background preloader

Matte

Facebook Twitter

Språkutvecklande matematik, uppställning med addition och minnessiffra. – Anna och Sandras klassrum. Fractionsdecimalspercentagescards 0. Fractionsdecimalspercentagescards 0. Matteraketen. Kommer du ihåg? Here is a clock. It showswhat time it is.هذا هو مدار الساعة. وهو يبين ما هو الوقت Hel timmeHere is a clock. Fem överHere is a clock. Tio överHere is a clock. Kvart överHere is a clock. Tjugo överHere is a clock. Fem i halvHere is a clock. HalvHere is a clock. Fem över halvHere is a clock. Tjugo iHere is a clock. Kvart iHere is a clock. Tio iHere is a clock. Fem iHere is a clock. Klockan är 3. Timvisaren pekar på tre. The clock has a short hand called the hour hand اعة لديها إبرة قصيرة تسمى اليد ساعة وإبرة طويلة تسمى Klockan är halv 5.

Timvisaren är på väg mot 5. Klockan är kvart över 12. Minutvisaren pekar rakt till höger. Klockan är tio i 8. Minutvisaren är tio minuter före hel timma. Klockan är fem i halv 4. Minutvisaren är fem minuter före halv timma. Klockan är fem över halv 10. Minutvisaren är fem minuter efter halv timma. ShapeJumbles. Roliga mattegåtor - Mattebloggen. Korstal 2015 Korstal 2015 Fyll i precis som ett vanligt korsord (men endast med siffror). Obs! Inga tal börjar med noll. Vågrätt: 1.

En tvåpotens (det vill säga 2n). 7. Har samma siffersumma som vågrätt 15. 8. Talet siffersumma... Kvadrater i trappan Kvadrater i trappan Vilket är det minsta antalet kvadrater som man kan klippa upp trappan nedan i? Gammaldags klocka Gammaldags klocka En gammaldags klocka slår lika många slag som antalet timmar är när den slår in en ny timme: Till exempel slår den 2 slag om klockan är 2 på dagen eller naten och 12 slag om det är 12 på dagen eller natten...

Dvärgar på en bro Dvärgar på en bro 300 dvärgar ska gå över en bro mitt i polarnatten. Två pjäser på en 12-hörning Två pjäser på en 12-hörning En svart och en vit pjäs står i två intilliggande hörn av en 12-hörning. Multiplikationer i en tabell Multiplikationer i en tabell På hur många sätt kan man fylla en 6x6-tabell med 1:or och -1:or så att produkten av talen i varje rad och i varje kolumn blir lika med 1? Volym och volymenheter (Skolår 9, Geometri) Vi har tidigare lärt oss att vi kan ange volym med hjälp av enheten liter. I många vardagliga situationer är det praktiskt att ange volym i liter, men när vi vill beräkna hur stor en viss volym är, då är det ofta mer praktiskt att utgå från längdenheten meter och beräkna volymen i till exempel kubikmeter (m3 ). I det här avsnittet ska vi undersöka hur vi kan beräkna och ange volym utifrån längdenheten meter, och hur vi kan översätta sådana volymer till enheten liter.

Detta kommer vi att ha stor användning för i senare avsnitt, då vi ska undersöka volymen av vanligt förekommande figurer, såsom rätblock, klot och pyramider. Volym och enheten kubikmeter När vi talar om volym menar vi hur mycket något rymmer. Hur räknar vi ut att dessa föremål har den volym de har? Tänk dig att du har en låda som har sidan 1 meter, som du kan se i bilden här nedanför. En sådan låda har höjd, längd och bredd. Den här lådan har en basyta, som är ytan nedtill på lådan.

Akvadrat=s⋅s=1m⋅1m=1m2 V=1m2⋅1m=1m3 =103dm3= a) Beräkna arean av en kvadrat eller rektangel - kalkylator, räkna ut, beräkna. Matematik4. Math Journal Sundays - Factors and Multiples. Factors, Multiples, prime and composite numbers, multiplication and division strategies ... this is my FAVOURITE math unit to teach! I absolutely love it! We've been VERY hard at work getting fluent with our multiplication facts for the past few months, so all students can experience success with this unit.

This week in our Interactive Math Journals, we made an entry that gave the definition for multiples, LCM, factors, GCF, and prime and composite numbers. Under each flap, we gave the definition and a few examples. Students will be able to refer back to this entry when doing work in this unit to keep the terms straight. For the proof, I gave them a number (36). We also made math posters this week for LCM - I chose a few of the students' individual posters and put them together to make a larger poster.

For some other ideas for factors, multiples, and prime and composite numbers, you can check out some of my posts from last year: Hope you're having a wonderful and relaxing Sunday! Jen. Math Journal Sundays - Factors and Multiples. Mattfolk. 7a02cb1ecfbfeda7c1f6fa16f4917428.jpg (1565×2047) Cc31b837b115a3287d2b542f614bfa21.jpg (736×1305) PUMPKIN MULTIPLICATION FACTS COLORING SHEET FREEBIE. <div class="deployment_message_block"><span> Hi, You need to enable javascript on your browser to use TpT. &nbsp; <a href=" target="_blank">See how this improves your TpT experience</a>. </span></div> ABOUT US | BLOG | FAQs & HELP Not a member?

Join for FREE Your shopping cart is empty Pumpkin Multiplication Facts Coloring Sheet Freebie 4,029 Downloads Subjects Math, Basic Operations Grade Levels 3rd, 4th, 5th, Homeschool Resource Types Fun Stuff, Printables, Math Centers Product Rating PDF (Acrobat) Document File Be sure that you have an application to open this file type before downloading and/or purchasing. 0.35 MB | 1 pages Have fun during fall while practicing the multiplication facts with this pumpkin patch coloring sheet. Total Pages Answer Key Teaching Duration Report Copyright Infringement Average Ratings Overall Quality: Accuracy: Practicality: Thoroughness: Creativity: Clarity: Total: 19 ratings Thanks! Mappia-visuella lärstrategier. Klocktips. Matteva - Rita symmetriska bilder. Matematikåk1-2.

Montessoriinspirerad matematik | matteblogg på Hjärups skola. Mattesmedjan. Strävorna. Senast publicerade aktiviteterSamma area 8C8EAtt väga och jämföra 3A3CVad kan hända? 4D Fyra olika fyrhörningar 8C8EVäga paket och jämföra priser 2A2C3A3CBegreppet pengar 2A3ANyhet! IKT-strävorFrån och med 9 januari och åtminstone två månader framåt kommer vi att publicera en IKT-sträva varje vecka. För att kunna fortsätta ännu längre hoppas vi få in idéer och uppslag från er som har beprövade IKT-aktiviteter att dela med er av. Om du har sådana idéer eller andra synpunkter och önskemål som rör IKT-strävorna, hör av dig till Ulrica.Dalhberg@ncm.gu.se Läs mer om IKT-strävorna >>Blå strävor – matematik i många små stegI Blå strävor – matematik i många små steg finns kompletterande lärarmaterial till de aktiviteter som tagits fram för i första hand elever mottagna i särskolans skolformer.

Utvecklingsarbetet med blå strävor pågår, därför läggs en del aktiviteter ut i arbetsversioner så att fler lärare får möjlighet att prova och kommentera innan slutversioner sammanställs. Skapligt Enkelt matematiskt: Problemlösning. Det finns massor av ställen där man kan hitta matteproblem för elever att lösa, så det kan kanske kännas onödigt med ett sådant ställe till, men här samlar jag de problem som jag gillar och som jag tycker fungerar i mina klasser. Vill du använda dem - var så god! Problemen finns i pdf-format.

Samma problem finns två gånger per sida. Jag brukar låta eleverna limma in problemen på en sida i sitt räknehäfte och lösa problemet i häftet, därför har jag anpassat problemen till det. De är också i svart-vitt, så att man kan skriva ut och kopiera. Jag ska försöka sortera problemen efter svårighetsgrad, men det är inte helt lätt. Det som är enkelt för den ene, är ju knepigare för någon annan.

Tanken med problemen är att de ska kunna träna på de förmågor som läroplanen anger. Talområde 1-20 POJKAR och FLICKOR (dubbelt, totalt)BLOMVASEN (dubbelt, totalt)KULPÅSEN (fler än, totalt)ANNAS MYNT (värda, mynt)BARN PÅ LED (början, slutet, ordningstal)VILKA ÄR TALEN? Talområde 20-100 Talområde >100. Asaleh2 added: 5 Math Games Every Classroom Needs to Play. Guest post by Leigh Langton Hey guys! It's Leigh from The Applicious Teacher!

I am super excited to be blogging at Corkboard Connections today. I'm sharing a practice that I use to help increase my students' engagement and number sense during my math block. Do you play games in your classroom? Wait... what?! As a third grade teacher, I know how limited our time can be, so I am here to share with you 5 math games you should take the time to play this year! This game can be played in a k-5 classroom. Here's how to play... The idea is simple, but can be modified for your students. Other Variations Students sit down on a certain multiples (like the multiples of 7) Students don't say the multiple. This paper and pencil game works well in second to fifth grade classrooms and can be played by teams of students (like boys against girls) or in pairs. To play, students take turns rolling the dice.

I love how the kids start to form a strategy for what numbers they want to roll next. Guess My Number. Asaleh2 added: Minds in Bloom: Ideas for Using Writing in Math. Writing across the curriculum has been a movement in education and my school district is no exception. With the recent changes to common core and PARCC testing, I found myself at a loss for how I was going to get my students to write in math class. Math is just numbers and symbols right? I had to convince myself otherwise, as the only writing I had ever experienced as a student in math class was a written response for how I solved a story problem.

I attended a conference where a presenter had quirky prompts for responses to literature. Several of them made me chuckle to myself picturing student reactions when asked to write about such silly things. I started by listing the verbs needed to spruce up my prompts, such as predict, organize, interview, rank and argue. I pulled out my math standards and started listing concepts and vocabulary my students have a hard time with. To give you an idea of my process, here is a snapshot of the lists I was looking at: Verbs Analyze Apply Argue against. Ankikallman added: Matematik F-6.