background preloader

Matte

Facebook Twitter

Kunskapsmatrisen. Desmos House Drawing Math Lab Support. Upplev matematiken - UR Skola. Matematik - Hem. Matteappar. Spiromaniac. Om man inte är smart så måste man använda matematik. När en termin återstod av min tid i grundskolan hade jag 2:a i matematik.

Om man inte är smart så måste man använda matematik

Betygssystemet på den är tiden var 1 till 5, där 1 var det lägsta betyget och i princip betydde att man inte var godkänd och 5 var det högsta betyget. Det var problematiskt för mig att jag hade så dåligt betyg i matematik. Jag hade nämligen sökt naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet. Det är lite oklart varför jag hade gjort det. Jag antar att det var för att jag då, liksom nu, inte visste vad jag skulle bli när jag blev stor och därför tänkte att den naturvetenskapliga inriktningen höll flest dörrar öppna för att kunna välja sedan. Jag tyckte helt enkelt att matematik var helt obegripligt. Det här dög ju inte, något måste göras. Min mamma tog kontakt med Mårten, som hon hade haft som mattelärare när hon gick på högstadiet.

Matematik är nämligen en uppsättning verktyg som, rätt använda, hjälper en att räkna ut saker som man inte annars kan räkna ut. Matematik är ett ämne som många tycker är svårt. Teachers - Visual Patterns. Visual Patterns - 1-20. Math Art Projects. Make math meaningful with these fun projects that allow your students' creativity to shine!

Math Art Projects

Post-It Note Math Integrate math and art with this collaborative project. Divide students up into groups. First, students map out their design on graph paper, creating a multiplication array. Their design can be square or rectangular. When they're finished sketching it out, have them write down the equation for their array. Naturfilosoferna: Pythagoras. Slutprov del 2 år 9. Slutprov för år 9 i grundskolan del 1. Monty Hall Problem From The Movie 21. Det handlar om matematik. MATTE: Använd direkt i klassrummet! Numbers. Animated Factorization Diagrams – Data Pointed. Enkel variation i matematikundervisningen – experimentera mera! (Med undervisningen alltså.) Matematik är ett ämne som lätt verkar kunna fastna i en traditionell undervisningsmetod.

Enkel variation i matematikundervisningen – experimentera mera! (Med undervisningen alltså.)

Vi har en lärobok med hela kursen upplagd, vi har ett klassrum som ofta är möblerat för individuellt eller högst arbete i par och det finns en tavla längst fram för genomgång av den genomgång som finns i boken, men som kan vara för svår att ta till sig för eleverna. Därmed inte sagt att matematikundervisning oftast är traditionell till sin utformning.

Det har jag för dålig koll på. Men jag försöker för min egen och elevernas del att experimentera med olika typer av variation i undervisningen och jag tänkte här försöka ge några exempel på hur lektioner kan se ut i mitt klassrum på gymnasiet. Anledningen till listan med förutsättningar är att idéer kring sätt att variera undervisningen, oavsett om de kommer från andra eller från mig, måste anpassas efter den miljö och elevgrupp vi verkar i. Innehåller genomgången mycket teori, går det alltid att börja med en frågestund. 188519-1_Pluggkoden.pdf.

Pluggstrategier

10 Magical Math Puzzles. Lay off of the morning math worksheets and try out some of these magical math puzzles that show students how math can be enchanting!

10 Magical Math Puzzles

1. Calendar Magic 9Impress your friends with this math multiplication magic trick from Murderous Maths! Kids tell a friend to put a square around 9 numbers on a calendar ( 3 x 3 box). Then, they say they can find the sum of the 9 numbers within the square in a flash! En helt gratis mattebok för eleven, föräldern och läraren! It Looks Like A Regular Sculpture. But When It spins, I Can’t Believe My Eyes. Why U. 2_4_begavade_barn.pdf. PRIM-gruppen. Kunskapsmatrisen. Christopher J. Phillips, "The New Math: A Political History" (U of Chicago Press, 2015)

C är det nya godkänt? Det finns många svårigheter med kunskapsbedömning.

C är det nya godkänt?

En del av dem är av ren praktisk natur (som tidsbrist), en del är sådant som man behöver träna sig för att bli bra på (som att skapa bra uppgifter), och en del kräver att man har bra kunskaper om styrdokument (som vad som ska bedömas). Och så finns det svårigheter som verkar olösliga. Ett problem med kunskapsbedömning som följt med mig från de första kurserna jag undervisade är hur man ska behandla kunskap som (endast) uppvisas tidigt i kursen. Våra styrdokument säger ungefär följande: Kunskaper ska bedömas löpande under kursens gång.Man ska ha en positiv syn i kunskapsbedömning, och räkna förtjänster snarare än straffa brister.Betyg ska sättas på de kunskaper som eleven har i slutet av kursen. I en perfekt värld medför de här punkterna inget problem, men i den verkliga världen tappar elever bort kunskaper. Det verkar olösligt, och när jag reflekterat kring det här problemet tidigare har jag till och med kallat det ”tidsparadoxen”. Men. Matematik på YouTube - Matematik.

Dalles Matte. Dalles Matte. Gångertabellen. Amed1. Dimensioner av ett hälsosamt matematikklassrum. - Vi har sett fem dimensioner som kännetecknar ett hälsosamt matematikklassrum” säger Alan Schoenfeld, professor i pedagogik och matematik vid University of California, Berkeley.

