background preloader

Skolportal och lektionsbank

Skolportal och lektionsbank

http://vardegrunden.se/

Related:  Värdegrunden

Så kan skolor och bibliotek motverka näthat - Barn, unga och medier 34 procent av 13–16-åringar känner någon som råkat ut för elakheter på nätet*. Hur bemöter vi varandra i sociala medier? Hur är tonen i onlinespelen? Vad är okej och vad är inte okej? Vilket ansvar har jag? Kränkningar och mobbning Kränkande behandling innebär att ett barn eller elevs värdighet kränks. Har kränkningen samband med någon av diskrimineringsgrunderna kallas det trakasserier. Den vanligaste typen av kränkningar är att uppleva sig oskyldigt anklagad eller att andra elever visar sitt avståndstagande genom att retas, viska och skämta. Att bli slagen eller knuffad är också en kränkning.

Friends gästbloggar – vilken kunskap behöver jag som förälder? Hej! Jag heter Olle Cox och brinner för barns trygghet och vuxnas kunskap. Jag ansvarar för Friends digitala utveckling och har arbetat med frågan om nätmobbning sedan 2012. Jag har en beteendevetenskaplig examen i grunden och jobbade ett drygt år på en F-6-skola före jag började på Friends 2008.

Friends gästbloggar – Internet är så stort, vad kan jag som ensam förälder göra? Hej! Jag heter Olle Cox och brinner för barns trygghet och vuxnas kunskap. Jag ansvarar för Friends digitala utveckling och har arbetat med frågan om nätmobbning sedan 2012. Åtgärder mot kränkande behandling Innehåll Regler i diskrimineringslagen Vilka ska vidta åtgärder mot kränkande behandling? Vad är kränkande behandling? Arbetet med aktiva åtgärder Normer, makt och hur de samverkar - Med rätt att vara Norm Normer är osynliga regler, idéer och förväntningar i ett visst samhälle, en viss grupp, en viss situation eller under en viss tidsperiod. Normer fördelar makt och privilegier. Att följa normen belönas ofta med att inkluderas.

Håll koll på dina rättigheter - Med rätt att vara Skollagen innehåller regler och bestämmelser för hur skolorna skall arbeta för att alla elever skall må bra, känna sig trygga och inte bli orättvist behandlade. Skollagen gäller alla skolor från förskola till gymnasiet. I skollagen använder man inte ordet mobbning utan ordet kränkande behandling. Mobbning brukar Friends definiera som kränkande behandling som upprepar sig mer än en gång. Alla skolor och alla vuxna på skolan ska arbeta för att se till att ingen elev blir utsatt för kränkande behandling. rapporten 2017 › Friends Var fjärde ung har blivit utsatt för kränkningar från en annan elev det senaste året. Friendsrapporten släpps varje år i samband med skolstarten. I årets rapport har 43 337 barn i åk F-9 svarat på frågor om mobbning och kränkningar. Resultaten i korthet

Alltomhistoria.se När första världskriget bröt ut sommaren 1914 hade soldaterna blivit lovade att vara hemma igen ”innan löven faller”. På julaftons kväll låg de fortfarande i skyttegravarna och ingen vågade hoppas på en snar fred. Då uppstod en märklig vapenvila. Text: Tomas Blom

Related: