background preloader

Skolutveckling

Facebook Twitter

James Nottingham – Learning Pit. Härom kvällen såg jag detta klipp på Twitter och efter att ha sett det somnade jag med ett stort leende på läpparna.

James Nottingham – Learning Pit

Ett klipp på drygt 10 min som utmanar och bekräftar mina egna tankar kring hur jag lär mig. Att filmen sedan använder sig av tydliga bilder som visualiserar det som Nottingham beskriver gör det än mer inspirerande! Titta på klippet! The Learning Challenge with James Nottingham from Challenging Learning on Vimeo. I sin bok ”Utmanande undervisning i klassrummet” har Nottingham ett helt kapitel, kap 7, för lärandegropen, en utmaningsmodell som han hänvisar till Jim Butler och John Edwards på 1990-talet.

När Nottingham har gjort sin version av modellen har han bland annat utgått från att: Elever är mer intresserade av att lära när deras lärare är nyfikna och uttrycker osäkerhet om sin kunskap om världen.Vi kan alla göra fel.Lärande fördjupas genom utforskande, handledda samtal. Utmaningensmodellen bygger på fyra steg: Tour Builder. Nyår 2026- en tillbakablick på skolans utveckling. Nu är det timmar kvar till år 2026 och för oss som är verksamma i skolans värld har det gångna decenniet inneburit en helomvändning och ett helt annat sätt att förbereda undervisning för våra elever.

Nyår 2026- en tillbakablick på skolans utveckling

Några saker som känns passé idag: Att utreda barnen neuropsykiatriskt när vi är oroliga för dem. Att tala om anpassningar och särskilt stöd. Att lyssna på föreläsningar om hur undervisning ska bedrivas.Att läromedel inte behövs när det finns autentiskt material på nätet. Formativ bedömning som begrepp De viktigaste lärdomarna under det gångna decenniet är: Att skolor som lyckas är viktigare än att punktmarkera lärare som lyckas. I början av 2010-talet trodde vi att vägen till framgång gick via olika typer av lärarlyft. Med facit i hand kan vi nog se att vi började i fel ände. Idag vet vi att utvecklingen av undervisningsmetoder måste ske i samklang med ett kollegialt lärande som innebär att man lär av utmaningarna, inte bara av forskningen. Vid sekelskiftet började man tala om digitalisering. Ansök om demokonto. Demokonto är till för dig som inte arbetar på bibliotek men har behov av att visa talböcker i ditt arbete.

Ansök om demokonto

Du kan bara ladda ner ett begränsat antal böcker. Du som är lärare, specialpedagog, logoped eller liknande och har behov att visa talböcker men inte arbetar på bibliotek kan nu använda ett demokonto. Med demokontot kan du söka alla böcker i legimus.se och appen Legimus, men du kan bara ladda ner ett begränsat antal titlar: Amy Segerstedt (1835-1928) av Beatrice Christensen Sköld Valentin Haüy: blindpedagogikens fader av Beatrice Christensen Sköld Louis Braille: skapare av ett skriftsystem av Beatrice Christensen Sköld Läsliv, 2013, 3 Social rapport, 2010 Folkhälsopolitisk rapport, 2005 Skolverkets rapport, 249 Brottsutvecklingen i Sverige, 2001-2003.

Demokrati - grundsärskolan åk 7-9 - Hitta läromedel. "Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

Demokrati - grundsärskolan åk 7-9 - Hitta läromedel

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer, värden och arbetssätt.. " Ur Lgrsä 11 Eleverna ska läsa om: "… Politiska val och partier i Sverige. Riksdag och regering och dess uppdrag. Lärandemål i huvuddrag Elevens ska: Lära sig vad det innebär att ha demokratiska fri- och rättigheter som yttrandefrihet och mötesfrihet.Lära sig vad det innebär att ha demokratiska skyldigheter det vill säga att följa demokratiskt fattade beslut som att betala skatt och att respektera andra individers fri- och rättigheter.Lära sig hur det går till att rösta.Lära sig hur man som individ eller del i en grupp kan påverka beslut.Lära sig om regering och riksdag och deras uppdrag.Lära sig om de politiska partier som finns i Sverige idag.

Långsiktiga mål. Språkstörning - Hitta läromedel. BETA-version Språkstörning och läromedel För elever med språkstörning är det viktigt att lärmiljön är språkligt och kommunikativt tillgänglig.

Språkstörning - Hitta läromedel

En bra ljudmiljö underlättar för att kunna uppfatta språkljuden. Mötas. Studiepaket om undantagsbestämmelsen. Undantagsbestämmelsen är ständigt aktuell och frågorna är många.

Studiepaket om undantagsbestämmelsen

Vad innebär den? Vem beslutar att den ska tillämpas? När kan den tillämpas? Hur kan man tillämpa den och hur påverkar det eleven? Tillsammans med Skolverket har vi tagit fram ett studiepaket som omfattar fyra områden. Ljudskolan » En förbättrad ljudmiljö omvandlar onödig “väntetid” till värdefull undervisningstid. I juni presenterade två studenter på KTH, Petra Lagerberg och Sebastian Holm, sitt examensarbete “En effektiv lektion”.

Ljudskolan » En förbättrad ljudmiljö omvandlar onödig “väntetid” till värdefull undervisningstid

Syftet var bland annat att undersöka om en förbättrad ljudmiljö i skolan kan ge positiva samhällsekonomiska effekter. Studien visar att en förbättrad ljudmiljö gör lektionerna mer effektiva och att undervisningstiden ökar. “Väntetid” blir undervisningstidNär lektionen börjar och eleverna kommer in i klassrummet blir det ofta lite “ljudligt”. Om rummen har hårda golv, väggar och tak reflekteras ljudvågorna och ljudnivån stiger. För skolor - Akustiktryck® Tyst i klassen. Det är lätt att förstå vad de menar när vi följer med in.

Tyst i klassen

Efter att dörren stängts tonar korridorens oväsen bort och alla ljud mjuknar. När eleverna talar med varandra är det som om ­orden inte fortplantar sig längre än till mottagarens öra. Åse Godsk Matanovic, SO-lärare.Foto: Sanna Dolck. HODA. 13341 pdf teknikstod i skolan slutrapport. Hjälpmedel för elever med koncentrationssvårigheter. En elev behöver inte ha nedsatt hörsel för att ha nytta av våra hörselhjälpmedel.

Hjälpmedel för elever med koncentrationssvårigheter

En normalhörande elev med koncentrationssvårigheter är ofta hjälpt av den tydlighet och klarhet som digitala hjälpmedel skapar i kommunikationen mellan lärare och elev. Skärpt fokus och en lugnare miljöMed en mikrofon på läraren och en mottagare på eleven blir det lättare för eleven med koncentrationssvårigheter att fokusera på läraren under en längre tid. Hjälpmedel för elever med koncentrationssvårigheter. Blogger. Styr dina impulser. Eventbrite - Log in to your Eventbrite account. Kognitionssimulatorn. Lin talks - Bonnie Stewart. Lin talks - Bonnie Stewart. Lin talks - Bonnie Stewart.