background preloader

Lärare

Facebook Twitter

5 sätt att träna ditt ledarskap. 1 Relationer Lärare är viktiga vuxna för eleverna.

5 sätt att träna ditt ledarskap

Ju bättre läraren är på att bygga relationer genom att visa omtanke, desto lättare följer eleverna. Bristande relationer är en orsak till stök och bråk. Men hur kan man träna? Ett sätt är att studera duktiga kollegor. 2 Regler och rutiner Rutiner vid lektionens start och slut ger lektionen inramning. ”Att hantera elever som utmanar, stökar och beter sig otrevligt” Det är ingen enkel uppgift att upprätta ordning och studiero som lärare, då klasserna ofta innehåller trettio individer med väsensskilda hemmiljöer och förutsättningar.

”Att hantera elever som utmanar, stökar och beter sig otrevligt”

Vissa elever går dit med en klump av stress i magen och andra skuttar bekymmersfritt genom huvudentrén på morgonkvisten. Vissa elever går dit laddade med negativ energi och vill visa sig på styva linan. Steinberg: ”Så skapar vi bättre villkor för lärarna” I den nya boken ”Befria lärarna – en debattbok om pedagogik och politik” sätter John Steinberg – lärarfortbildare, skolforskare och författare – den svenska skolan och landets lärare i centrum.

Steinberg: ”Så skapar vi bättre villkor för lärarna”

För att skolan ska lyckas bättre med att utbilda landets elever måste lärarna få den professionella friheten att utforma en undervisning som främjar det. – Läraryrket är ett artistyrke. Men lärarna håller på att förvandlas till byråkrater, säger John Steinberg till Skolvärlden. Han menar att situationen i dag är ganska illa. Lärlabbet: Hjärnan och motivationen - UR Skola. En rolig historia: Tidens historia - UR Skola. Micke Gunnarsson. Kära elever, lärare och alla ni andra…ni är inte välkomna tillbaka!

Micke Gunnarsson

Hej på er efter ett långt sommaruppehåll! Inser att min rubrik kanske inte känns så välkomnande, ber om ursäkt för detta men jag kommer snart till poängen. För det är ju så klart suuuuperviktigt att känna sig välkommen. Framtidens läromedel 2014: Utmanande lärande i klassrummet. John Hattie on BBC Radio 4: "Homework in primary school has an effect of zero" “Homework in primary school has an effect of around zero”, says Professor John Hattie.

John Hattie on BBC Radio 4: "Homework in primary school has an effect of zero"

But what does really work in education, schools and classrooms around the world? Every week Sarah Montague interviews the people whose ideas are challenging the future of education, like Sugata Mitra, Sir Ken Robinson and the headmaster of Eton College Tony Little. En blogg om skolan. En skicklig lärare. I höstas diskuterade jag med några kollegor om vad som kännetecknar en duktig lärare.

En skicklig lärare

Resultatet av diskussionen? Ja, att vara lärare och bli en skicklig sådan är en komplex historia. Det är kanske därför yrket kan kännas både som en enormt stimulerande utmaning och stundtals som mission impossible. Krydda arbetsdagen, en livesändning som är i ständig rörelse, med en elev som mår dåligt, en annan som hamnat i en till synes olöslig konflikt, kollegor som pockar på ens uppmärksamhet och en begynnande förkylning så blir uppdraget ännu mer utmanande. För några år sedan lyssnade jag på Kent Hedevåg som liknande kunskapen om yrkets komplexitet vid bergsklättring.

Yrket är enormt komplext och när man lär sig mer inom ett område får man gå tillbaka och revidera uppfattningar inom ett annat. Helen Timperley om professionellt lärande. Hur kan utåtagerande barn bemötas? Peter Wolodarski: I dag slår DN ett slag för läsandet. Nationella proven lyfter fram lydnad. I svenska förväntas vi till exempel underkänna riktigt välskrivna texter om en elev har revolterat mot ämnesbeskrivningen.

Nationella proven lyfter fram lydnad

Andreas Magnusson Alla som arbetar i skolan, som går i skolan eller som på allvar känner någon som går i skolan vet att hela vårterminerna är nedlusade av nationella prov. Dessa prov bryter in, stjäl viktig undervisningstid när den behövs som bäst, ger lärare stort merarbete och elever en känsla av konstant ångest. Skolverket är tydliga med att Nationella prov inte gör anspråk på att vara heltäckande för en kurs och att de bara skall betraktas som ett prov bland andra. Skolinspektionen, den granskande myndigheten, är visserligen införstådda med detta men finner det ändå värt att ifrågasätta avvikelser. Nationella prov finns därför att det råder en stor misstro mot lärares förmåga att bedöma och en stor övertro på ett provs förmåga att bedöma. Så vad mäter då proven? "Detaljstyrningen av lärarna bakom Pisa-raset" - Göteborgs-Posten. Det finns en gemensam faktor som påverkar kvaliteten i undervisningen.

"Detaljstyrningen av lärarna bakom Pisa-raset" - Göteborgs-Posten

Det gäller alla oavsett kompetens, betyg, skolor, skolval, kommunalisering, friskolor etcetera. Det var avskaffandet av lärarnas autonomi, skriver klasslärare Kjell Corneliusson. Undervisningstiden har aldrig varit större än nu. Och detta utan ökade möjligheter till förberedelser med mera. "Stöket är inte bara lärares ansvar" Marcus Samuelssons svar, i förra numret av Skolvärlden, till en lärare som har problem med störande elever, är symptomatiskt för mycket av det som gått snett i svensk skola.

"Stöket är inte bara lärares ansvar"

Jag vill ingalunda bestrida att Samuelsson har kloka råd att förmedla – givet förutsättningarna i våra klassrum. Såsom framgår av hans resonemang förväntas lärare ta alla problem med arbetsro som ett personligt misslyckande; följaktligen är det också ett personligt ansvar för läraren att lösa problemen. ”Lärare som misslyckas med sitt ledarskap har inga universalverktyg att ta till.” Lärarna viktiga för framgång i undervisningen. Publicerad: 19 februari 2014 Skolinspektionens genomgång av forskningsläget ger stöd för att lärarnas kompetens, förmåga och engagemang är det som påverkar elevernas lärande och kunskapsutveckling mest.

Lärarna viktiga för framgång i undervisningen

År 2012 tog Skolinspektionen fram en sammanställning av aktuell forskning om vad som påverkar elevers prestationer i skolan. Helen Timperleys föreläsning i Malmö. Forskare lyfter vikten av arbetsglädje. Vad är Lesson study och Learning study? Lärarna viktiga för framgång i undervisningen. Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley.

Tillgänglighet – välmående – måluppfyllelse. Gott resultat när lärare handleder varandra - Göteborgs universitet. Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley.