background preloader

Always #LikeAGirl

Always #LikeAGirl

http://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs

Related:  Normer och värdegrundIDH1GenusIDH4Värdegrunden

Får alla vara olika men lika unika? del 2 · Annika Sjödahl Jag ville utifrån ovanstående tanke fokusera på just upplevelsen av att känna sig annorlunda och avvikande från normen. Vidare ville jag problematisera vem som skapar normerna och vad vi behöver göra för att bredda toleransen. Jag la upp undervisningen genom ett textsamtal som påminner om det textsamtal som eleverna möter under de nationella proven. Det är en styrd form av samtal där eleverna intar rollen som samtalsledare men även deltar i samtalet som deltagare.

Idrottslärarens drömmar och dilemman: Omöjligt uppdrag Vi träffar idrottsläraren Ragna Stridsberg, som undervisar nyanlända elever i idrott och hälsa. En del av eleverna har bott i Sverige i några år och andra har precis flyttat till Sverige. Hon berättar om utmaningen att anpassa lektionerna efter alla elevers individuella förutsättningar. Legomuren mellan pojkar och flickor Killarna har Lego Ninjago och Lego Star Wars. Nu ska tjejerna få baka cupcakes, sy modekläder och driva skönhetssalong med nya Lego Friends. Po Tidholm granskar ­könsbarriären i legovärlden. På den stora leksaksaffärens Lego­avdelning går det mesta i mörka, dramatiska färger. De barnsligt röda och gröna byggklossarna har för länge sedan ersatts av special­byggsatser för pojkar.

Koll på orden - Allemansrätten Övningen utgår från utvalda ord om allemansrätten i Naturnyttas ordlista om ekosystemtjänster, biologiskt mångfald och naturskydd. Eleverna lär sig betydelsen av ord och begrepp som kan kopplas till allemansrätten. Material: Ord (och begrepp) med förklaringar att klippa ut som ordkort och förklaringskort (pdf). Ordlista används som facit. Spela ni, flickor – men bara för skojs skull Vi ser dem överallt. Kvinnor med barnvagn på rask promenad i Boulognern, äldre kvinnor med stavar och unga, vältränade flickor på gymmet. Statistiken stöder bilden: kvinnor tränar mer än män. Den vanligaste formen av motion är gång/promenader. Andra vanliga motionsaktiviteter är gympa, cykling och simning. Diskriminering Diskrimineringsgrunderna finns ofta med i olika läs- och skrivprojekt. Ibland är de i fokus och ibland finns de med i bakgrunden. Här en samling av olika resurser som synliggör normer, normbrytare, representation, diskriminering och som vänder på roller och hierarkier. Resurserna kan fungera som underlag för normkritik (undvika förmedling av stereotyper, samt att granska normer, maktstrukturer och det regelsystem med privilegier och utanförskap som hör normen till) och för likabehandling i syfte att skapa förståelse och tolerans. Den första ”KÖN” består av många olika lärande objekt för att visa hur en tydlig kontext kan skapas med varierat material.

Film: Likvärdig undervisning I filmen får du möta idrottslärare som berättar om sina utgångspunkter och förhållningssätt när de planerar och genomför en undervisning där alla elever deltar och ges möjligheter att vara delaktiga. Du får också möta en förvaltningschef och en rektor som visar hur de skapar förutsättningar för lärarna att planera och förbereda lektioner tillsammans med de elever som behöver extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. En specialpedagog berättar om hur hon samarbetar med läraren redan i planeringen för att underlätta och främja delaktighet för alla, men också för att förebygga svårigheter. Du får även möta elever som ger sin syn på hur en undervisning där alla kan delta, ska vara. Filmen är producerad i nära samarbete mellan Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Den består av fyra delar: introduktion, planering, genomförande av undervisningen samt bedömning.

Lamotte: Gör inte barn könsneutrala Det utspelade sig en scen på pendeltåget. I vagnen satt en mamma och en pojke i klänning med blommor och retrofärger. Inget märkvärdigt med den saken. Pojkar i klänningar händer det att man ser ibland nuförtiden. Det som satte händelsen i annan dager var att pojken uppenbarligen inte kände sig bekväm med klänningen och påtalade detta gång efter annan till mamman. Våga rädda liv: en webbkurs i första hjälpen Välkommen till vår webbkurs Våga rädda liv! Tryck på play-symbolen för att starta introduktionsfilmen. Efter introfilmens slut visas ett stadslandskap. Landskapet är kursens meny. Klicka på de olika skyltarna för att gå in i ett avsnitt.

Related:  FRIENDS FILMERGenus