background preloader

Hur textsamtalet kan utveckla läsförståelsen

Hur textsamtalet kan utveckla läsförståelsen
I det här inlägget tänkte jag skriva om en metod som utvecklar läsförståelsen och utgår från samtalet. Upplägget går helt sonika ut på att organisera en bokcirkel och jag tänkte dela med mig av hur jag gör så du kan testa själv om du inte redan gjort det. Först tänkte jag ge en anledning till varför att jag tycker att man ska föra ett samtal kring det man läst gemensamt i klassen. Vi vet att elever som lämnas själva i sin läsning inte utvecklar en djupare läsförståelse men genom samtalet kan man stötta de som behöver mer hjälp genom att eleverna lär av varandra. I kunskapsöversikten Att läsa och förstå skriver Barbro Westlund att ”väl organiserade och strukturerade textsamtal ger eleverna betydligt större möjligheter till skolframgång än om sådana samtal inte förs.” (sid 71). En metod för samtalet är att planera för en bokcirkel till där man delar in klassen i olika roller för att de ska arbeta med boken under läsandet. Pdf: lasformagor Några förslag på roller att dela in i är:

http://lrbloggar.se/annikasjodahl/hur-textsamtalet-kan-utveckla-lasforstaelsen/

Related:  linbybUngdomslitteratur - frågor och planeringarLäsaSvenskaReading

Funkisprojektet HBTQ är en förkortning av flera ord. H står för Homosexuell, B för Bisexuell, T för Transpersoner och Q för Queer. Hbtq är sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Ord på hemsidan Här kan du läsa om de ord och förkortningar som finns i texterna på funkisprojekte.wpengine.com Minnas klassrum: Läsloggar som tankeredskap och boksamtal på Chambers vis Ännu en vecka har gått sedan terminsstart och arbetet med eleverna är i full gång. Vid mina morgonpromenader till jobbet ser jag hur det blir ljusare för varje dag och dessa stunder innan arbetsdagen tar fart ger mig chansen att reflektera och samla tankarna och inför en ny dag. I mitt förra inlägg berättade jag om att skrivandet kommer att vara i fokus denna termin och vi har fortsatt arbetet med att koppla den berättande textens/filmernas dramaturgi, novellkurvan, till kortfilmer från UR Skola Tre berättelser .

Läsreflektion genom att välja citat och delge tanke Just nu är jag inne i en period då jag tänker mycket kring elevernas läsning och hur jag kan utveckla den. Jag har tidigare skrivit om detta bl a här utifrån bildtolkning men även här för att bena upp vilka frågor som är typiska för respektive läsprocess. I detta inlägg tänkte jag dela en idé jag fick och den är inte ny på något sätt men jag ville ge en ram för hur man skriver och vad som ingår i en Canva. Upplägget går ut på att synliggöra läsförståelsen i skrift för att se elevernas tankar och var de fastnade för i boken. Nu måste vi välja kärlek framför hat, annars vinner terroristerna Det är ett viss lugn som ligger över hela stan. En tystnad som alltid följer efter sorg. Ni vet den där tystnaden där ljudet av en tickande klocka och djupa andetag är det som hörs mest. Det är dock fullt av människor som rör sig utanför polisens avspärrningar och som med tunga steg lämnar av blommor på polisbilar och på de högar av buketter som bildats vid Hötorget och T-Centralen. Vissa gråter, andra kramas och några kollar med tomma blickar på de svarta däckspåren som går att se bakom avspärrningarna och som vittnar om det som inte fick ske, men som hände igår.

Undervisa om kontroversiella frågor Frågor som väcker starka känslor kommer då och då upp i skolan. Ibland kan de skapa spänningar i klassrummet och det behöver lärare hantera. Elever behöver få möjligheter att diskutera även kontroversiella frågor. Tillsammans kan lärare utveckla sitt arbete att leda också dessa samtal.

I Kabul tvingas flickor bli pojkar När man måste bära burka är det otroligt svårt att se var man går. Det är omöjligt att bära vattenhinkar i trappor, till exempel - det är för stor risk att man ramlar. Det berättar Deborah Ellis i sin bok "Den osynliga flickan" ("The Breadwinner"), som nu har fått IBBY:s (International Board on Books for Young People) Peter Pan-pris. "Den osynliga flickan" handlar om elvaåriga Parvana som bor i Kabul med sin familj under talibanregimen. Äldste brodern har klivit på en landmina och sprängts i luften, och när pappan åker i fängelse riskerar familjen att svälta ihjäl eftersom kvinnorna inte får gå ut utan manligt beskydd.

Sitting drama, estetiska uttryck och multimodalt berättande Jag har under läsåret utmanat mina elever med olika sätt att arbeta med sin läsförståelse för att variera min undervisning och anpassa den så att eleverna engageras och utvecklas genom lite olika ingångar. Vill ni ta del av några av de arbetssätten hittar ni dels ett som handlar om boksamtal här, men även hur de kan skriva och reflektera utifrån citat. I detta inlägg tänkte jag ge er ett upplägg för hur man kan arbeta med dramatisering av den litteratur man läst i en metod som heter sitting drama men först lite kort om varför valet föll på dramatisering och vad som egentligen står i läroplanen. I syftestexten till ämnet svenska kan man läsa att undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Jag fastnar på begrepp som estetiska uttrycksformer och estetiskt berättande när jag läser syftestexten.

Hur bedömer du skrivuppgifter? I svenska på grundskolan finns det olika bedömningsaspekter av kunskapskravet för skriva. Eleven kan skriva olika slags texter med /…/ språklig variation, /…/ textbindning samt /…/ fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller /…/ gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med /…/ uppbyggnad. Dessutom kan eleven ge /…/ omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett /…/ fungerande sätt. I ämnet engelska finns samma krav men lite annorlunda formulerat: I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig /…/.

Svenska dialekter Med svenska dialekter åsyftas de lokala språkliga varianter som inte blivit starkt påverkade av förändringar i standardspråket och vars ursprung kan spåras ända tillbaka till fornnordiskan. De kallas ofta bygdemål eller sockenmål. En svensk dialekt är en variant av svenska som huvudsakligen talas i Sverige eller av finlandssvenskar. Även i områden som länge varit en del av Sverige, men som tidigare tillhört Norge eller Danmark, brukar man säga att befolkningen talar svenska dialekter. Katarinas blogg: Muntlig bokredovisning med omslaget i fokus Som avslutning på bokprojektet med fokus deckare/spänning i åk 8 valde jag att göra en ny variant vad gäller den muntliga redovisningen. Som inspiration hämtade jag bland annat idéer från Barbro Westlunds bok Aktiv läskraft Att undervisa i lässtrategier för läsförståelse (2015) där hon skriver "Förmågan att göra inferenser innebär att ha tillgång till ord att uttrycka sina tankar på, att aktivera relevant bakgrundskunskap, att skapa inre bilder (visualisera), att ställa frågor och att förutspå vad som kommer att följa i en text" (s. 126). Här var min ambition att låta eleverna visa sin läsförståelse genom att arbeta med bilden på bokomslaget och koppla den till innehållet genom tolkning.

Related: