Research Integrity and a supplementary investigation by a technical committee, Utrecht University has decided that a violation of academic integrity has been committed by cell biologist Dr P.

Dhonukshe. This finding does not apply to the co-authors of the articles that were the subject of this investigation.In the figures of four articles of which Dr Dhonukshe was the first or last author manipulation in some form was discovered. The irregularities include the fabrication of data that were presented as actually obtained research findings. VK: Utrecht veroordeelt bioloog die in foto's knipte en plakte - Wetenschap & Gezondheid. Universiteit Utrecht had rapporten over zaak-Dhonukshe meteen moeten openbaren - kolfschooten. Na de Vrije Universiteit slaat nu ook de Universiteit Utrecht een flater met de wijze van communiceren over een wetenschappelijke integriteitszaak. De UU maakte gisteren via een persbericht bekend dat plantencelbioloog Pankaj Dhonukshe zich schuldig heeft gemaakt aan het manipuleren van fotomateriaal in vier wetenschappelijke artikelen.

De universiteit maakte echter niet de rapporten openbaar van de commissies die de zaak hebben beoordeeld (een eigen commissie wetenschappelijke integriteit en het onafhankelijke beroepsorgaan LOWI). Dat gebeurt pas over zes weken, aldus een woordvoerder. Waarom dan ook niet zes weken gewacht met het persbericht? Person. Scientific career Bela Mulder Bela Mulder heads the Theory of Biomolecular Matter group at AMOLF. Prof.dr. BM (Bela) Mulder. Stop tijdrovend gehannes rond integriteitsrapporten Henk Strikkers. Foto: David Penny (cc, via Flickr) Universiteiten zoeken juiste aanpak fraude in wetenschap. Foto: AFP Bekijk video Dat stelt Hans Clevers, president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), in gesprek met NU.nl.

"Bij plagiaat is het duidelijk, dat is fout. Het is van alle vormen van fraude ook de domste: je hebt er niet zoveel aan en je komt er heel gemakkelijk achter. " Als voorbeeld noemt Clevers de profielwerkstukken op de middelbare school. Over autoplagiaat, ook wel zelfplagiaat, hebben wetenschappers volgens Clevers nog niet zo’n duidelijke mening. NU: Universiteiten Zijn Zoekende Naar Juiste Bestrijding Wetenschapsfraude - Wetenschap.

Waarom cookies? Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat bijvoorbeeld je locatie- en taalinstellingen worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen je digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites - en welke pagina's - door bezoekers worden bekeken. Liza Titawano (LizaTitawano) sur Twitter. Bijval groeit voor frauderende plantbioloog - Onderwijs. Retraction: CLASP-mediated cortical microtubule organization guides PIN polarization axis : Nature. DUB: Nature trekt artikel photoshoppende bioloog terug. Dhonukshe. DUB: Dhonukshe pas na tweede onderzoek beticht van fraude. Een eerste onderzoek naar de manipulaties van Pankaj Dhonukshe leverde geen duidelijk bewijs voor fraude op. Pas na een tweede onderzoek beschuldigde de UU hem van bewuste manipulatie.

Adviesorgaan LOWI vindt dat de UU deze conclusie eerder had kunnen trekken. Fraude met een zandraket.

Ben Scheres - Wageningen University

Angst voor fraude-aanklacht maakt fotoshoppende onderzoeker voorzichtig. Wetenschappers zijn na de affaire Dhonukshe voorzichtiger geworden met het fotoshoppen van beelden, meent Ben Scheres, co-auteur van de artikelen die wegens fraude zijn teruggetrokken. Toch kunnen beelden het onderzoek volgens hem ook inzichtelijker maken. Een paar maanden na de 'Dhonuske-affaire' maken celbiologen de balans op.

“Het is natuurlijk voor alle betrokkenen auteurs en instanties, zelfs degenen die niets mis hebben gedaan, schadelijk geweest. Resource: Artikel teruggetrokken wegens ‘manipulaties’ Een wetenschappelijk artikel met enkele Wageningse auteurs is afgelopen week teruggetrokken. Er zouden illustraties zijn gemanipuleerd door auteur(s) van buiten Wageningen. De kwestie is momenteel in onderzoek. Second Nature paper by researcher found to have violated academic integrity retracted. Kolfschooten : Derde retractie in ... Foliaweb: Utrechtse wetenschapper schond integriteit.

Het Academiegebouw van de UU. Pankaj Dhonukshe was tot 2013 in Utrecht werkzaam. Wetenschap25 februari 2014 17:26 |De Universiteit Utrecht (UU) meldt vandaag dat uit onderzoek van onder meer de Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de UU en het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) is gebleken dat celbioloog Pankaj Dhonukshe in strijd met de normen van wetenschappelijke integriteit heeft gehandeld.

Dhonukshe is inmiddels niet meer bij de UU werkzaam. In vier artikelen, waarvan Dhonukshe eerste of laatste auteur was, zijn manipulaties geconstateerd. Coauteur Utrechtse celbioloog: ‘Manipulaties zijn ontoelaatbaar. VIB. VIB Department of Plant Systems Biology seeks to recruit 8 new employees. The VIB Department of Plant Systems Biology (PSB) is a world-leading plant science institute located at the heart of a renowned Plant Biotech campus in Ghent, Belgium. The Dhonukshe Lab at PSB is seeking to recruit 3 PhDs, 4 Postdocs and 1 Technician in an exciting microtubule reorganization and oriented cell divisions research program. VIB offers an internationally competitive package and access to state of the art infrastructure and services.

FreezePage. Bionieuws, nieuwsblad voor de biologie. Image EeuA. Pankaj Dhonukshe - leugens.nl. NWO: 5juli2012 Veertien Vidi toekenningen op ALW terrein. NWO: 5juli2012 Veertien Vidi toekenningen op ALW terrein. NWO: Prof. dr. ir. B.J.G. (Ben) Scheres. [gemist?] Retractie publicatie Cell. Weinig aandacht voor wetenschapper bij integriteitsonderzoek UU.

Onderzoek naar wetenschappelijke integriteit wetenschapper niet behoorlijk volgens ombudsman. Ombudsman: 'Universiteit Utrecht onzorgvuldig in fraudezaak' Ombudsman: UU gaf verdachte wetenschapper geen eerlijke kans.