background preloader

How to Göra en Bläddra

How to Göra en Bläddra

Minnesarmband På en amerikansk skolsida såg jag hur en lärare gjort pappersarmband med multiplikationstabellerna. Jag tänkte att den idén kunde man ju använda till mycket, så jag gjorde några armband på datorn och som jag sedan skrev ut. Här finns breda armband att skriva ut.Här finns smala armband att skriva ut. Ytan i mitten är tom, så att man kan skriva i vad man vill. Om man vill göra många likadana armband, kan man skriva i det man vill och sedan kopiera upp. Fäst ihop banden med en tejpbit, eller sätt en liten bit dubbelhäftande tejp i änden, så kan man bara dra av skyddspappret när man behöver ett armband. Tips på vad man kan använda armbanden till: * Påminnelse om något man ska göra (gå till tandläkaren, gå till spellektion, packa ner läxa... * Som stöd vid arbete (tiokamrater, multiplikationstabeller, formler, begrepp... * Som stöd för arbetsgång (1. Här finns armband med multiplikationstabellerna att skriva ut Har du någon annan idé på hur man kan använda armbanden?

Arbeta med talet 10 och tiokompisar i matematiken Här kommer blandade pinterest-tips för hur man kan jobba med talet 10 och tiokompisarna i matematiken! Place Value with The Three Little Pigs We have really been drilling place value. It's so important to have a deep understanding of place value in order to move on to other concepts like double-digit addition and subtraction with regrouping. We spent about two weeks on tens and ones and another two weeks on hundreds. We used our EnVision a lot and supplemented with Amy's Playing Around with Place Value resource during whole and small groups. Last week, I felt it was time to break out The True Story of the 3 Little Pigs. This activity took about three days in its entirety. Each child has a set of place value manipulatives and a number cube. After the race, I read The True Story of the 3 Little Pigs. Once I have modeled, they go back to their seats and I give them three digit numbers. The following day, we practice again by building pig houses with the manipulatives. I gave them each a three-digit number to build. The next day, I took them out into the hallway to make our even and odd street. Secret Number is my favorite!

Dubbelt och hälften | Montessoriinspirerad matematik En film om talet två och begreppen dubbelt och hälften – från UR. Lämplig för förskola och förskoleklass. Material: Spelplan, 0-9-tärning Syftet med övningen är att barnen ska automatisera ”dubblorna”. Förmågan att lösa huvudräkningsuppgifter utvecklas. Övning: Två eller tre spelare har vars en spelplan framför sig. Anmärkning: Om det tar för lång tid att färglägga hela rutan räcker det att spelarna sätter ett kryss eller lägger en spelmarker i rutan. Kan även spelas med en sexsidig tärning. Antal spelare: 2 Du behöver: En talrad 0-10, Talkort 0-5 * 4 kort (4 st 0:or, 1:or, 2:or osv.) Gör så här: Lägg talraden 0-10 framför spelare 1. Blanda alla korten och lägg dem med baksidan upp. Spelare 2 vänder upp ett kort från högen. Spelare 1 pekar på det tal som är dubbelt så stort. Håll på tills alla korten är använda. Nu är det spelare 2´s tur att peka på talraden. Variant 1 Utan tid Variant 2 Hur lång tid tar det innan alla korten är slut Variant 3 Hur många kort hinner spelaren peka på under 2 min.

Maths | Relief Teaching Ideas Daylight savings kicked in for most Australian states this past weekend. I grew up in Western Australia, a state that doesn’t have daylight savings. Since moving to Adelaide I would find myself confused every time it came around. Do I add or take away an hour? Don’t get me wrong, I LOVE it! It’s nice not to be woken up at 5am by the sun blazing through the windows. Someone, very helpfully, told me the trick to remember which way the clocks go – “Spring forward, Fall back”. To help kids remember which way the clocks change, I came up with this super simple clock craft. Students draw a clock face on the inner part of a paper plate. They can then make a spring by wrapping a pipe cleaner around their finger. They will then cut out the clock hands from coloured card. Around the rim of the plate, students can write the heading ‘Spring Forward’ & then decorate with flowers, butterflies or any other Spring related pictures. Now time to go and enjoy this extra bit of sunshine in our evening!

Related: