background preloader

IDH1

Facebook Twitter

Dansmoves. Fördjupning. Utbildning och lärande - SISU Idrottsutbildarna. Är du tränare, ledare, förälder eller förtroendevald?

Utbildning och lärande - SISU Idrottsutbildarna

Ta samtalet vidare i din förening och diskutera hur ni vill att er barn- och ungdomsverksamhet ska vara. Träningslära. The LAD Bible. How To STOMP: Basketballs. Urn:nbn:se:gih:diva-3345 : Wii lär oss dansa? : Om dansspel, rörelsekvalitete... John Wooden: The difference between winning and succeeding. Mer friluftsliv – bättre folkhälsa! Varför friluftsliv på idrott och hälsa 1?

Mer friluftsliv – bättre folkhälsa!

Friluftslivet är ett fantastiskt redskap för att förbättra folkhälsan, få kunskap om naturen och lära sig om ett hållbart samhälle. Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur den egna kroppen fungerar i arbete, om livsstilens betydelse och om konsekvenserna av fysisk aktivitet och inaktivitet. Barnens Livräddningsskola. By orienteering - www.byorienteering.se. By orienteering - www.byorienteering.se. Lärarfortbildning - Svenska Orienteringsförbundet. Stor utbildningssatsning för landets idrotts- och klasslärare!

Lärarfortbildning - Svenska Orienteringsförbundet

Under 2015 kommer Svenska Orienteringsförbundet fortsätta med sin stora utbildningssatsning för att hjälpa landets idrotts- och klasslärare att nå målen i nya läroplanen kring Kartkunskap. Svenska Orienteringsförbundet är glada att kunna erbjuda en inspirerande fortbildningsdag i orienteringens tecken för alla grundskolans lärare. Med utgångspunkt från Lgr 11 fyller vi dagen med konkreta tips och metoder hur ni kan arbeta med orientering och grundläggande kartkunskap på er skola. Samtidigt tittar vi på hur ett samarbete med andra ämnen skulle kunna se ut. 2015 kommer vi också att erbjuda utbildning på er skola/i er kommun.

Ny teknik innebär ju nya möjligheter; under dagen går vi igenom teknisk utrustning med er. Utbildningsdatum för våren 2015 kommer. Orientera i skolan /SISU Idrottsböcker. I Feel Good. Idrottens himmel och helvete: Ni spelar som kärringar! Kroppsgranskarna: Träning och slappande. Matilda Ekerberg och Oliva Mansnerus - Waka Waka, Fotbollsworkout. Kinball - Idrott och hälsa Åk 9. 5 tunga anledningar att börja träna. Du lever längre Att leva länge är något som många eftersträvar och om du är en av dem så ska du se till att hålla dig i god form.

5 tunga anledningar att börja träna

Låg arbetskapacitet mätt i form av maximal syreupptagningsförmåga (förkortat VO2max) är en av de största riskfaktorerna som finns. Har du dålig syreupptagningsförmåga är risken stor att du kommer dö före dina vänner. I grafen ovan kan du se en uppskattning över hur stor procentuell andel av dödsfall som de största kända riskfaktorerna för ohälsa orsakar (1). Det man försökt göra i den här studien är alltså att isolera de olika riskfaktorerna. Du lever längre med hög livskvalitet. POESI FÖR FISKAR - Ta Mig. Brev till idrottsministern. Droger: Sista trippen. Achy Breaky Pt 1- M Greenwood. Digitala hälsoverktyg – sammanställning från nätet.

Tänkte jag sammanställer några bra digitala verktyg som går att använda på olika sätt inom idrott och hälsa ämnet oavsett grundskola eller gymnasiet.

Digitala hälsoverktyg – sammanställning från nätet

Hoppas ni finner något användbart. Youtube. GCSE Bitesize: Components of the circulatory/cardiovascular system. Fskolor. Skola. Vår tolkning av läroplanen - Svenska Livräddningssällskapet. Kull- & stafett lekar. Ha det så kul: Kull / Tafatt Ambulanskull Banankull Blinkleken Bollkull Bollstå Bovjakt Drak Ulla Farbror Lejon Färgpromenad Förstenad Guldet Jaga pinnen Katt o råtta Kedjekull Kramtafatt Ljuskull Panter Pepparkaksgubbe Pop Corn Rodeo Skeppsbrott Skottkärrekull Småstjärnorna Stafettjakt Stenkull/Iskull Svanskull Draken Trasan o hinken Trädkramarna Tunnelkull Under hökens vi.. ( Här finns plats för passande reklambanner ) Ambulanskull.

