background preloader

Blogs/ Skolutveckling

Facebook Twitter

Lernstübchen: mein Arbeitsplan für die erste Klasse. Er lag als Orientierung oft auf meinem Schreibtisch, war aber nur eine Richtschnur und wurde nicht.

Lernstübchen: mein Arbeitsplan für die erste Klasse

SKRIVPROCESSEN – Poster by Annika Sjödahl. Färklaring av värdeoerden i kunskapskraven. Från olika lärarbloggar. Cirkelmodellen – med sikte på att stödja skrivandet (del 3) Vilket stöd behöver eleverna för att lyckas bra i sina ansträngningar med olika skrivuppgifter?

Cirkelmodellen – med sikte på att stödja skrivandet (del 3)

Det är en av de frågor som Cirkelmodellen vill kasta ljus över. Med en genomtänkt och strukturerad arbetsgång vägleds eleverna genom en rad förberedelser inför det egna skrivarbetet. Vi berättade om metodikens fyra faser i del 2 av denna artikelserie. Via de tre första faserna enligt Cirkelmodellen blir eleverna steg för steg lotsade över till att skriva egna texter i fas fyra. ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande. Publicerad av Charlotte Christoffersen Vi är just nu inne i ett skifte när det handlar om läs- och skrivinlärning i skolan.

ASL – språklekar och motorikövningar istället för bokstavsformande

Om 10 år kommer det vara helt främmande för oss hur vi fram till nu har tänkt att det ska gå till. Det tror Carola Rehn-Lindberg som träffade 60 pedagoger i Malmö som vill använda sig av skriv- och läsinlärningsstrategin ‘Att Skriva sig till Läsning’ på dator (ASL) när de tar emot nya barn inför höstterminen. De sista åren har ett stort antal pedagoger i Stockholm fått utbildning och handledning i ASL av Carola Rehn-Lindberg och hennes kollega på Medioteket i Stockholms stad. VillMer -Att skriva sig till läsning. Nyanlända elever och betyg. Många lärare i grundskolan upplever att det är problematiskt att sätta betyg när en elev som är nyanländ till Sverige t.ex. börjar skolan sent på terminen.

Nyanlända elever och betyg

En del lärare tycker det känns orättvist att ge nyanlända elever ett F i betyg och väljer hellre att sätta ett streck när det finns ett litet underlag eller inget alls för att bedöma elevens kunskaper. Streck innebär frånvaro Enligt skolförfattningarna ska streck användas i de fall betyg inte kan sättas på grund av att det saknas underlag för bedömning på grund av en elevs frånvaro. Flerspråkighet i skolan - med fokus på elever med språkliga problem. Måndagen den 11 maj var vi två representanter från Råby/Släbro på en kurs i Stockholm.

Flerspråkighet i skolan - med fokus på elever med språkliga problem.

Efter att ha letat oss fram till Danderyd och ett litet patienthotell med en liten konferenssal bjöds vi på en mycket spännande dag med intressant och bra innehåll. Föreläsare var var leg.logoped och med.dr Eva-Krisina Salameh.Läs mer om henne och hennes arbete här: Många barn lever i en mycket komplex språklig situation med brist på "kompetenta" andraspråkstalare utanför skolan. Förskola och skola har stor betydelse för utvecklingen av barnens båda språk. För att kunna stötta eleverna på bästa sätt behövs kunskaper om flerspråklig utveckling och hur man skiljer på en sen andraspråksutveckling och en språkstörning.

Reflektioner, tips och tankar från mitt lärarliv. Att Skriva sig till Läsning – men sen då? : Pedagog Malmö. Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3?

Att Skriva sig till Läsning – men sen då? : Pedagog Malmö

Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. ASL inspirerat arbete och mycket mer. Att skriva sig till läsning. Att skriva sig till läsning med digitala verktyg Många skolor i Stockholm använder nu metoden som bygger på den norske forskaren Arne Tragetons forskningsresultat i förskoleklass och årskurs 1 – 3 för den första skriv- och läsinlärningen.

Att skriva sig till läsning

Genom Språk- och lässatsningen har Medioteket haft flera hundra lärare på föreläsningar i Att skriva sig till läsning. Föreläsningen ges två gånger/termin. Medioteket har också genomfört projekt på flera Stockholmsskolor och föreläst på konferenser om ASL. Kontakt på Medioteket Anna EngströmTelefon 08 508 32 708 anna.engstrom@​stockholm.se Carola Rehn-LindbergTelefon 08 508 33 258carola.rehn-lindberg@​stockholm.se. Temabloggar Att Skriva sig till Läsning. Visa-enskild-publikation?_xurl_= Methoden im Rechtschreiblernprozess - Norbert Sommer-Stumpenhorst. Online-Didaktik Deutsch - Hauptseite: Schreibdidaktik - Didaktik der Textproduktion. HLD06GOTD. Magister Sundelius IKT-blogg. Lotusdiagram.pdf. Språkutveckling via en bilderbok. Jag och elever i årskurs F-5 har börjat jobba med Astrid Lindgrens magiska bok Allrakäraste syster.

Språkutveckling via en bilderbok

Första lektionen samlades vi alla framför cleverboarden och samtalade kring bokens framsida. Först turades vi om att berätta vad vi såg; ”Jag ser två flickor”, ”Jag ser blomsterkransar”, ”Jag ser ett slott” osv. Det här sättet att starta samtalet kring en bild är så bra för att det: Gör alla elever delaktiga.Bidrar till att alla kan delta på sin nivå. De som behöver härmar andra och lånar ord och uttryck av kompisar.Jag i ett naturligt sammanhang kan undervisa i ordkunskap och grammatik. Sedan gick vi vidare med att berätta om vad vi trodde eller tänkte utifrån bilden.

Vi får höra att tankar och gissningar kan vara olika, och att det är okej.Vi tränar oss på att förklara våra åsikter. Sedan började jag högläsa, medan jag visade bokens illustrationer på cleverboarden. Andra lektionen började vi med att återberätta vad som hade hänt tidigare och fånga in det viktigaste. ISB - Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München. Kontakt Impressum Startseite.

ISB - Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung München

Ich❤tyska - Modersmål tyska Trelleborg. Intern.zaubereinmaleins.de. 4-6. Klasse, Muttersprachenunterricht: Weihnachten. In unserem letzten Muttersprachenunterricht hatten wir noch einmal eine Übersetzungsübung.

4-6. Klasse, Muttersprachenunterricht: Weihnachten

Hier mussten die Schüler anwenden, was sie während des Halbjahres gelernt haben, und gleichzeitig deutsche Weihnachtswörter üben. Ich füge die Übung mit Lösungsvorschlag bei: Heiligabend in D_Übersetzungsübung Was wir beim Lösen noch einmal besprochen haben: Ideenreise: Deutsch. Tema Modersmål - Tyska - Administration. Liste der Unterrichtsmethoden – Wikipedia. Unterrichtsprinzipien[Bearbeiten] Unterrichtsprinzipien sind allgemeine Vorstellungen von Unterricht (z.B. lehrerzentriert oder schülerzentriert), die sich in unterschiedlichen Verfahren realisieren lassen. Unterrichtstechniken[Bearbeiten] Unterrichtstechniken dienen dazu, unterrichtliche Prinzipien in der Realität umzusetzen.

Sozialformen[Bearbeiten] Medien[Bearbeiten] Die Wahl des Mediums ist ebenfalls eine methodische Entscheidung. Siehe auch[Bearbeiten] Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen - Rahmenbedingungen - Methodisch-didaktische Prinzipien - Goethe-Institut. Tips och material från lärare - Natur och Kultur. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Kul@lära. Mitt språkutvecklande klassrum. Türkçe Anadil Dersleri.

Min blogg om allt mellan himmel och jord. Förstudie: Spelifierat Lärande. Vad händer när lektionsuppgifter förvandlas till utmaningar i ett spel? Vilka monster identifierar eleverna att de förlorar energi till under ett arbetspass? Och hur många blixtar krävs det egentligen för att levla samarbete? Under våren 2012 designade Frida Monsén, lärare på Vittra Telefonplan, en spelifierad modell för att konkretisera vissa delar av de individuella utvecklingsplanerna (IUP) som har med värdegrund och personlig utveckling att göra. En läsande klass. Ullis skolsida. Klass 2B: Läsläxa och berättelsekarta.

Kommunikation, läs- och skrivutveckling: CORI - en metod för faktatexter. Jag har äran att ingå i Skolverkets och NCS läs- och skrivutvecklingsgrupp. I denna grupp finns många läs- och skrivutvecklare som arbetar med olika kompetenshöjande insatser i området. En av dessa utvecklare är Toura Hägersten från Stockholm. Hon har skapat två pedagogiska filmer som beskriver metoden CORI. CORI står för Concept-Oriented Reading Instruction, en lässtrategimetod för NO och SO-texter som utvecklades av professor John Guthrie. Den första filmen, CORI 1 beskriver metodens tre första delar, nämligen: Aktivera elevernas förkunskaperFormulera frågorInformationssökning Den andra filmen, CORI 2 beskriver metoden tre sista delar, nämligen:

Lektionsförslag: Lek med några ord, muntligt och skriftligt.