background preloader

Lässtrategier

Lässtrategier
Nu börjar vi lägga in boktips av alla de slag till alla er som söker texter för att arbeta med lässtrategier. Vi fyller på längst upp på den här sidan, skrolla ner allteftersom det fylls på. Koppla: innehåll! I boken Hedvig och Max-Olov råkar Hedvig dra till med en liten lögn - och upptäcker sen hur lätt det går att hitta på mer, alla lyssnar och hon får synas. Men sen gäller det att klara de mindre trevliga konsekvenserna av att ljuga... Alma trampar på en A-brunn på trottoaren och vaknar nästa dag som apa i Mitt liv som apa. Visualisera texten! I den lättlästa boken för årskurs 1-4 Jag vill ha en katt! Upptäck: bild och text! Likaså i Det är inte min hatt - en suverän bilderbok med parallellt berättande i bild och text Om syskon och svartsjuka kan vi läsa om i Arja och Råttiz och i Ormen - två bra samtalsböcker för de yngsta, kan fungera från årskurs 1 till 3. Att bli nekad att vara med äldre syskon och deras kompisar kan man reagera olika på. ____________Upptäck: form!

Lära sig läsa en mental revolution | Barn och Unga – Sss..ooo...lll. – Sol? Sol! – Mamma, pappa jag kan läsa. Titta, det står ”sol”. Att knäcka alfabetets hemliga kod är en av de stora händelserna i ett barns liv. Det här är förstås en helt nödvändig kunskap. Men att lära sig läsa har även fördelar utöver ren informationsinhämtning. – Att lära sig läsa innebär en mental revolution för barnet. En av grundförutsättningarna för att man ska kunna läsa, är att man förstår att orden också har en så kallad formsida. – Små barns blod rinner varmt och fort i deras ådror. Till skillnad från det talade språket, där orden ofta flyger iväg och försvinner i samma ögonblick som de är uttalade, har den skrivna texten också fördelen att den sprids ut på en yta och ligger kvar. Enligt Ingvar Lundberg sprider sig det här reflekterande och distanserade sättet att se på språket, till andra delar av barnens tankeverksamhet. – Det innebär att man blir medveten om sina egna tankar – vilket är ett väldigt viktigt steg i barnets psykologiska utveckling.

Öjaby skolbibliotek - home Saga och film Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur. Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse.__________________________________________________________________ Med hjälp av dramaturgins struktur och begreppsapparat är det intressant att analysera sagor. Att klassiska sagor är uppbyggda efter en viss struktur har vi känt till och utnyttjat i skolan. Bild: Den befolkade utvecklingskurvan/Pennvässaren © Veronica Grönte & Argument Förlag Vi upptäcker att framåtrörelsen i en spännande berättelse alltid är uppbyggd utifrån huvudkaraktärens längtan och behov eller helt enkelt utifrån lusten att anta en utmaning - till exempel att skaffa nya kläder som i Pelles nya kläder. När eleverna känner igen hinderbanan i olika filmer och berättelser, när de upptäcker hur huvudkaraktären hela tiden drabbas av hinder som måste lösas, blir de bekräftade. Elevers filmintresse Kanske skulle vi försöka ta elevernas stora filmintresse på allvar i skolan?

Related: