background preloader

Länktips åk F-6

Facebook Twitter

Storynory - Free Audio Stories for Kids.

Quotes

1000s FREE Primary Teaching Resources & Printables - EYFS, KS1 and KS2. How can young children best learn languages? The British Council's Tracey Chapelton explains how parents of young children can lay the foundations for success.

How can young children best learn languages?

Children's brains are highly active Your child is unique, but what all children have in common is natural curiosity and an innate ability to learn. Kuhl states that babies and young children are geniuses at acquiring a second language. 'Babies', she says, 'can discriminate all the sounds of all languages... and that's remarkable because you and I can't do that. We're culture-bound listeners. 12 Simple Tips for Improving Your Spoken English Without a Speaking Partner. So, you’re all by yourself.

12 Simple Tips for Improving Your Spoken English Without a Speaking Partner

Forever alone. Okay, maybe you’re not forever alone, but right now you need to practice English alone. How can you practice speaking English without anybody else to help you? Writing, reading, listening—these skills can all be practiced alone. Easy. Well, you can already write beautiful sentences.

Evaluation

News. Bedömning. Tydliggöra Lgr 11 i engelska. Kunskapsvägg Jag skall bygga upp en kunskapsvägg tillsammans med eleverna den här terminen för att tydliggöra vad vi ska göra och vad eleverna skall träna på för att nå kunskapskraven.

Tydliggöra Lgr 11 i engelska

Jag skall använda mig av Ulrika Elissons fina material som går att dra ut i Pdf-format på hennes blogg Ullis skolsida. Ulrika har skapat kunskapsväggar inom alla ämnen och årskurser som du kan hitta här: Tanken bakom är viktig För mig är det väldigt viktigt att det finns en tanke bakom arbetet och att eleverna får vara med i processen. Jag har gjort en Prezi som jag kommer att inleda höstens engelsklektioner med, där jag utifrån Ullis kunskapsvägg presenterar det centrala innehållet och de olika förmågorna.

Nationella prov

PowToon - Engelska förmågor. Embed code Select a size, the embed code changes based on your selection.

PowToon - Engelska förmågor

_abc Powtoon Transcript I engelska ska du utveckla förmågan att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter formulera dig och kommunicera i tal och skrift använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd vad innebär språkliga strategier??? Språkliga strategier kan till exempel betyda att du kan använda dig av hjälpmedel (Internet, lexikon), kroppsspråk, gester, förförståelse m.m. för att lättare kunna förstå och få andra att förstå dig anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang The U.K. The U.S.A. Storytelling Prompts for Kids - Tell Me A Story. Time for the Virtual Chapter Book Club for Kids.

Storytelling Prompts for Kids - Tell Me A Story

The theme for November is Fairy Tales, Fables and Fractured Fairy Tales. My daughters have actually been reading quite a few fairy tale chapter books lately. There is something about fairy tales and fables that is always appealing to children. Back to School Activities.

Idioms

Datorspelande – en skjuts för engelskan - Göteborgs-Posten. Nu är det vetenskapligt fastställt: Flitiga datorspelare får ett bättre engelskt ordförråd.

Datorspelande – en skjuts för engelskan - Göteborgs-Posten

Det visar en studie från Göteborgs och Karlstads universitet. Studien bekräftar det som många föräldrar och lärare redan tyckt sig kunnat se – de ungdomar som spelar mycket interaktiva engelska datorspel får ett försteg vad gäller det engelska ordförrådet jämfört med de som inte spelar, eller bara spelar lite. I studien ingår 76 ungdomar i åldrarna 10-11 år. Data har samlats in via frågeformulär och en så kallad språkdagbok. Där listas alla möten med det engelska språket utanför skolan, liksom datoranvändning och digitalt spelande. Resultaten visar att skillnaden mellan könen är stor vad gäller datorspelande. De datorspel som visar sig vara mest effektiva för utvecklandet av engelsk vokabulär är så kallade "massively multiplayer online role-playing game" – en genre av datorrollspel där ett stort antal spelare interagerar med varandra i en virtuell värld.

Maps - directions

Seasons and traditions. Question_words_mindmap. Behance. English speaking countries. Songs, nursery ryhmes and tongue twisters. How in questions -ENGAMES. The word “HOW” is one of the most productive words in English.

How in questions -ENGAMES

It helps us create meaningful questions and sentences. The word “HOW” combines with many other words to create these questions.

Projects

Speaking. Pre-school learners. Spelling. Listening. Teacher tools. Films and programs. Reading. Dictionary. Games. Vocabulary, grammar. Writing. Story Starters: Creative Writing Prompts for Kids. Teach Children ESL - Games. ESL & EFL learning Resources. Bättre på engelska med datorspel. – När vi testar ordförrådet i särskilda ordprov, så ser vi att ju mer tid barn lägger på att spela datorspel på engelska, desto större ordförråd har de.

Bättre på engelska med datorspel

Det framkom även i den här studien. Det nya som vi såg var att de som spelade fem timmar eller mer per vecka faktiskt även skrev bäst, säger Pia Sundqvist, docent i engelska, i ett pressmeddelande. I tidigare studier har det kunnat konstateras att dataspelande har en positiv påverkan på barnens ordförråd och den talade engelskan. Nu har Pia Sundqvist, tillsammans med doktoranden Peter Wikström, undersökt den skrivna engelskan i uppsatser som elever i årskurs 9 skrivit i de nationella proven samt vilka betyg de fick. Resultaten visar att frekventa datorspelare använde fler ”svåra” ord i sina uppsatser, jämfört med de elever som var måttliga spelare eller inte spelade alls.

Forskarna undersökte även resultaten utifrån kön. Gruppen med icke-spelare placerade sig som god tvåa vad gäller användningen av svåra ord, uppsatsbetyg och slutbetyg.