Kull- & stafett lekar

En eller två kullare och ett sjukhus (en tjockmatta) någonstans i salen. När någon blir kullad sätter den sig ned och väntar på ambulansen som består av minst två (helst fyra) elever som försiktigt bär den kullade till sjukhuset. När han ligger på mattan är han fri igen. Banankull. Blinkleken. Bollstå. INLÄMNINGSUPPGIFT – IDROTT OCH HÄLSA – ERGONOMI – SKOLÅR 9. Multi-Events scoring. Best African Dance Lesson Tutorial Video - Dancing on the Clock ! Träning och fysisk aktivitet. Av Reumatikerförbundet. Play this quiz now! Skola vill filma elever på gympan - Eftermiddag i P4 Östergötland. NANDO - Fun Dance- Exercise for children.

E nivå träningsdans. Bästa webbsidor för att skapa egna kartor eller lägga till eget innehåll. Google Maps Här kan du börja skapa din egen karta eller rättare sagt du kan lägga till eget innehåll.

Bästa webbsidor för att skapa egna kartor eller lägga till eget innehåll

När du är klar med kartan kan du dela den offentligt, "alla som har tillgång till länken" eller privat. Dela din karta på samma sätt som i Google Dokument. Använd olika färger för att framhäva delar av kartan. Märk dina kartobjekt direkt på kartan. 44 Best Bodyweight Exercises Ever! (High Def) Lärare i IKT och Idrott och Hälsa. STOMP Awesome Beats. Undvik idrottsskador. En av idrottens baksidor är skador.

Undvik idrottsskador

Allt från mindre fotledsstukningar till allvarliga överbelastningsskador utgör både oönskade och smärtsamma avbrott i många aktivas idrottande. I Tränarpasset ställer vi denna gång frågan om varför skador uppstår och om det går att undvika dem. Den mest avgörande orsaken till att en skada uppstår är en tidigare skada Vi börjar med att lyssna på vad Anna Frohm, idrottsmedicinskt ansvarig på Riksidrottsförbundet, säger om varför idrottsskador uppstår: – Den mest avgörande orsaken till att en skada uppstår är en tidigare skada. "Flipped classroom" eller "flippa gympasalen" Mark Geslison and Geoff Groberg » Hoedown/Pioneer Trek Music and Dance Instru...

Matris dans o rörelse. Flipp grundsteg sidsteg. Doping i samhället. Användningen av dopningsmedel började uppmärksammas som ett samhällsproblem i slutet av åttiotalet.

Doping i samhället

Idag är problemet med användningen utanför idrotten etablerad och preparaten säljs på en växande illegal marknad. Det finns mycket olika sätt att arbeta med detta på idrott och hälsa lektionerna. Har några förslag nedan. Lägger även in pdf filer son ni kan läsa och ta information från. Denna skrift ger på ett enkelt sätt en grundläggande förståelse kring dopningproblematiken. Syftet med att använda dopningsmedel skiljer sig delvis från syftet att bruka exempelvis narkotika eller alkohol.

Huvudsakligen finns tre syften till användning: Hälsoprojekt med IKT. Att använda IKT (informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen kan vara ett redskap för dig som lärare för att ge eleverna möjligheter till ett fördjupat lärande och reellt inflytande över undervisningen.

Hälsoprojekt med IKT

Som alltid gäller det att utgå ifrån läroplanen och planera undervisningen noggrant. Det ger en bra utgångspunkt för att sedan använda IKT tillsammans med eleverna. Helena Kvarnsell är lärare på Björknässkolan i Nacka. Film till bedömningsstöd i idrott och hälsa, årskurs 6. FUNtasiFabriken - Kom och dansa! Film: Likvärdig undervisning. I filmen får du möta idrottslärare som berättar om sina utgångspunkter och förhållningssätt när de planerar och genomför en undervisning där alla elever deltar och ges möjligheter att vara delaktiga.

Du får också möta en förvaltningschef och en rektor som visar hur de skapar förutsättningar för lärarna att planera och förbereda lektioner tillsammans med de elever som behöver extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. En specialpedagog berättar om hur hon samarbetar med läraren redan i planeringen för att underlätta och främja delaktighet för alla, men också för att förebygga svårigheter. Du får även möta elever som ger sin syn på hur en undervisning där alla kan delta, ska vara. Filmen är producerad i nära samarbete mellan Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Den består av fyra delar: introduktion, planering, genomförande av undervisningen samt bedömning. Nya symptom - Ung Livsstil - Ung Livsstil. Idrottslärarens drömmar och dilemman: Omöjligt uppdrag. Vi träffar idrottsläraren Ragna Stridsberg, som undervisar nyanlända elever i idrott och hälsa.

En del av eleverna har bott i Sverige i några år och andra har precis flyttat till Sverige. Hon berättar om utmaningen att anpassa lektionerna efter alla elevers individuella förutsättningar. Vi träffar också idrottsläraren Marie Graffman Sahlberg som menar att hälsoaspekten ofta saknas i ämnet idrott och hälsa. Hon har under sin nuvarande forskningstjänst utarbetat en undervisningsmodell som inkluderar hälsa. Always #LikeAGirl. The "Throw Like a Girl" Myth. Karttecken. Memory om karttecken - Memory om karttecken. Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Hjärt-lungräddning finns i skolans kursplan för idrott och hälsa. HLR är en central del i detta, men utbildningen måste anpassas till elevernas mognad och utvecklingsnivå. I en lärarhandledning beskrivs innehållet i 10 steg.