Dimensioner av ett hälsosamt matematikklassrum

I en intervju med Manya Raman Sundström, docent i matematikdidaktik vid Umeå Universitet berättar Schoenfeld om sina resultat och också om hur man kan använda sig av rika problem i undervisningen. De fem dimensionerna som kännetecknar ett hälsosamt matematiskt klassrum är undervisningens fokus och sammanhang, kognitiv efterfrågan, rättvisa, dialogen i klassrummet och bedömning. Lär på ditt sätt. Geometriarbetet forsätter med stort engagemang. Eleverna i mina två fyror är nu mitt uppe i arbetet med geometri enligt följande planering som jag tidigare berättat om: Engagemanget är fortfarande stort och det bästa är att uppgifterna verkligen utmanar alla elever på deras nivå.

Geometriarbetet forsätter med stort engagemang

De som tycker att det är svårt väljer lite enklare figurer att beskriva och jämföra. De som vill utmana sig väljer lite svårare och de beskriver också mer noggrant och exakt. Vi varvar arbetet med e-böckerna med genomgångar, övningar på begreppen, diskussioner etc. Bedömningsstöd i matematik. Läs- och skrivutveckling & taluppfattning i årskurs 1-3 Nu finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3.

Bedömningsstöd i matematik

Bedömningsstöden kan användas redan från årskurs 1 för att tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans. How many ways can you arrange a deck of cards? - Yannay Khaikin. Organisation i klassrummet. Organisation av det individuella arbetet I skärminspelningen nedan, förklarar jag litet om hur jag har lagt upp elevens individuella arbete i matte.

Organisation i klassrummet

Se det som ett exempel! Det finns många sätt att organisera individuellt arbete i matte, men försök alltid att sprida det som är svårt så mycket det går, genom att göra rutinuppgifter till något som barnen fixar själva. Om barnet inte ”fattar hur man ska göra”, så kanske det är boken som ställer till problem. Det gäller att skilja på matematiksvårigheter och mattebokssvårigheter Om du inte orkar se filmen, så kan du här nedanför se ett exempel på protokoll för individuellt arbete i matte. Samlade nationella prov relevanta för matte 2 (och delvis 1)

Tanketavlor2.pdf. Pluggkoden: Strategier för matematik. Constructions - Table of contents. Math Open Reference. Morfis kod, ett matteäventyr: Tjuvåkaren. v1502-1%20handledning.pdf. 0_00_klickbara_lankar. PejloMatematik9_Lararinstruktion.pdf. Prova Pejlo matematik gratis! Vill du få en snabb överblick av dina elevers kunskapsnivå?

Prova Pejlo matematik gratis!

Använd Pejlo digital diagnoser. Pejlo är ett digitalt diagnosverktyg som snabbt ger dig en klar bild över hur din klass ligger till i matematik både på individ- och klassnivå.Under våren erbjuder vi dig och din klass att gratis prova Pejlo digitala diagnoser i matematik för åk 6 eller 9. Fyll i formuläret nedan. Från det att du har fått din inloggning (i regel skickas inloggningen nästkommande dag) är diagnoserna tillgängliga i tre veckor, ta med i beräkningen att sportlovet kan komma mitt i din testperiod.

Du kan beställa diagnoser fram till den 15 april 2015. Hannah Fry: Kärlekens matematik. Matte På Tuben - Genomgångar i matematik från YouTube. Proof Without Words. Proofs Without Words - GeoGebraBook. Steve Phelps, Feb 2, 2015 Here is a GeoGebraBook of Proofs Without Words for the Pythagorean Theorem. 1. Proof Without Words 2. Proof Without Words 3. Proof Without Words 4. 27. Om bedömning i matematik. Bedömning för lärande i matematik - ett bedömningsstöd.

Bedömningsstödet Bedömning för lärande i matematik utgår från kursplanen i matematik och relaterar till ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9 i matematik. Materialet ska stödja och strukturera lärarens kontinuerliga bedömning av elevens kunskapsutveckling och ger även underlag för att eleven ska kunna följa sitt eget lärande. I bedömningsstödet beskrivs vad bedömningen behöver fokusera vad gäller både förmågorna och det centrala innehållet.

Du som lärare kan också följa progression i det centrala innehållet från årskurs 1 till och med årskurs 9. Proof Without Words. Sannolikhet 8. Fiktivt matteprov engagerade eleverna. Blogginlägget ”Kims matteprov – feedback på ett annorlunda sätt” har fått stor spridning och många positiva kommentarer. Cristian Abrahamsson, som skrev inlägget i början av november, är förstelärare i matematik och NO-ämnena på Klågerupskolan i Svedala kommun. Han är också matematikutvecklare i kommunen och processledare inom matematiklyftet. Idén till ”Kims prov” fick han när han rättade elevernas matematikprov. Det hade gått ganska bra men som vanligt hittade Cristian Abrahamsson saker som enstaka elever missuppfattat.

Och i vissa delar hade undervisningen uppenbarligen inte nått ända fram då det i lösningarna fanns missuppfattningar som större delen av gruppen uppvisade. – Jag vill alltid gå igenom provet efteråt med eleverna men jag blir aldrig särskilt nöjd med vanliga provgenomgångar eftersom man inte får med sig hela gruppen. . – Så jag skapade en fiktivs elevs prov – Kims – som eleverna skulle bedömma. . – Kim fick göra samma fel som mina elever gjort. Här hittar du Cristians blogg. Matematikprojektet: Lärarrummet: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Här finns information om den matematikdidaktiska forskning som Lisa Björklund Boistrup, Linköpings universitet, har bedrivit i Linköping och Norrköping sedan hösten 2012. Informationen här riktar sig särskilt till er lärare som läser detta som en del av matematiklyftet under höstterminen 2014.

Samtidigt riktar sig också informationen till alla intresserade. Film och rapporter (Moment A) Här finns en film som sammanfattar Lisas forskning med lärare. Den tar en halvtimme att titta på. Välkommen till Skolvärlden. L-stadie-1.