background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

1282441 LS svenska aterberatta 20090910. How Pineapple Charts Revolutionize Professional Development. This post contains Amazon Affiliate links.

How Pineapple Charts Revolutionize Professional Development

If you click these and make a purchase from Amazon, I will receive a small commission at no extra cost to you. Thanks for your support. Professional Development: The phrase has a way of striking dread into the hearts of teachers. But not because teachers don’t WANT to improve. Not because we believe we’re done growing and learning. 160420 Lgr%2011 remiss. Huvudtalarna på Framtidens lärande – nästa steg, 2014.

Finland schools: Subjects are out and ‘topics’ are in as country reforms its education system - Europe - World - The Independent. Torghandel Göteborg. Välkommen till nya KvUtiS. At the Movies: Films Focused on Education Reform. Nya KvUtIS. Klicka på länken om du vill ha denna information för utskrift.

Nya KvUtIS

Ny adress Den nya sidan ligger på: och den gamla sidan ligger kvar på: Gamla KvUtiS kommer fortfarande att vara tillgänglig men vi slutar att uppdatera den och besökare kommer att hänvisas till nya adressen. Ett stöd för kvalitet och utveckling Nya KvUtiS är tänkt att fungera som ett stöd för dig som arbetar inom Utbildning i Svedala och utgår från den modell för systematiskt kvalitetsarbete, SKA, som tagits fram under vårterminen 2014. Skolverkets filmer.

Språk- och kunskapsutvecklande arbete Play all Ämnesspråk är nyckeln till elevers kunskapsutveckling i olika ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare.

Skolverkets filmer

Det innefattar att i både tal och skrift uttrycka och tolka begrepp, fakta och centrala tankegångar men också de känslor och åsikter som ämnet väcker. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Stöd för att utveckla undervisningen

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Create Your Own Professional Development! "Don't wait for someone to create PD for you.

Create Your Own Professional Development!

Create the PD you deserve. " Jennie Magiera ISTE 2014 This is SO incredibly true. How much do teachers actually retain from sitting in a room with colleagues for hours on end, listening to someone drone on about a new concept or technique? IRIS. Hem - Digitala Skollyftet. Learning Theories. Literacy Design Collaborative. Videos, Common Core Resources And Lesson Plans For Teachers: Teaching Channel. Lär på ditt sätt. SU 4. Teacher Toolkit by Bloomsbury Publishing.

5 Characteristics of an Effective School Team. I've been thinking a lot about what makes a good team in a school context.

5 Characteristics of an Effective School Team

I'll share some of these thoughts, but I really want to hear your ideas on this subject. I'm going to admit that it's taken me a while to feel convinced by the power of teams. Until recently, I didn't have great experiences in teams. I felt that alone I could produce whatever needed to be created better, and quicker, than working with others. I often felt frustrated working in teams -- the process felt so slow and cumbersome. In the last few years, however, my experience in a couple different teams shifted these beliefs. Why Does this Matter? Here's why I think we need to articulate our beliefs and practices about good teams: Strong teams within a school are essential to retaining and sustaining teachers. Lyft när Londons lärare tog makten. På morgonen står en lärare vid entrégrindarna till Lampton School och kollar att eleverna har passande kläder på sig.

Lyft när Londons lärare tog makten

En pojke blir tillsagd att stoppa in skjortan i byxorna innan han får gå in på skolan. Bara de äldsta har lov att ha på sig annat än skoluniform, men då ska det vara prydliga kläder. Gympaskor eller shorts tillåts inte. – Då blir man hemskickad för att byta om, eller så får man en varning. Skolan har också uniform som man kan få låna, säger Sahar Mahmood, som går i tolfte och näst sista klassen. Hon och Amar Dhani visar runt på skolan. Center för skolutveckling. Varje dag arbetar pedagoger och skolledare i Göteborg för att utveckla undervisningen så att alla barn och elever får chansen att nå sina mål, och växa till sin fulla potential.

Center för skolutveckling

Tillsammans är vi ett stort kollegium. Vi bidrar till varandras lärande, tillför olika perspektiv och hjälper varandra att vässa de pedagogiska verktygen. Lärande exempel från förskolor och skolor På den här sidan delar vi lärande exempel på pedagogisk utveckling i förskolor och skolor. Filmreportagen speglar utvecklingsarbete inom olika områden; bland andra matematik, språkutvecklande undervisning, kvalitetsarbete i förskolan och bedömning för lärande. Filmerna ska inspirera och väcka tankar om hur olika arbetssätt kan främja barn/elevers lärande och utveckling. Att mötas i samtalet – coachning del 1. Att undervisa handlar om möten.

Att mötas i samtalet – coachning del 1

Det handlar om att möta människor och att plocka fram deras fulla potential. Visst kan det därför anses märkligt att så lite tid på lärarutbildningen och på olika fortbildningar handlar om hur vi ska göra för att plocka fram denna potential. Nej, jag tänker inte på hur vi skapar bästa metoderna för att lära ut våra ämnen eller hur vi konstruerar test som mäter elevernas förmågor. Jag pratar om mötet. Hur vi talar till våra elever.