background preloader

Skolappar.nu - Recensioner av appar för förskola och skola

Skolappar.nu - Recensioner av appar för förskola och skola

http://www.skolappar.nu/

Related:  linbybannelihAPPAR, IPAD, YOU TUBE OCH LÄNKARemelieripenIpads tips

Grammatik med språklaboration i Svenska 2 Förra gången jag hade detta moment gjorde jag på ett liknande sätt med presentationer, filmer och övningar om ordklasser, nominalfraser och satslära samt en avslutande språklaboration, där eleverna fick undersöka en egen text med hjälp av sina nyvunna kunskaper. Detta beskrev jag i inlägget Grammatiklaboration - svårt, men upplysande. Där länkar jag också till inläggen av Katarina Lycken Rüter och Charlotta Aspelin, vilkas upplägg jag har inspirerats av och anpassat vidare. Då fann jag att laborationen var både lärorik för eleverna och en tydlig examinationsuppgift, men att de hade behövt befästa sina begrepp bättre, för att kunna använda dem i sina analyser. I år har jag gått igenom och ytterligare anpassat hela mitt material samt kompletterat arbetsområdet med ett grammatikprov. Syftet med ett prov är dels att få ett större bedömningsunderlag, dels att höja motivationen att lära in de grammatiska begreppen.

Syskonkompetens - Agrenska Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon? Kunskaper om och erfarenheter av att ha en syster eller bror med funktionsnedsättning Webbsidan presenterar insatser och erfarenheter från projektet Syskonkompetens eller i skuggan av ett syskon 2009-2012 som finansierades av Allmänna Arvsfonden inom satsning Fördel barn! Syskonprojektet är ett samarbetsprojekt mellan Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting, Ågrenska Stiftelsen i Göteborg, AMC-föreningen (Artrogryposis Multiplex Congenita), samt leg. psykolog och psykoterapeut Christina Renlund. Appar som hjälpmedel Här följer ett urval av iOS-appar (iPad, iPhone, iPod) i några olika kategorier. Listan kommer att uppdateras då och då framöver. - Dexteria: Handmotorik - Teckna: TeckenHattens teckensamling med filmer.

Logopeden i skolan: Språkutveckling och språkstörning Något förenklat går det att illustrera språkutvecklingen som en trappa. Det lilla barnet startar från de lägre stegen och går vidare uppåt. Varje trappsteg utgör en viktig del i barnets språkutveckling. Hur man tar bort avaktivering av en iPad utan att återställa Om man slår in lösenord fel för många gånger på en iPad kan den bli permanent avaktiverad. Var inte orolig, där finns en lösning utan att återställa den. Det enda du behöver är en dator med itunes, en USB sladd och iPaden som är avaktiverad.

Följ T-shirten Följ T-shirten Ämnen: Hkk, Sh, Ge, Ke, Bi, Sl (Sv/SvA, Bl, Tk, Fy, Re) Övningen Följ T-shirten börjar med att följa en T-shirts resa från vagga till grav med diskussioner om energianvändning, klimat- och miljöpåverkan från bomullsplanta till att den blir avfall, alltså T-shirtens livscykel. Eleverna väljer sedan andra produkter och gör enkla livscykelanalyser (LCA) på dessa. På så vis får de reflektera över hur livsmedel och varor tillverkas, hur detta kräver energi samt påverkar människor, djur, klimat och miljö.

Stöd och insatser Stöd och insatser till personer med autism eller Aspergers syndrom beror på behoven hos den enskilda personen och hos hans eller hennes omgivning. Med ett gemensamt ord kallas stöd och insatser för habilitering. Habiliteringens syfte är att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar bästa möjliga funktionsförmåga och bästa möjliga förutsättningar för delaktighet i samhället. En del stöd och insatser sker dock inte som en del av ett individuellt habiliteringsarbete. Recension av Notability - Skapa och samla anteckningar på ett ställe Användningsområden och funktioner Notability är en fantastisk app för att skriva eller hålla reda på dina anteckningar och viktiga papper. I den här appen kan du skriva, importera foto, spela in, anteckna i pdf och mycket mer. Du kan samla alla dina papper i olika mappar med undermappar. Det är lätt att exportera dina papper till t.ex. Dropbox eller Itunes, via e-mejl eller öppna i en annan app på din iPad.

Längdgrad och breddgrad - Skolbok Från Skolbok Längdgrader och breddgrader 1 = Ett exempel på en breddgrad/latitud2 = Nollmeridianen, en särskild longitud/längdgrad Längdgrader med 15 graders avstånd utritade runt jorden Breddgrader med 15 graders avstånd utritade runt jorden

Related:  skolaInspiration Ipads F-5appariPads förskolanbarn i behov av stödIPadApparLänksamlingar och lärarresurser