background preloader

Helenaalenbymoritz

Facebook Twitter

Helena Alenby Moritz

Distansundervisning

Delaktighet. Kooperativt lärande. Valet. Propaganda. Betygsättning. GAFE. Svenska. Bild. Science fiction. Språkutvecklande arbete. Formativ bedömning. IKT-verktyg. Allmänt. Studieteknik. Reklam. Nätmobbning. Specialbilaga. Elevledda samtal. Hållbar utveckling. Klassrumsregler. Jag blev så inspirerad av Malin Larssons klassrumsregler, så jag gjorde egna till mitt klassrum.

Det blev en enorm spridning på sociala medier då många fick inspiration av detta precis som jag. Upprinnelsen till bilderna kommer från Tommy Lucassi som var med i ett radioprogram. Här hittar du hans regler som är riktade till pedagoger samt de han har i sitt klassrum. Hej då ”lydnadskultur” och välkommen ”eget ansvar” för att eleverna ska utveckla sitt bästa jag. Vill du skriva ut dem eller dela? Längre ner hittar ni ljudkort att ha i klassrummet. Digital kompetens i styrdokumenten. Regeringen vill tydliggöra skolans uppdrag med att utveckla elevers digitala kompetens och innovativa förmåga.

Digital kompetens i styrdokumenten

Därför har Skolverket fått i uppdrag att föreslå förändringar i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Digital kompetens finns redan idag i viss mån i läro-, kurs- och ämnesplaner men Skolverket ska vid behov föreslå förändringar. Fokus för gymnasial utbildning är de gymnasiegemensamma och gymnasiesärskolegemensamma ämnena. För grundskolan och motsvarande skolformer vill regeringen också uttalat förstärka och tydliggöra programmering som ett inslag i undervisningen. Uppdraget om nationella it-strategier är ett stort uppdrag som rör flera frågor och hela skolväsendet. Remiss Fram till den 18 maj är förslagen ute på remiss till särskilda instanser. Det slutgiltiga förslaget redovisas för regeringen den 30 juni 2016. Digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan.

Digital kompetens blir allt viktigare i dagens samhälle.

Digital kompetens och programmering ska stärkas i skolan

Därför har vi på uppdrag av regeringen tagit fram ett första förslag på hur digital kompetens och programmering ska förstärkas och tydliggöras i undervisningen. Den som vill kan nu lämna synpunkter på förslagen. Vår bedömning är att programmering inte ska bli ett nytt ämne i grundskolan utan ingå framför allt i matematik och teknik. – De lärare och forskare vi har tagit hjälp av i arbetet med vårt förslag anser att det är rätt väg att gå. Genom att programmering görs till en del i andra ämnen i grundskolan finns den direkta kopplingen till användningen. Hur gör jag en podcast – liknande #värmeradio. Är du också sugen på att dra igång en egen podcast, men inte riktigt vet hur?

Hur gör jag en podcast – liknande #värmeradio

Här tänkte jag försöka gå igenom allt hur du gör. Det är en del att tänka på och det krävs lite fix för att få igång allt, men när du väl är igång är det inte svårare än att publicera ett blogginlägg. Det fina i kråksvängen är att allt går att göra rätt så gratis. Inspiration. Momondo Commercial – The DNA Journey - (IT WILL MAKE YOU CRY!) Betyg - Så funkar det! Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till.

Betyg - Så funkar det!

Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Svensk, arabisk, somalisk och engelsk textning går att slå av och på med "Subtitles/CC" nere till höger i videofönstret.

Ett samarbetsprojekt pågår nu för att översätta till fler språk. Filmen finns också i en teckenspråkstolkad version. Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. Vad skulle du ta med dig om du skulle fly? 6 flyktingar öppnar sina resväskor. Vad skulle du ta med dig om du skulle fly från ditt hem och resa över mörka hav och på svår terräng?

Vad skulle du ta med dig om du skulle fly? 6 flyktingar öppnar sina resväskor

Vad skulle du kasta först under resans gång? Det här är berättelsen om sex familjer, kvinnor, män, tonåringar – människor – som lämnat allt, förlorat allt och letar en ny trygghet. Genom att öppna sina resväskor berättar de historier om förtvivlan och om strimmor av hopp om en annan framtid. Den här texten är tidigare publicerad av organisationen The International Rescue Committee på engelska. Jag har med tillstånd fått översätta och återpublicera den här. Vad skulle du ta med dig? “Du kommer känna att du är mänsklig. En mamma Namn: Aboessa*Ålder: 20Från: Damaskus, Syrien När hårda strider bröt ut i Yarmouk, ett inofficiellt läger för palestinier strax utanför den Syriska huvudstaden, lyckades Aboessa fly med sin make och deras tio månader gamla dotter, Doua. Olika mediciner, en flaska steriliserat vatten och en burk bebismat. “Allt är till min dotter så jag kan skydda henne från sjukdomar. TALIS 2013. En studie av undervisnings- och lärmiljöer i årskurs 7-9.

Denna rapport presenterar och analyserar svenska lärares och rektorers egen bild av sin yrkesvardag och de villkor de verkar under och sätter detta i relation till lärare och rektorer i andra länder.

TALIS 2013. En studie av undervisnings- och lärmiljöer i årskurs 7-9

Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Stöd för att utveckla undervisningen

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket Ta del av lärmoduler för att utveckla undervisning.