Obligatorisk (nåja) fortbildning för alla som tror sig veta allt om sambandet... På UR har det gått en serie som tydligare än tidigare försöker bena ut begreppen när det gäller fetma och de som tjänar pengar på fetman. Nedan bifogar jag en länk till det senaste avsnittet, om jakten på boten mot den epidemi av övervikt och fetma västvärlden har drabbats av. För er som har följt med i vetenskaplig forskning är det troligen ingen nyhet att det är mycket svårt att träna sig smal. Sanningen är ju att träning två-tre gånger i veckan inte gör dig smal, eftersom hjärnan kompenserar hög fysisk aktivitet med minst lika lång tid av inaktivitet.

Slutsatsen är alltså att det enda effektiva sättet att gå ner i vikt är att inskränka intaget av energi, dvs mat och dryck. Pokerol.pdf. Videoföreläsningar - SPSM. Den här filmen är ett stöd för lärare i idrott och hälsa att planera och genomföra undervisningen så att alla elever fullt ut kan delta och därmed ha möjlighet att nå kunskapskraven. Innehåll och omfattning I filmen berättar idrottslärare om sina utgångspunkter och förhållningssätt när de planerar och genomför en undervisning där alla elever kan vara delaktiga. I konkreta lektionsexempel visar lärarna hur en sådan undervisning kan se ut för elever i årskurs 7-9. Du får också möta en förvaltningschef och en rektor som visar hur de skapar förutsättningar för lärarna att planera och förbereda lektioner tillsammans med elever som behöver extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. En specialpedagog berättar om hur hon samarbetar med läraren redan i planeringen för att underlätta och främja delaktighet för alla men också för att förebygga svårigheter.

Samproduktion Filmen är producerad i nära samarbete mellan Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. S löparskola. Idrottens himmel och helvete: Toppa för att krossa. How To Sprint - Pt. I. How To Throw A Shot Put. Sport Science - High Jump. How to Improve your Long Jump Technique. Purple Pen. IOH1 Några tankar kring träningsschema. Skapade denna lilla instruktion som ett extra komplement till eleverna då vi skapade egna planeringar vad gäller träning. Då jag märkte att många gjorde inte som min avsikt var. Delar med den här, kanske hittar ni ngt nyttigt att använda er av.

Friluftslivets ekonomi – GY11! Promotion och prevention med friluftsliv som grund! Förebyggande hälsovård både fysisk och psykisk. Det är viktigt att förstå den potential som ligger i att förebygga ohälsa samt främja hälsa, såväl ur ett individperspektiv som i ett samhällsperspektiv. Vi måste skifta vårt tankesätt från behandling till förebyggande insatser. Träningssajten FunBeat - Träning och motion. NO Excuses! A Film about Q.P.E. No Excuses! A Film about Quality Physical Education **Use the player's navigation bar to watch in HD and expand to full screen**

Skolorientering – tips och inspiration för en bättre o... Orientering - Några grundläggande begrepp. Perhaps One Of The Best Anti-Smoking Ads Ever Created. Bedömningstöd Rörelse – Lgr11. I väldigt många år så har man sagt att läraryrket är det mest ensammaste yrket någon kan ha. Bedömningstöd Lgr11 – Friluftsliv. Kunskapsområdet Friluftsliv och utevistelse handlar om naturen och utemiljön som en plats för fysisk aktivitet, vila och rekreation.

Utbildningsradions tv-serie för idrottslärare under produktion! Ta ut väderstrecken för orientering – lite annorlunda sätt. The Sid Shuffle - Ice Age: Continental Drift. Latin Dance Fitness, Beginners 1. How to Do the "Good Time" Line Dance. How to Dance a Cha-Cha Routine for Beginners. This Dance Routine Is Gonna Make You Sweat! Learn it! David Guetta & Snoop! ”Håll bögavstånd!” – om hbtq och idrott. – Jag har hållit på med vattensport och det var helt underbart, något som jag ständigt längtar tillbaka till. Men jag kände mig elak som ’tvingade’ de andra killarna att behöva simma runt halvnakna med en bög. Colbie Caillat - Try.

Idrott och hälsa. Myten om 10 000 timmars träning. ”Fjolla och bög är skällsord i vår idrott” 45 sekunder som visar allt som är fel med våra sinnessjuka skönhetsideal. GOGO Tally Counter, 4 Digit Manual Hand Tally Counter, Sports Handheld Clicke... Långboll. International AB.