background preloader

Grammatik

Facebook Twitter

Idag fick vi den korrekta regeln för reflexiva possessiva pronomen av Sara Lövestam. SvenskaImpulser2 sid455 474. Grammatik-vad ska det vara bra för? 6 oktober kl 13:35 - Språket. Oprecisa ord hjälper oss att spara plats i hjärnan. Långa uppsatsord ger bättre betyg. Vilket slags språk ger framgång i skolan?

Långa uppsatsord ger bättre betyg

Frågan har intresserat forskare länge. På 1970-talet visade Tor G Hultman och Margareta Westman att gymnasistuppsatser fick högre betyg ju längre ord de innehöll. Senare studier bekräftade att långa ord gav bra betyg. Riktigt varför kunde man dock inte säga, utöver att långa ord också var vanliga i byråkratiska texter och hängde ihop med skriftspråklighet. Vilken pedagogisk lärdom som skulle dras var oklart.

Dagens forskning vet mer om vad som döljer sig i de långa orden. I en grammatisk metafor används grammatiken för att stöpa om betydelse så att relationen mellan innehåll och form blir mindre direkt och enkel. Grammatiska metaforer ger bättre betyg. Långa ord i uppsatsskrivandet ger höga betyg.

Grammatiska metaforer ger bättre betyg

Grammatiska metaforer står nämligen högt i kurs när svensklärarna bedömer elevernas texter. Det visar Ulrika Magnusson i sin avhandling Skolspråk i utveckling vid Göteborgs universitet. Den grammatiska metaforen innebär att en företeelse som brukar uttryckas genom en viss grammatisk form i stället uttrycks genom en annan form. Det kan till exempel vara en adjektivisering, som de såg en hoppande kanin i stället för de såg en kanin hoppa, där händelsen beskrivs genom ett adjektiv (hoppande) i stället för ett verb (hoppa). Den kanske vanligaste grammatiska metaforen är nominalisering, där en händelse uttrycks som ett substantiv (de såg kaninens hoppande) och inte som ett verb (de såg kaninen hoppa). Ulrika Magnusson har undersökt elevers skrivande i uppsatser och nationella prov i årskurs nio och på gymnasiet.

Ökningen förefaller logisk. Grammatiska metaforer är vanligare hos enspråkiga elever och elever med höga betyg. Anders. Grammatikbolaget: Vad är substantiv? 1283531_Funktionell_grammatik_f__r_textarbete_i_skolan3. Eftersom att vi tvesovlar med subjunktioner. Motsatsen till optimal - Motsatsordbok. Språkbruk. De mekanismer som används för att ange samband mellan satser och meningar i en text brukar kallas för textbindning.

Språkbruk

Ofta talar man om tre grundläggande slag av textbindning, nämligen referensbindning, konnektivbindning och tematisk bindning. Konnektivbindningen och den tematiska bindningen har jag behandlat i tidigare artiklar i Språkbruk. Denna artikel ska jag ägna referensbindningen. ”Referensbindning kan sägas vara den allra viktigaste bindningsmekanismen i en text, den bindning som ingen text klarar sig utan” säger Catharina Nyström i sin bok Hur hänger det ihop?

En bok om textbindning. Det finns flera olika slag av referensbindningar. En annan huvudgrupp är enligt Nyström bindningar som bygger på semantiskt släktskap. Hon arbetar bäst på natten. Referensbindning kan skapa sammanhangskedjor genom en hel text, när det finns återkommande referenser till samma eller besläktade begrepp. Nominalfras - sicken fras. Grammatik i Svenska 2. Under våren genomförde jag ett grammatikmoment med min N-tvåa som jag tycker föll väldigt väl ut.

Grammatik i Svenska 2

Så här gjorde jag: Målbild Jag började med att försöka konkretisera för mig själv vad det är eleverna ska kunna göra, utifrån det som står i det centrala innehållet och kunskapskraven, och hur de ska kunna visa att de kan göra detta. Jag tänkte på de resonemang som förs i lärarmaterialet till NP i Svenska 3, där vad som menas med ett rikt och varierat språk diskuteras. Kanske kunde man använda den texten som målbild: att eleverna skulle förstå vad som där sades? Hur skulle eleverna kunna visa sina kunskaper på området? Nykomling i stängd ordklass skapar öppet bråk. Min kollega stormar in i lärarrummet med en fråga. – Ett jävla snack om öppna och stängda ordklasser i dag!

Nykomling i stängd ordklass skapar öppet bråk

Vad är grejen? En öppen ordklass är en ordklass som välkomnar nya ord med öppna armar. Vill du göra verb av ordspelet Ruzzle – varsågod, fritt fram att påstå att du ska ruzzla! Har du en härlig känsla av att få vara dig själv på pridefestivalen – gör ett adjektiv vetja, och känn dig prajdig! Typiska öppna ordklasser är verb, adjektiv och substantiv. Mina elever i svenska för invandrare skulle verkligen välkomna en ny och allmängiltig preposition. Pug tanke pug att vi kan skapa nya ord hejvilt och prata pug både snippgympa och fäbodifiering, borde vi inte ha några problem pug att uppfinna en ny preposition. Tidsprepositioner%20-%20genomgang.

Måltext om grammamtik med slutuppgift. Övningar: Att arbeta med konstruktioner i klassrummet. Svenskans beskrivning 34, Lund.

Övningar: Att arbeta med konstruktioner i klassrummet.

Övningar: Att arbeta med konstruktioner i klassrummet . joel.olofsson@svenska.gu.se, sofia.tingsell@svenska.gu.se, Inst. för svenska språket, Göteborgs universitet. Övning 1. Språkbanken. Dom där politikerna gödslar med pronomen. Intensiteten är ännu måttlig i valdebatterna.

Dom där politikerna gödslar med pronomen

Man hör inte så många den här och den där. Den här och den där brukar kallas demonstrativa pronomen. I vardagssamtal används de mest för att peka ut något: ”Ta inte den här fisken, ta den där.” Men de kan också utnyttjas i gemensamhetsskapande syfte. Vi kan säga den här om något som inte nämnts omedelbart tidigare och inte är direkt synligt. Politiker i röstvärvartagen kan därför tänkas vara frikostiga med demonstrativa pronomen. I Ekots lördagsintervju den 10 maj kunde Stefan Löfven säga att ”under dom här åtta åren med den här regeringen har långtidsarbetsarbetslösheten växt dramatiskt”. Grammatikdagen. En sida om bisatser - maiaandreasson. Bisatser I den här texten finns tio bisatser.

En sida om bisatser - maiaandreasson

Vilka? Hon gick in i det tysta köket och satte sig på den lilla kökspallen. Strax ovanför huvudet på henne fanns det en hylla som hennes farmor brukade ha kokböcker på. Hon suckade tungt. (Pröva gärna själv att hitta bisatserna innan du går till testomgången längst ner.)