background preloader

Normer och värdegrund

Facebook Twitter

The problem with that equity vs. equality graphic you’re using – Cultural Organizing. [NOTE: November 1, 2016.

The problem with that equity vs. equality graphic you’re using – Cultural Organizing

This post has been updated based on the new things I’ve learned about these images since posting the original article.] I was doing some work for a colleague at the Family Leadership Design Collaborative, and she gave me a challenge: redesign the “equity vs. equality” graphic that’s been circulating on the web. You’ve probably come across a version of this graphic yourself. There are a bunch of iterations, but basically it shows three people trying to watch a baseball game over the top of a fence. The people are different heights, so the shorter ones have a harder time seeing. In the first of two images, all three people have one crate to stand on.

The distinction between equity and equality is an important one. Be a Lady They Said. Gender pay gap: This child social experiment shows how unfair it is. While they are a long way off having to experience pay inequality, some children are already protesting against the gender pay gap.

Gender pay gap: This child social experiment shows how unfair it is

Always #LikeAGirl. We Believe: The Best Men Can Be. Får alla vara olika men lika unika? del 2 · Annika Sjödahl. Jag ville utifrån ovanstående tanke fokusera på just upplevelsen av att känna sig annorlunda och avvikande från normen.

Får alla vara olika men lika unika? del 2 · Annika Sjödahl

Vidare ville jag problematisera vem som skapar normerna och vad vi behöver göra för att bredda toleransen. Jag la upp undervisningen genom ett textsamtal som påminner om det textsamtal som eleverna möter under de nationella proven. Det är en styrd form av samtal där eleverna intar rollen som samtalsledare men även deltar i samtalet som deltagare. Samtalen skapar samhandling där eleverna är med och bidrar kring innehållet tillsammans. Submit your ideas - Assembly. Anne Franks dagbok - Drama för unga. Brorsan är kung - Drama för unga. Om Godnattsagor för rebelltjejer - Godnattsagor för rebelltjejer i Barnradion. I den nya säsongen får du träffa elva olika kvinnor som tack vare sitt mod förändrat världen, var och en på sitt eget sätt.

Om Godnattsagor för rebelltjejer - Godnattsagor för rebelltjejer i Barnradion

Varje avsnitt har sin egen karaktär och i den nya säsongen berättas avsnitten av Nina Rashid, Angelica Prick, Frida Hallgren, Vanna Rosengren och Ruth Vega Fernandez. Being an Anti-Racist Educator Is a Verb  - NCTE. Det är skolans uppdrag att arbeta värdegrund. Samtalskväll: När samtalen tystnar.

Talking about Racism #Black Lives Matter

Värdegrund i vardagen. Ett framgångsrikt värdegrundsarbete sker som en integrerad del i helheten.

Värdegrund i vardagen

För att nå dit behöver man arbeta systematiskt.All personal lägger tillsammans upp arbetet utifrån förskolans och skolans egna förutsättningar. Lärportalen. Utbildningen ska enligt skollagen och läroplanerna utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter.

Lärportalen

Ibland sammanfattas detta som skolans värdegrund. Det främjande arbetet ska syfta till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas. Skolans värdegrund ska genomsyra verksamheten. ”Låt eleverna ta ledningen i värdegrundsarbetet” Den svenska skolan har idag som ansvar att förbereda elever på att ”leva och verka i samhället”.

”Låt eleverna ta ledningen i värdegrundsarbetet”

Frågan är; vilket samhälle vill vi ha? Vilken typ av elev ska vi släppa ut i samhället? Jag jobbar som ämneslärare och jag märker att det finns en tydlig brist på värdegrundsarbete i skolan. Med detta menar jag inte att pedagoger inte följer Lgr 2011 för det tar jag för givet att vi gör. Vad jag menar är det som sker utöver undervisningen.

Lyfta svårare värdegrundsfrågor genom litteratur · Annika Sjödahl. Båda böckerna tar upp ämnen som berör kön, religion eller annan trosuppfattning samt främlingsfientlighet och de krockar som kan uppstå både inom familjer, mellan vänner och samhället i stort.

Lyfta svårare värdegrundsfrågor genom litteratur · Annika Sjödahl

Det är frågor som elever i skolan har många funderingar kring och är intresserade av att veta mer om - vilket ger en perfekt ingång till litteratur. När Mats Berggren skrev den senare boken så utgick han från en diskussion om hedersvåld på Facebook. Han ville undersöka frågeställningen hedersförtryck åt flera håll. I den här intervjun. The Danger of a Single Story - Globala målen. Lärares yrkesetik. Tolerans – Lära för Fred. “Tolerans” betyder enligt våra vanligaste ordböcker: fördomsfrihet, förståelse, mänsklighet, upplysthet, vidsynthet, empati. ” Tolerans innebär att leva med olikheter, fokusera på hur vi löser konflikter och kompromissa om utrymmet – i samexistens.”

Tolerans – Lära för Fred

(Teskedsorden) “No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite.” (Nelson Mandela) “Det som började som nedsättande tillmälen, inledningen till dehumaniseringen, fortsatte med isolering i gettot och resulterade i mord. Här finner du några av de PROJEKT och UNDERVISNINGSMATERIAL av olika slag som är mest använda i våra skolor i dag i arbetet mot diskriminering, främlingsfientlighet, rasism. Se, förstå och förändra. Alla Människor! Film: De mänskliga rättigheterna på 2 minuter Filmen berättar om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till.

Alla Människor!

Se filmen! Om filmen Den här filmen berättar kortfattat och övergripande om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till.

Motverka rasism och främlingsfientlighet

Posters. #metoo. Könsnormer och genus. Sex och relationer. Katarina Taikon. Filmtips. Normgranska läromedel och medier. Normkritik sagor. Om normer och normkritik. Kommunikation. På engelska. Koppling till lärande. Bokförlag. Bok- och lästips. Normkritiskt- & genusperspektiv. Värdegrund Likabehandling.