background preloader

Lärare

Facebook Twitter

”Att hantera elever som utmanar, stökar och beter sig otrevligt” Det är ingen enkel uppgift att upprätta ordning och studiero som lärare, då klasserna ofta innehåller trettio individer med väsensskilda hemmiljöer och förutsättningar.

”Att hantera elever som utmanar, stökar och beter sig otrevligt”

Vissa elever går dit med en klump av stress i magen och andra skuttar bekymmersfritt genom huvudentrén på morgonkvisten. Vissa elever går dit laddade med negativ energi och vill visa sig på styva linan. Det är de senare som jag tänkte skriva några rader om. Som nybliven idrottslärare i ett utsatt område förstod jag snabbt vikten av att vara tydlig och skapa självklara rutiner i idrottshallen. Steinberg: ”Så skapar vi bättre villkor för lärarna” I den nya boken ”Befria lärarna – en debattbok om pedagogik och politik” sätter John Steinberg – lärarfortbildare, skolforskare och författare – den svenska skolan och landets lärare i centrum.

Steinberg: ”Så skapar vi bättre villkor för lärarna”

För att skolan ska lyckas bättre med att utbilda landets elever måste lärarna få den professionella friheten att utforma en undervisning som främjar det. – Läraryrket är ett artistyrke. Men lärarna håller på att förvandlas till byråkrater, säger John Steinberg till Skolvärlden. Lärlabbet: Hjärnan och motivationen - UR Skola. En rolig historia: Tidens historia - UR Skola. Micke Gunnarsson. Kära elever, lärare och alla ni andra…ni är inte välkomna tillbaka!

Micke Gunnarsson

Hej på er efter ett långt sommaruppehåll! Inser att min rubrik kanske inte känns så välkomnande, ber om ursäkt för detta men jag kommer snart till poängen. För det är ju så klart suuuuperviktigt att känna sig välkommen. Jag hoppas att du gör det på din arbetsplats efter ledigheten eller egentligen önskar jag att du känner den känslan varje dag. Och välkomnandet blir ju liksom inte bara till. Framtidens läromedel 2014: Utmanande lärande i klassrummet.

John Hattie on BBC Radio 4: "Homework in primary school has an effect of zero" “Homework in primary school has an effect of around zero”, says Professor John Hattie.

John Hattie on BBC Radio 4: "Homework in primary school has an effect of zero"

But what does really work in education, schools and classrooms around the world? Every week Sarah Montague interviews the people whose ideas are challenging the future of education, like Sugata Mitra, Sir Ken Robinson and the headmaster of Eton College Tony Little. In August John Hattie, Professor of Education at the University of Melbourne, was her guest at BBC Radio 4. You can listen to the whole interview with John Hattie following this link (28 mins). Here are some quick takeaways. John Hattie about class size “Well, the first thing is, reducing class size does enhance achievement. John Hattie about public vs private schools “Here in England, if you take out the prior differences from going to a private school where they tend to get parents who choose, as oppose to them sent to the local school, they tend to get a brighter student, you take that out, there’s not much difference. En blogg om skolan. En skicklig lärare. I höstas diskuterade jag med några kollegor om vad som kännetecknar en duktig lärare.

En skicklig lärare

Resultatet av diskussionen? Helen Timperley om professionellt lärande. Hur kan utåtagerande barn bemötas? Peter Wolodarski: I dag slår DN ett slag för läsandet. Nationella proven lyfter fram lydnad. I svenska förväntas vi till exempel underkänna riktigt välskrivna texter om en elev har revolterat mot ämnesbeskrivningen.

Nationella proven lyfter fram lydnad

Andreas Magnusson Alla som arbetar i skolan, som går i skolan eller som på allvar känner någon som går i skolan vet att hela vårterminerna är nedlusade av nationella prov. Dessa prov bryter in, stjäl viktig undervisningstid när den behövs som bäst, ger lärare stort merarbete och elever en känsla av konstant ångest. Skolverket är tydliga med att Nationella prov inte gör anspråk på att vara heltäckande för en kurs och att de bara skall betraktas som ett prov bland andra. Skolinspektionen, den granskande myndigheten, är visserligen införstådda med detta men finner det ändå värt att ifrågasätta avvikelser. "Detaljstyrningen av lärarna bakom Pisa-raset" - Göteborgs-Posten. Det finns en gemensam faktor som påverkar kvaliteten i undervisningen.

"Detaljstyrningen av lärarna bakom Pisa-raset" - Göteborgs-Posten

Det gäller alla oavsett kompetens, betyg, skolor, skolval, kommunalisering, friskolor etcetera. "Stöket är inte bara lärares ansvar" Marcus Samuelssons svar, i förra numret av Skolvärlden, till en lärare som har problem med störande elever, är symptomatiskt för mycket av det som gått snett i svensk skola.

"Stöket är inte bara lärares ansvar"

Jag vill ingalunda bestrida att Samuelsson har kloka råd att förmedla – givet förutsättningarna i våra klassrum. Såsom framgår av hans resonemang förväntas lärare ta alla problem med arbetsro som ett personligt misslyckande; följaktligen är det också ett personligt ansvar för läraren att lösa problemen. ”Lärare som misslyckas med sitt ledarskap har inga universalverktyg att ta till.” Marcus Samuelssons inställning visar på något jag ser som ett fundamentalt systemfel: att vi alltid diskuterar denna problematik utan att med ett ord nämna elefanten i rummet. Lärarna viktiga för framgång i undervisningen. Publicerad: 19 februari 2014 Skolinspektionens genomgång av forskningsläget ger stöd för att lärarnas kompetens, förmåga och engagemang är det som påverkar elevernas lärande och kunskapsutveckling mest.

Lärarna viktiga för framgång i undervisningen

År 2012 tog Skolinspektionen fram en sammanställning av aktuell forskning om vad som påverkar elevers prestationer i skolan. Den pekade på tre avgörande framgångsfaktorer: Att läraren är en tydlig ledare. Helen Timperleys föreläsning i Malmö. Forskare lyfter vikten av arbetsglädje. Vad är Lesson study och Learning study? Lärarna viktiga för framgång i undervisningen. Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley.

Tillgänglighet – välmående – måluppfyllelse. Gott resultat när lärare handleder varandra - Göteborgs universitet. Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley.