background preloader

Studier

Facebook Twitter

11bUtbildningsplanMasterprograminomdetutbildningsvetenskapligaomrdet 140430. Didaktiska perspektiv på lärande, 7.5 hp. Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp. Dokumentation, bedömning och betygsättning av kunskap, 7.5 hp. Magisterprogram i didaktik, 60 hp - Institutionen för pedagogik och didaktik. Magisterprogrammet riktar sig till dig som är utbildad lärare alternativt har en kandidatexamen samt fem års yrkeserfarenhet.

Magisterprogram i didaktik, 60 hp - Institutionen för pedagogik och didaktik

Utbildningen bidrar till att utveckla ditt professionella kunnande samt bidra till en hållbar och långsiktig skolutveckling. Här ges du möjlighet att utvecklas inom flera områden som är relevanta för olika utvecklingsprocesser i skolan. Programmets syfte är att möjliggöra utveckling av dina teoretiska och metodologiska kunskaper i didaktikens följande centrala kunskapsområden: Institutionen för pedagogik och didaktik. Kompetensutveckling för lärare Om du redan har en lärarexamen och arbetar i en skola har vi här några kurser för dig som kan vara intressanta att läsa som kompetensutveckling: Sociala medier - Lärande, deltagande och interaktion 7.5 hpMer information om kursenAnmäl dig här Design för lärande 7.5 hpMer information om kursenAnmäl dig här Dokumentation, bedömning och betygssättning av kunskap 7.5 hpMer information om kursenAnmäl dig här Mentorskap i skola och förskola 7.5 hpMer information om kursen Anmäl dig här Handledning för yrkeslärare 7.5 hp​Mer information om kursenAnmäl dig här.

Institutionen för pedagogik och didaktik

Digital kompetens och lärande I. Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig digital kompetens som rymmer kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som fordras för att arbeta med IT som lärare.

Digital kompetens och lärande I

Ledarskap i skolan, 7,5 hp - lnu.se. Kursen hjälper dig att reflektera kring din yrkesroll som lärare och ledare.

Ledarskap i skolan, 7,5 hp - lnu.se

I kursen tas ledarskapsteorier, teorier om gruppdynamik och kommunikation upp ur ett pedagogiskt perspektiv. Konflikthantering i ett elev- och personalperspektiv ingår också som en viktig del. Distans Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats. Att studera på distans kan gå till på flera olika sätt, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet.

Växjö Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. Pedagogiskt och professionellt ledarskap, 15 hp - lnu.se. Ledarskapet tillskrivs numera stort värde i moderna organisationer, inte minst för att förändra och utveckla verksamheten.

Pedagogiskt och professionellt ledarskap, 15 hp - lnu.se

Ledarskap finns i olika former och skepnader och ställs i relation till medarbetarskap. Kursen behandlar nödvändigheten av professionell och social kompetens i moderna, flexibla och lärande organisationer. Svenska som andraspråk, fortsättningskurs. Ort: Växjö Kursperiod: vecka 35, 2016 - vecka 2, 2017 Kurstid: Veckoslut Termin: Höst 2016.

Svenska som andraspråk, fortsättningskurs

Hitta kursstart Urval: Betyg 34%, Högskoleprov 33% och högskolepoäng 33%. Studietakt: 50%, Distans Undervisningsspråk: Svenska Sista anmälningsdag: 15 apr, 2016 Kursplan: Kursplan (PDF) Anmälningskod: LNU-57275 Förkunskapskrav: Svenska som andraspråk 1–30 högskolepoäng Studieavgift för studenter utanför EU/EES/Schweiz: Visa Dölj Studieavgift, första delbetalning: 21 250 SEK Studieavgift, totalt: 42 500 SEK Information om studieavgifter Kursen löper på distans med stöd av en webbaserad lärplattform. Den har fem träffar i Växjö i anslutning till veckoslut.

Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2 - Göteborgs universitet. Svenska, magisterkurs med didaktisk inriktning. Ort: Växjö Kursperiod: vecka 3, 2016 - vecka 2, 2018 Kurstid: Blandade tider (dagtid/em/kväll och/eller veckoslut) Termin: Vår 2016.

Svenska, magisterkurs med didaktisk inriktning

Hitta kursstart Urval: Avklarade högskolepoäng Studietakt: 50%, Distans Undervisningsspråk: Svenska Kontaktperson: Sista anmälningsdag: 15 okt, 2015 Kursplan: Kursplan (PDF) Anmälningskod: LNU-57702 Förkunskapskrav: Lärarexamen för grundskolan eller gymnasieskolan med minst 90 högskolepoäng i svenska inklusive 15 hp självständigt arbete samt minst ett års erfarenhet av praktiskt lärararbete.

Studieavgift för studenter utanför EU/EES/Schweiz: Visa Dölj Studieavgift, första delbetalning: 21 250 SEK Studieavgift, totalt: 85 000 SEK Information om studieavgifter Kursen löper på distans med stöd av en webbaserad lärplattform, men har ett fåtal fysiska träffar förlagda till Växjö. Antalet träffar beror av vilka fördjupningskurser den studerande väljer.

Svenska, magisterkurs med didaktisk inriktning. Magister i språkvetenskap - Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet. Om du har en kandidatexamen med språkvetenskapligt huvudområde och gärna vill fördjupa dig inom språkvetenskap så är välkommen till magisterprogrammet i språkvetenskap vid Göteborgs universitet.

Magister i språkvetenskap - Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet

Syftet med programmet är att studenter som specialiserar sig på olika moderna språk eller lingvistik ska kunna mötas i samband med gemensamma teori- och metodkurser under hösten. Under våren fördjupar de sig ämnesvis och skriver magisteruppsatser i sina respektive ämnen samtidigt som de behåller kontakten med varandra genom ett särskilt språkvetarseminarium. Behörighet Språkkunskaper motsvarande Sv B och En A. Master i språkvetenskap, inriktning språkdidaktik, 120 hp - Institutionen för språkdidaktik. Arbetar du med språkundervisning?

Master i språkvetenskap, inriktning språkdidaktik, 120 hp - Institutionen för språkdidaktik

Är du nyfiken på att veta mer om språkinlärning och hur barn, ungdomar och vuxna utvecklar och använder språket? Stockholms universitet ger dig en unik möjlighet att fördjupa dina kunskaper kring dessa och andra intressanta frågor av stor betydelse för språkets roll i undervisningen och i samhället. Institutionen för språkdidaktik erbjuder inriktningen språkdidaktik inom Masterprogrammet i språkvetenskap - en sammanhängande tvåårig utbildning. Programmet syftar till att fördjupa och utveckla kunskaperna inom den valda inriktningen, samt stärka dina ämnesöverskridande kunskaper i bl.a. vetenskapsteori, forskningsmetodik och akademiskt skrivande. Utbildningsvetenskap, magister, Program, - Hösten 2016. Magisterprogram i didaktik. Pedagogik - magisterprogram – Högskolan i Skövde - Högskolan i Skövde. Magisterprogram i Svenska med didaktisk inriktning.

Utbildningen ger dig värdefulla insikter om språk, kultur och texter, om barns och ungas språk-, läs- och skrivutveckling och om språklig och litterär socialisation i det nya medielandskapet.

Magisterprogram i Svenska med didaktisk inriktning

Du utvecklar också din förmåga till vetenskapligt grundad didaktisk reflektion. Med utbildningen kommer du att kunna ta ansvar för lokala utvecklingsarbeten, genomföra undersökningar och utredningar samt på olika sätt medverka till kvalitetsutveckling, handledning och mentorskap inom ditt yrkesområde. Vem. Magister- och masterexamen i ämnesdidaktik med inriktning mot språk - Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS, Göteborgs universitet. Magister- eller masterexamen i ämnesdidaktik baserad på fristående kurser Magister- och masterexamen ligger på avancerad nivå. Kurser på avancerad nivå som kan ingå i en magister- eller masterexamen: Magisternivå. Svenska som andraspråk II (30 hp) Nordiskt masterprogram för språklärare. Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Språk - Göteborgs universitet. Programmet vänder sig till dig som vill fördjupa din förståelse för undervisning och lärande. Du kan vara lärare med erfarenhet inom förskola, grundskola eller gymnasieskola, eller ha en akademisk bakgrund med utbildningsvetenskaplig relevans.

Inom programmet ges du möjlighet att utveckla dina didaktiska kunskaper såväl teoretiskt som metodologiskt. Masterprogram i didaktik, Ämnesdidaktik, Svenska - Göteborgs universitet. Programmet vänder sig till dig som vill fördjupa din förståelse för undervisning och lärande. Du kan vara lärare med erfarenhet inom förskola, grundskola eller gymnasieskola, eller ha en akademisk bakgrund med utbildningsvetenskaplig relevans. Inom programmet ges du möjlighet att utveckla dina didaktiska kunskaper såväl teoretiskt som metodologiskt. Du inriktar dig antingen mot allmän didaktik eller mot ämnesdidaktik med specialisering mot bild, idrott och hälsa, matematik, naturvetenskap, samhällsorienterade ämnen, språk, svenska eller teknik.

Programmet ges på halvfart under fyra år. Inom programmet utvecklar du din kompetens att leda skolutvecklingsprojekt på vetenskaplig grund. Programmet startar inte detta läsår. Magisterkurser i språkdidaktik - Institutionen för språkstudier - Umeå universitet. Vid Umeå universitet är det möjligt att ta en magisterexamen med språkdidaktik som huvudområde.