background preloader

Random Pets-Animals Tutorials by Hellobaby on deviantART

Random Pets-Animals Tutorials by Hellobaby on deviantART
Related:  värdegrund

Färglägg Ritmallar och Pyssla Paper Chain People Paper Chain People Craft While putting together these Christmas paper chains, I decided to create several more paper chain templates of people, animals and fun shapes. My kids love making accordion fold paper chains – I guess sometimes the simplest kids crafts can also be the most satisfying! Check out all of the printable crafts on Craft Jr.! Kids Crafts, Printables & Kid Friendly Recipes Butterfly-themed editable bookmarks (SB9807) © SparkleBox This resource is licensed under SparkleBox copyright. Click for more info. Butterfly-themed editable bookmarks No other versions available at present.

Learn to Draw Animals Print and enjoy our Learn to Draw Animals pages for kids of all ages. Kids can use our step by step illustrations to discover how to draw all sorts of animals and build up their skills and confidence in the process...plus they are just good fun! You could build up a whole folder of these printable pages for rainy days - teachers might even want to laminate them and keep them ready as a time-filler or reward. By special request, save yourself a lot of clicking and grab all our learn to draw animals, birds, bugs and sea creatures in one easy download! Learn to draw this cute chimpanzee just by following the steps and copying carefully. Whether you are looking at African animals, primates or even Ancient Egyptian Gods, use our learn to draw a baboon guide to add some fun. Have you ever wanted to learn how to draw a badger? Whether for Halloween or any time, kids can learn how to draw a bat with our fun step by step tutorial to print and copy. Bees are favourite summertime project.

MixMax To think I actually doubted to buy this game! I didn't like the illustrations at first but when I photographed it the game actually grew on me. Such fun! It's a classic theme, of course, mixing and matching the several pieces. But it never gets boring. This Ravensburger game is from 1972. Learn to Draw Tutorials for Kids Print and enjoy our Learn to Draw Animals pages for kids of all ages. Kids can use our step by step... Here's a collection of our "learn to draw" activities for Spring. Children can follow... Kids can have fun with these printables with which they can learn to draw Autumn pictures such as... Kids can have fun with our learn to draw tutorials for winter pictures - a pretty snowflake and a... Kids can learn to draw favourite flowers with these printable step by step tutorials. Here's something fun for keeping the kids busy! Learn to draw the goddess Lakshmi and the elephant-headed Ganesha for Diwali using our simple step... Here's a fun activity for the kids this Halloween! Fun printable learn to draw tutorials for kids with a Thanksgiving theme! Learn to draw a selection of birds with our fun drawing tutorials, which teach kids with a simple... Just for fun, learn to draw your own Saint Andrew and Loch Ness Monster on St Andrew's Day! Here's an activity that will keep the kids busy!

All Quotes Coloring Pages Here are all quotes coloring pages. I have had so much fun drawing these and hope you can find joy in coloring them in and displaying them. There are quite a few, so I am sure you are going to be able to find at least a couple that will get you inspired and motivated. Just click on the picture below, download and print. Mental Discipline Focus and discipline are required when coloring these pages. Relaxation Coloring can be a huge relaxation technique. Creation You aren't just coloring, you are creating art. Fun At the end of the day coloring is fun. Enjoy this page of All quotes coloring pages Return from All quotes Coloring Pages to Quotes Coloring Pages

How to Draw 3D Shapes with Shading Home » How to Draw 3D Shapes » with Shading In this lesson we will cover how you can draw 3D shapes with shading. It is all about pressing the pencil down on the paper with different strength, so that the color is stronger or lighter. Shading is time consuming. We are going to take a look at three basic geometric figures: The cylinder, the cone and the sphere. How to move the pencil So the goal of shading is to spread different values of color smoothly across the paper, going from dark to light or vice versa. The easiest way to do this is to move the pencil in a zigzag fashion. Different Pencils What sort of pencil you use is very important here! The mines in pencils have different degrees of hardness.This is indicated with letters on the pencils. 5H: Although I pressed the pencil down violently at the left side, you still only see a very slight darker tone. 2H: A bit softer, but still pretty hard. HB:This pencil is just in the middle between hard ("H") and soft ("B"). 0. 1. 2. 3. 4. 5. 1.

Grottmålning Grottmålning Det här behöver du:- Pappersark- Vattenfärg- Tandborste- En hand eller andra saker att måla av Tillsammans med grottmålningar av olika djur så har man också hittat handavtryck på grottväggar. Man tror att dessa konstverk har kommit till när våra förfäder samlat färgstarkt lerdamm i ett vassrör och sedan blåst ut dammet kring en hand tryckt mot väggen. Du kan göra din egna handavtryck på papper med en liknande metod. Doppa en tandborste i vatten, och gnugga den mot en färgkaka av vattenfärg. Lägg din hand mot ett pappersark. Håll den ungefär 5 cm ovanför handen och dra med tummen eller pekfingret genom borsten. När du har fått ett bra färgmönster runt handen är du färdig. Du kan också prova att spraya över saker som hör till vår tid som till exempel en sax, en penna eller en flaska.

Recension av Photogene - Bildredigera lätt och fantasifullt Användningsområden Photogene for iPad är en lättanvänd bildredigeringsapp. Det finns många funktioner i appen. Du kan t ex beskära, rotera, justera (klarhet, kontrast, exponering, färger), retuschera och lägga till text, pratbubblor och figurer på din bild. Funktioner Välj mellan olika upplösningar, 200–5616 pixlar.Photogene erbjuder många delningsfunktioner vilket jag anser är väldigt positivt med appen. Tänk utanför appen Skapa symmetriska bilder med hjälp av funktionen ”reflektion” eller gör en bildkalender med dagens datum. Undervisningens syfte Bi Arbeta med bildredigering genom att framställa och presentera egna bilder. Bi Diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap. Sv Utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Sv Stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. En Utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Förmågor som eleverna ska utveckla Bi Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap. Bi Skapa bilder med digital teknik.

Etik, moral och känslor ett tema med religion och bild. DEL 1 | Bildlärarbloggen Under hösten kommer vi att arbeta med ”Etik, moral och känslor” på bildlektionerna och under religionen på SO. Vi började i dag med att titta på trailern för Insidan ut. En film som till stor del handlar om känslor. Därefter gick jag igenom vilka förmågor, vilket centralt innehåll och vilka kunskapskrav jag kommer att titta på i det här temat. Jag visade en PP som handlar om känslor: vilka känslor finns det? Därefter fick eleverna titta på olika bilder med smilisar som uttrycker känslor. Eleverna fick sedan måla 4 olika smilisar i sina konstdagböcker med olika känslouttryck utan att skriva under vilket det föreställde. de sitter 4 och 4 vid borden och fick efter det visa varandra och se att alla ritat så att budskapet gick fram. Jag avslutade lektionen med att lägga upp denna text på kanonen.Vi pratade om vad rädsla är. Kelly, 9 år, är rädd för att någon i hennes familj ska skada sig. ambulans blir hon rädd. Markus, 11 år, är jätterädd för spindlar. Vad är du rädd för? stor bokstav.

Related: