background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

BFL. En av mina personliga favoriter når det gäller pedagogik är Dylan Wiliam.

BFL

Han har många kloka insikter kring vad som fungerar (som vi borde göra mer av) och vad som inte fungerar (som vi borde göra mindre av) när det gäller elevers inlärning. En av flera saker som jag gillar är att Dylan ifrågasätter metoder som är allmänt accepterade och som de flesta ser som framgångsrika pedagogiska metoder, när de i verkligheten kan vara kontraproduktiva. En sådan metod är att eleverna räcker upp handen när läraren ställer en fråga till klassen. Den metodiken leder ofta till att de som redan kan svaret replikerar befintlig kunskap och de som inte kan svaret känner att det är ingen idé att ens försöka (d v s de får ingen träning), då eleven har alldeles för kort tid (oftast mindre än 2 sekunder) till förfogande innan läraren förväntar sig ett svar.

Jag har skapat ett par infographics kring Dylans 5 nyckelstrategier. Om du gillar mina bilder så använd dem! "Första hjälpen"-kit för formativ bedömning @ Nordström Education. ELEVHJÄLP häfte med mallar. Extra lönepåslag i Stockholm till jul. Språkutveckling och BFL lyfter mina NO-lektioner. Att tänka att lektionen ska fokusera på språkutveckling och innehålla inslag av bedömning för lärande har verkligen gett mig en helt ny arsenal av undervisningsmetoder.

Språkutveckling och BFL lyfter mina NO-lektioner

Att jag känner till genrepedagogik och Dylan Williams fem nyckelstrategier har hjälp mig att skapa lektionsaktiviteter som verkligen utmanar och utvecklar mina elever. Mina elever i åk 4 har nyligen planerat och genomfört ett odlingsförsök och det är nu dags för dem att skriva en rapport på försöket. För att få dem att förstå hur strukturen på en rapport kan se ut och vad som utmärker god kvalité genomförde vi idag följande aktiviteter: Dokumentation av undersökning elevexempel Som vi ofta gör använde vi oss av EPA/Think pair share och No hands up vilket gör alla elever aktiva och att många får komma till tals i helklass.

Det blev en mycket bra lektion, fullt fokus på uppgiften och efteråt var det flera som tyckte att det hade varit jätteroligt. Välkommen till Acedu! Ak4-6;matematikcookie=FHxcuuC_S5bCzGfw77AYisUQe8cXYccAbnufbtDcU_gBgUD1r7G7!1684994615?_afrLoop=1360696604346186&_afrWindowMode=0&_adf. Kostnadsfria fortbildningsdagar på Vetenskapens Hus - Nyheter - Festo Didactic. Skolforskning. Då de flesta lärare varken har tid eller intresse för att läsa igenom mängder av skolforskning tänkte jag välja ut en del av den forskning som jag tycker att man behöver känna till.

Skolforskning

Jag plockar ut en del av den viktigaste informationen och om man är intresserad av att fördjupa sig så hänvisar jag till var man kan läsa mera. Först ut är Mackinseyrapporten från 2007 McKinsey & Co How the worlds best performing schools come out on top, 2007 Man har i rapporten försökt hitta gemensamma faktorer som utmärker de länders skolsystem där man når bäst resultat (“better teaching and greater learning”). De tre viktigaste slutsatserna som man drar är följande: 1. 2. 3. Ett citat från Nya Zeeland ”Det var naivt att tro att resultaten i klassrummen skulle förbättras bara för att vi omorganiserade vår skolstruktur”.

I en undersökning i Boston försämrade elever som hade de sämsta matematiklärarna sina matematikkunskaper samtidigt som de som hade de bästa matematiklärarna utvecklades väldigt positivt. Ma/NV-biennette - Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd. Här hittar du som lärare material som kan ge inspiration till arbetsområden som utmanar elevers tankar och idéer.

Biologi, fysik, kemi och teknik - undervisningsstöd

Undervisningsstödet är uppdelat ämnesvis och i årskursintervallerna 1-3, 4-6 och 7-9 och visar på en progression i både centralt innehåll såväl som i de förmågor som eleverna ska utveckla. Biologi: Vilken nytta har vi av naturen? Vilken nytta har vi av naturen? Är en samling förslag på övningar där eleverna genom sitt deltagande kan närma sig begreppet ekosystemtjänster. Här beskrivs en undervisning där elever får lära sig att använda begreppet för att diskutera de ekologiska aspekterna på hållbar utveckling. Vilken nytta har vi av naturen? Fysik: Hitta regler Hitta regler är en samling förslag på övningar i fysik som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse. Hitta regler Kemi: Matens kemi Matens kemi är ett förslag på hur ett arbetsområde kan organiseras. Matens kemi Teknik: Tekniska lösningar i vardagen Tekniska lösningar i vardagen.