background preloader

SLI.SE

SLI.SE

http://sli.se/

Islams grunder och troslära Trosbekännelsen innebär en förpliktelse att lyda Gud och att följa profeten. Trosbekännelsen följer muslimen livet igenom, den viskas i de nyföddas öron och upprepas på dödsbädden. Bönen: Den näst viktigaste plikten för en troende muslim är att be fem gånger om dagen, på morgonen före soluppgången, mitt på dagen, på eftermiddagen, på kvällen och efter solnedgången. I bönen upplever muslimen en stark känsla av samhörighet med andra troende. Med ansiktet vänt mot Mecka upprepar man trosbekännelsen och bönerna. Före varje bön måste man utföra den rituella tvättningen som är av tre slag.

Patricia Diaz Trouble viewing this page? Go to our diagnostics page to see what's wrong. Workshop med Patricia Diaz på Wisbygymnasiet 20180920 - v1.se/vig

Related:  sabhen