background preloader

#MysterySkype

#MysterySkype

https://education.skype.com/mysteryskype

Related:  cinahasselgren

jlsu En av böckerna som jag tipsade om i mitt blogginlägg boktips 2015 handlar om hur vi ser på hjärnan och vår förmåga att utvecklas. Boken jag tänker på är Carol S. Dwecks ”Mindset – du blir vad du tänker”. Hon skriver om ”fixed mindset” och ”growth mindset” som är två olika förhållningssätt till hjärnan och möjligheterna att utvecklas och lära sig. En svensk översättning av begreppen kan vara statiskt och dynamiskt tankesätt.

Betyg – så funkar det! Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma. Filmen är helt fri att visa och sprida på det sätt ni tycker är lämpligt. Creative Commons-licensen finns längst ner på sidan. Svensk, arabisk, somalisk och engelsk textning går att slå av och på med "Subtitles/CC" nere till höger i videofönstret. details?id=se.riksgalden.premiekollen&feature=search_result&rdid=se.riksgalden Riksgäldens app Premiekollen gör vad den heter – håller koll på dina vinster på premieobligationer. Premiekollen visar när det är dragning på dina premieobligationer och när de förfaller. Med Premiekollen kan du:- Söka vinster på premieobligationer- Lagra information om dina premier för framtida sökningar- Se kommande dragningsdatum- Se resultatet av dragningar på dragningsdagen- Se när en premieobligation förfaller Riksgälden reserverar sig för eventuella felaktigheter, och du ansvarar själv för att den information du anger i Premiekollen är riktig. Du kan söka vinster med dragningsdatum från och med februari 2008. Premiekollen fungerar i Android 2.3.3 och senare.

Forskare vill revolutionera skolundervisningen Forskare vid Helsingfors universitet vill att skolan förnyar sig och att inlärningsmetoderna moderniseras. På onsdagen presenterade en grupp inlärningsforskare på evenemanget SuomiAreena i Björneborg fyra nya teser som ska utgöra grunden för den nya undervisningen. Undervisning som ger upphov till känslor Den första tesen går ut på att beakta elevernas egna intressen och på så sätt komma i kontakt med känslorna. Det räcker alltså inte längre att enbart överföra information utan barnen ska få lära sig mera sådant som intresserar just dem. Om man lär sig för att man själv är motiverad så är man också redo att kämpa på då allting inte går som smort.

Kan någon kan Canva Det är viktigt rama in lektionen med en början, ett innehåll och ett avslut. Anne-Marie Körlings tankar om att hålla i undervisningen som Ett glas vatten, där lektionens syfte och innehåll är genomtänkt, strukturerat och anpassat efter den elevgrupp läraren möter, fungerar bra som en metafor för detta. Tanken att ”hålla i sin undervisning” fungerar även för längre projekt. Jag gillar att rama in, paketera och rubricera de projekt eleverna håller på med. 50 enkla och formativa bedömningstekniker ~ Kilskrift Bra formativ bedömning är ofta återkommande bedömning. Bra återkommande formativ bedömning är utformad för att ge en ögonblicksbild av elevernas förståelse för materialet. Ju fler ögonblicksbilder vi får, desto en mer fullständig bild får vi av kunskapsnivån.

2Owls – InOtherWords ormulera Engelska åk4 Vi läser engelsk litteratur och arbetar med förståelsen. Jag har valt ut två e-böcker från Oxford Owl som vi läser och lyssnar på tillsammans. Först tillsammans på tavlan med en projektor och sedan enskilt via iPaden och med hörlurar. "THE BIG 5" - De fem viktigaste förmågorna i läroplanen The big 5 är idag ett välkänt begrepp för pedagoger. Det finns fem förmågor som man kan se genomsyrar läroplanen och vi kan också se i läroplanerna att de blir en röd tråd från förskola till gymnasiet. Det är dessa som lärare ska fokusera på när de planerar sin undervisning, skriver lokala pedagogiska planeringar, gör sin bedömning, skriver individuella utvecklingsplaner och för utvecklingssamtal. The Big 5-förmågorna kan också underlätta kommunikationen mellan lärare och mellan hem och skola vid alla de tillfällen då elevers kunskapsutveckling ska synliggöras. Det blir helt enkelt ”färre bollar i luften”. Om eleverna får chans att börja utveckla The Big 5-förmågorna redan i de yngre åren blir det sedan en röd tråd i elevernas kunskapsutveckling under hela skoltiden och ger stöd för pedagoger och elever.

Pulsträning för bättre matteresultat – Jag har varit på många fortbildningar och utbildningar som inte känts så stimulerande så nu ville jag göra något som jag verkligen tyckte gav mig något, konstaterar han. När han sedan såg ett nyhetsinslag på teve om Naperville Central High School utanför Chicago, USA, där man kopplat pulsträning på idrottslektionerna till förbättrad prestation i teoretiska ämnen som matematik och engelska, började det lilla fröet som grott ett tag växa och Martin Lossman visste vad han ville göra med prispengarna, nämligen åka på studieresa till USA. Kollegorna hängde på, liksom skolans rektor Stefan Vilkman, och tillsammans besökte de två gymnasieskolor i Miami under en dag och skolan i Naperville under en annan dag. – Skolan i Naperville hade haft många besök av forskare och lärare från andra länder men vi var de första från Sverige, berättar Martin Lossman. – Tills dess stoppade vi två-tre gånger per lektion och lät eleverna ta pulsen manuellt och skriva upp den på ett papper.

Pedagog Huddinge » Hög puls ger bättre studieresultat Martin Lossman på plats i Ramundberget, tillsammans med elever som har läst kursen Idrott och hälsa 2 på Individuellt val och andra idrottslärare från Östra gymnasiet. Foto: Lotta Revland. Pulsträning för förbättrade studieresultat är ett hett ämne just nu. Det har varit på gång under en längre tid, med nu börjar det hända saker på flera håll. Vallentuna ska börja med pulsträning och Stockholm har nyligen beslutat att börja med tio testskolor. Men vad är pulsträning och hur hänger det ihop med skolresultaten? Pulsträning gav Emilias skolresultat ett lyft För två år sedan hade Emilia Franzén Müller och hennes klass en halvtimmes pulsträning tre dagar i veckan. Och detta utöver de vanliga idrottslektionerna. – Jag är mycket mer koncentrerad och lugnare i skolan. Jag tycker det hjälper jättemycket, berättade Emilia Franzén Müller då. Målet var att få en effektivare inlärning under lektionerna och på det sättet förbättra elevernas studieresultat.

Pulsträning Förra veckan var vi några lärare som besökte Vammarskolan i Valdemarsvik för att bekanta oss mer med pulsträning. Pulsträning kan man kortfattat beskriva som ett motionspass på minst 20 minuter där pulsen hela tiden hålls inom pulszonen, dvs minst 65 % av maxpulsen. Undersökningar från USA (gjorda i Naperville High) visar att denna pulshöjning ökar aktiviteten i hjärnan vilket leder till en ökad inlärnings- och koncentrationsförmåga, särskilt inom två timmar efter passet. Tack vare engagerade lärare i Vammarskolan fick en försöksklass i åk 7 starta med pulsträning för ett och ett halvt år sedan. De började med pulsträning tre gånger i veckan, utöver de vanliga idrottslektionerna. Nu går denna klass i årskurs 9 och utvärderingar visar en mycket positiv utveckling vad gäller elevernas inlärning, koncentration, betyg, sammanhållning i klassen och inte minst upplevelsen av den egna hälsan.

Träna – och ladda hjärnan Motion är rena hälsokuren för din hjärna. Träning inte bara skyddar från stress, depression och minnesstörningar – den laddar samtidigt hjärnan med energi. Att träning har så stor betydelse för hjärnan är relativt ny kunskap, berättar Ingibjörg Jonsdottir, professor och verksamhetschef vid Institutet för stressmedicin ISM, Västra Götalandsregionens kunskapscentrum inom stressområdet.

Related:  Games