background preloader

Pysselbolaget – Enkla roliga pyssel för barn och vuxna

Related:  Pysselsidor

Skapligt enkelt i bildundervisning Hur kan Skapligt Enkelt vara till hjälp i undervisningen? Målet med Skapligt Enkelt har aldrig varit att bli en heltäckande bank för att täcka det centrala innehållet för ämnet bild, men en del av de tips som finns här kan användas i bildundervisning i skolan. Se det som tips till det praktiska arbetet och utforma sedan själv lektionen med syfte och kunskapskrav i åtanke. Nedan ger jag exempel på uppgifter som skulle kunna passa till de olika delarna i det centrala innehållet. Det är svårt att göra uppdelningen 1-3/4-6 då många uppgifter går att anpassa till åldrarna. Samtidigt som jag gjorde sammanställningen här, insåg jag att det fanns en utmaning för mig att fylla i de luckor som uppdagades. Men tills dess hoppas jag att sammanställningen kan vara en hjälp så som den är. Syfte med ämnet bild: Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att Bildframställning Redskap för bildframställning Bildanalys

Lucka 4: Pappersstjärna | systrarna pyssel Här är en pappersstjärna som jag testat göra efter en beskrivning i tidningen 101 nya idéer. Det som behövs är tjockt papper, lim och skärkniv/sax. 1. Skär ut 12 stycken remsor i styvt papper. Fäst ihop remsorna i hörnen så att det bildas fyra spetsar. När alla hörn är hoplimmade ska det se ut så här: Gör likadant med den andra pappersfiguren. Klipp till spetsarna och så är stjärnan klar! /Sara. Easy Origami Envelope | If you’d like to make these cute little “Flap Lock” Origami Envelopes–all you’ll need is a piece of square paper…any size. I used Christmas scrapbook paper. 1. Fold the paper in half to form a triangle. Make sure your edges are even. 2. 3. fold the right corner about 1/3 of the way to the left. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 9. And there you have it! Now scurry off and make a million of these–or at least 24 if you’re using them for the Family Advent Countdown Calendar. Not in the mood to fold your own?

Skapligt Enkelt Queen Of Funky DIY Family Crafts - Crafts for Kids, DIY Gifts & More page corner bookmarks This project comes to you at the request of Twitterer @GCcapitalM. I used to believe that a person could never have too many books, or too many bookmarks. Then I moved into an apartment slightly larger than some people’s closets (and much smaller than many people’s garages) and all these beliefs got turned on their naïeve little heads. But what a person can always look for more of is really cool unique bookmarks. Page corner bookmarks are cute, practical and deeply under-represented in the world.* They’re easy to make, easy to customize, and will set you apart from all those same-same flat rectangular bookmarks. If you like this tutorial, here are a couple others that might be up your alley. If you’re loving the toothy monster vibe, check out these simple monster heating bags, filled with rice or wheat and entirely microwavable, to keep toes or fingers or tummies warm during the chilly winter months. What you’ll need: Putting it all together: 1) Follow steps 2 and 3 from above.

Openwork Christmas trees and angels | Country Masters Вот такими ажурными композициями украшен холл нашей школы в этом году. Немного другой ракурс. Начнем с ангелочка. Для рукавов возьмите салфетку диаметром 10 см, разрежьте ее пополам и склейте два конуса. Вторую салфетку диаметром 10 см разрежьте пополам. Срежьте вершину конуса-туловища на 1-2 см и приклейте рукава и крылья. Туловище ангела готово. Для головы вырежьте из белого трикотажа или нейлона круг диаметром 9 см, прошейте швом "вперед иголку", отступив от края 1 см. Получается вот такая подушечка. Волосы можно сделать по-разному. Наклейте тесьму на подушечку. Голова готова. Для нимба приготовьте два круга диаметром 5 см из картона золотого цвета. Получился вот такой ангелочек. Если аккуратно через конус-туловище проткнуть подушечку головы длинной иглой с ниткой, можно сделать петельку и подвешивать ангелочка на елку или на светильники. Теперь будем делать елочку. Приклейте ажурную оборку к бумажному полукругу с изнаночной стороны. Скрутите из заготовки конус. Получился вот такой конус.

Related:  feralt0410