background preloader

Matte

Facebook Twitter

Språkutvecklande matematik, uppställning med addition och minnessiffra. – Anna och Sandras klassrum. Fractionsdecimalspercentagescards 0. Fractionsdecimalspercentagescards 0. Matteraketen. Kommer du ihåg?

Matteraketen

Here is a clock. It showswhat time it is.هذا هو مدار الساعة. ShapeJumbles. Roliga mattegåtor - Mattebloggen. Korstal 2015 Korstal 2015 Fyll i precis som ett vanligt korsord (men endast med siffror).

Roliga mattegåtor - Mattebloggen

Obs! Inga tal börjar med noll. Vågrätt: 1. En tvåpotens (det vill säga 2n). 7. Volym och volymenheter (Skolår 9, Geometri) Vi har tidigare lärt oss att vi kan ange volym med hjälp av enheten liter.

Volym och volymenheter (Skolår 9, Geometri)

I många vardagliga situationer är det praktiskt att ange volym i liter, men när vi vill beräkna hur stor en viss volym är, då är det ofta mer praktiskt att utgå från längdenheten meter och beräkna volymen i till exempel kubikmeter (m3 ). I det här avsnittet ska vi undersöka hur vi kan beräkna och ange volym utifrån längdenheten meter, och hur vi kan översätta sådana volymer till enheten liter. Beräkna arean av en kvadrat eller rektangel - kalkylator, räkna ut, beräkna. Matematik4. Math Journal Sundays - Factors and Multiples. Factors, Multiples, prime and composite numbers, multiplication and division strategies ... this is my FAVOURITE math unit to teach!

Math Journal Sundays - Factors and Multiples

I absolutely love it! We've been VERY hard at work getting fluent with our multiplication facts for the past few months, so all students can experience success with this unit. This week in our Interactive Math Journals, we made an entry that gave the definition for multiples, LCM, factors, GCF, and prime and composite numbers. Math Journal Sundays - Factors and Multiples. Mattfolk. 7a02cb1ecfbfeda7c1f6fa16f4917428.jpg (1565×2047) Cc31b837b115a3287d2b542f614bfa21.jpg (736×1305) PUMPKIN MULTIPLICATION FACTS COLORING SHEET FREEBIE. <div class="deployment_message_block"><span> Hi, You need to enable javascript on your browser to use TpT.

PUMPKIN MULTIPLICATION FACTS COLORING SHEET FREEBIE

&nbsp; <a href=" target="_blank">See how this improves your TpT experience</a>. </span></div> ABOUT US | BLOG | FAQs & HELP. Mappia-visuella lärstrategier. Klocktips. Matteva - Rita symmetriska bilder. Matematikåk1-2. Montessoriinspirerad matematik. Mattesmedjan. Strävorna. Senast publicerade aktiviteterSamma area 8C8EAtt väga och jämföra 3A3CVad kan hända?

Strävorna

4D Fyra olika fyrhörningar 8C8EVäga paket och jämföra priser 2A2C3A3CBegreppet pengar 2A3ANyhet! IKT-strävorFrån och med 9 januari och åtminstone två månader framåt kommer vi att publicera en IKT-sträva varje vecka. För att kunna fortsätta ännu längre hoppas vi få in idéer och uppslag från er som har beprövade IKT-aktiviteter att dela med er av. Om du har sådana idéer eller andra synpunkter och önskemål som rör IKT-strävorna, hör av dig till Ulrica.Dalhberg@ncm.gu.se Läs mer om IKT-strävorna >>Blå strävor – matematik i många små stegI Blå strävor – matematik i många små steg finns kompletterande lärarmaterial till de aktiviteter som tagits fram för i första hand elever mottagna i särskolans skolformer.

Skapligt Enkelt matematiskt: Problemlösning. Det finns massor av ställen där man kan hitta matteproblem för elever att lösa, så det kan kanske kännas onödigt med ett sådant ställe till, men här samlar jag de problem som jag gillar och som jag tycker fungerar i mina klasser.

Skapligt Enkelt matematiskt: Problemlösning

Vill du använda dem - var så god! Problemen finns i pdf-format. Samma problem finns två gånger per sida. Jag brukar låta eleverna limma in problemen på en sida i sitt räknehäfte och lösa problemet i häftet, därför har jag anpassat problemen till det. De är också i svart-vitt, så att man kan skriva ut och kopiera. Asaleh2 added: 5 Math Games Every Classroom Needs to Play. Guest post by Leigh Langton Hey guys!

Asaleh2 added: 5 Math Games Every Classroom Needs to Play

It's Leigh from The Applicious Teacher! I am super excited to be blogging at Corkboard Connections today. I'm sharing a practice that I use to help increase my students' engagement and number sense during my math block. Asaleh2 added: Minds in Bloom: Ideas for Using Writing in Math. Writing across the curriculum has been a movement in education and my school district is no exception.

Asaleh2 added: Minds in Bloom: Ideas for Using Writing in Math

With the recent changes to common core and PARCC testing, I found myself at a loss for how I was going to get my students to write in math class. Math is just numbers and symbols right? I had to convince myself otherwise, as the only writing I had ever experienced as a student in math class was a written response for how I solved a story problem. Ankikallman added: Matematik F-6.