background preloader

Grammatik

Facebook Twitter

Ska vi skriva ihop eller isär? Under senare år har det ofta diskuterats hur särskrivning breder ut sig.

Ska vi skriva ihop eller isär?

Man hittar alltså stavningar som bil firmor i stället för bilfirmor. Och alla har väl sett roliga exempel som mörk hårig sjuk sköterska i stället för mörkhårig sjuksköterska och skum tomte i stället för skumtomte. Här är det okontroversiellt vad som är rätt och fel, och den som vill bli tagen på allvar bör se till att få texten korrekt. Grammatikerna i Angered.

Frasen ”kunna grammatik” kan betyda två saker, dels att man följer de grammatiska reglerna när man talar, dels att man kan förklara reglerna med grammatisk terminologi.

Grammatikerna i Angered

Vi är bäst på det förstnämnda - vad det gäller modersmålet. Den som har svenska som modersmål har tillägnat sig en mängd ganska avancerade regler. En treåring har till exempel kläm på omvänd ordföljd, det vill säga regeln som säger att närhelst en sats inleds med något annat led än subjektet, så ska vi byta plats på subjektet och det finita verbet. Idag fick vi den korrekta regeln för reflexiva possessiva pronomen av Sara Lövestam. SvenskaImpulser2 sid455 474. Grammatik-vad ska det vara bra för? 6 oktober kl 13:35 - Språket. Oprecisa ord hjälper oss att spara plats i hjärnan. Långa uppsatsord ger bättre betyg. Vilket slags språk ger framgång i skolan?

Långa uppsatsord ger bättre betyg

Frågan har intresserat forskare länge. På 1970-talet visade Tor G Hultman och Margareta Westman att gymnasistuppsatser fick högre betyg ju längre ord de innehöll. Senare studier bekräftade att långa ord gav bra betyg. Riktigt varför kunde man dock inte säga, utöver att långa ord också var vanliga i byråkratiska texter och hängde ihop med skriftspråklighet. Vilken pedagogisk lärdom som skulle dras var oklart. Dagens forskning vet mer om vad som döljer sig i de långa orden. I en grammatisk metafor används grammatiken för att stöpa om betydelse så att relationen mellan innehåll och form blir mindre direkt och enkel. Grammatiska metaforer ger bättre betyg. Långa ord i uppsatsskrivandet ger höga betyg.

Grammatiska metaforer ger bättre betyg

Grammatiska metaforer står nämligen högt i kurs när svensklärarna bedömer elevernas texter. Det visar Ulrika Magnusson i sin avhandling Skolspråk i utveckling vid Göteborgs universitet. Den grammatiska metaforen innebär att en företeelse som brukar uttryckas genom en viss grammatisk form i stället uttrycks genom en annan form. Det kan till exempel vara en adjektivisering, som de såg en hoppande kanin i stället för de såg en kanin hoppa, där händelsen beskrivs genom ett adjektiv (hoppande) i stället för ett verb (hoppa).

Den kanske vanligaste grammatiska metaforen är nominalisering, där en händelse uttrycks som ett substantiv (de såg kaninens hoppande) och inte som ett verb (de såg kaninen hoppa). Grammatikbolaget: Vad är substantiv? 1283531_Funktionell_grammatik_f__r_textarbete_i_skolan3. Eftersom att vi tvesovlar med subjunktioner. Motsatsen till optimal - Motsatsordbok. Språkbruk. De mekanismer som används för att ange samband mellan satser och meningar i en text brukar kallas för textbindning.

Språkbruk

Ofta talar man om tre grundläggande slag av textbindning, nämligen referensbindning, konnektivbindning och tematisk bindning. Konnektivbindningen och den tematiska bindningen har jag behandlat i tidigare artiklar i Språkbruk. Denna artikel ska jag ägna referensbindningen. ”Referensbindning kan sägas vara den allra viktigaste bindningsmekanismen i en text, den bindning som ingen text klarar sig utan” säger Catharina Nyström i sin bok Hur hänger det ihop?

En bok om textbindning. Det finns flera olika slag av referensbindningar. En annan huvudgrupp är enligt Nyström bindningar som bygger på semantiskt släktskap. Hon arbetar bäst på natten. Referensbindning kan skapa sammanhangskedjor genom en hel text, när det finns återkommande referenser till samma eller besläktade begrepp. Nominalfras - sicken fras. Grammatik i Svenska 2. Under våren genomförde jag ett grammatikmoment med min N-tvåa som jag tycker föll väldigt väl ut.

Grammatik i Svenska 2

Så här gjorde jag: Målbild Jag började med att försöka konkretisera för mig själv vad det är eleverna ska kunna göra, utifrån det som står i det centrala innehållet och kunskapskraven, och hur de ska kunna visa att de kan göra detta. Nykomling i stängd ordklass skapar öppet bråk. Min kollega stormar in i lärarrummet med en fråga. – Ett jävla snack om öppna och stängda ordklasser i dag!

Nykomling i stängd ordklass skapar öppet bråk

Vad är grejen? En öppen ordklass är en ordklass som välkomnar nya ord med öppna armar. Vill du göra verb av ordspelet Ruzzle – varsågod, fritt fram att påstå att du ska ruzzla! Har du en härlig känsla av att få vara dig själv på pridefestivalen – gör ett adjektiv vetja, och känn dig prajdig! Typiska öppna ordklasser är verb, adjektiv och substantiv. Tidsprepositioner%20-%20genomgang.

Måltext om grammamtik med slutuppgift. Övningar: Att arbeta med konstruktioner i klassrummet. Svenskans beskrivning 34, Lund.

Övningar: Att arbeta med konstruktioner i klassrummet.

Övningar: Att arbeta med konstruktioner i klassrummet . joel.olofsson@svenska.gu.se, sofia.tingsell@svenska.gu.se, Inst. för svenska språket, Göteborgs universitet. Övning 1. Språkbanken. Dom där politikerna gödslar med pronomen. Intensiteten är ännu måttlig i valdebatterna.

Dom där politikerna gödslar med pronomen

Man hör inte så många den här och den där. Den här och den där brukar kallas demonstrativa pronomen. I vardagssamtal används de mest för att peka ut något: ”Ta inte den här fisken, ta den där.” Men de kan också utnyttjas i gemensamhetsskapande syfte. Vi kan säga den här om något som inte nämnts omedelbart tidigare och inte är direkt synligt. Grammatikdagen. En sida om bisatser - maiaandreasson. Bisatser I den här texten finns tio bisatser.

En sida om bisatser - maiaandreasson

Vilka? Hon gick in i det tysta köket och satte sig på den lilla kökspallen. Strax ovanför huvudet på henne fanns det en hylla som hennes farmor brukade ha kokböcker på. Hon suckade tungt. (Pröva gärna själv att hitta bisatserna innan du går till testomgången längst ner.)