background preloader

Linbyb

Facebook Twitter

Linnéa

Lärare i svenska och engelska vid Fria Emilia i Boden. Undervisar år 6-9

Kunskapsbanken Bilders Makt. Startsida - www.normkritiskpedagogik.se. Aftonbladet. Några av de arbetare som deltog i Seskaröupproret som startade i dag för 100 år sedan.Foto: NORRBOTTENS MUSEUMS BILDARKIV Aftonbladet Kultur uppmärksammar under året de dramatiska händelserna 1917.

aftonbladet

Syftet är att vidga diskussionen om bakgrunden till det demokratiska genombrottet.I dag: Hungerupproret på Seskarö. Detta är en kulturartikel som är en del av Aftonbladets opinionsjournalistik. NPF-podden: Starka känsloutbrott - UR Skola. British Slang You Think You Know – But You’re Probably Wrong! You’ll hear it on television, in films and maybe even in person if you find yourself travelling, but the slang you’ll hear in Britain is unlike any you’ll hear in any other English speaking country.

British Slang You Think You Know – But You’re Probably Wrong!

British slang can be some of the hardest English to understand and to master – check out our unique list of things that sound like one thing, but mean something very different! IDEA International Dialects of English Archive. Free dialect and accent recordings for the performing arts.

651225 vi och utlanningarna. The Butterfly Circus - Kimstudies. Så skriver du en novell på 20 minuter. Bibliotekspodden Solen Stockholms stadsbibliotek har en egen podcast där bibliotekarierna Elias Hillström, Alice Thorburn och Patrik Schylström snackar skönlitteratur utifrån olika teman.

Så skriver du en novell på 20 minuter

oNågra knep för att googla bättre – Póster por Annika Sjödahl. English Grammar 101 - Online Grammar Lessons. Skandinaviska för nybörjare. De flesta som bor i Skandinavien förstår varandra över landgränserna.

Skandinaviska för nybörjare

Svenska, norska och danska har nämligen ett gemensamt ursprung, och är så lika att vissa språkvetare ser dem som dialekter av samma språk. Den skandinaviska historien rymmer maktkamper och krig, unioner och unionsuppbrott, lillebrorskomplex och storebrorsfasoner … Men det finns många likheter mellan grannländerna, och språken bidrar till samhörigheten. I dag arbetar många svenskar i Norge, och Öresundsbron har knutit Sverige och Danmark närmare varandra. De tre skandinaviska språken talas av över 20 miljoner personer.

Material för undervisning i nordiska språk. Språkgemensamma resurser Grannspråk – lektionsförslag i danska och norska Materialet innehåller 40 lektionsförslag som alla behandlar danska eller norska.

Material för undervisning i nordiska språk

Lagom blir nya trend-exporten - Kulturnytt i P1. I år ges ett tiotal brittiska böcker ut som handlar om hur man lever just lagom.

Lagom blir nya trend-exporten - Kulturnytt i P1

London-svensken och matstylisten Steffi Knowles-Dellner är en av dem som i år ska släppa en bok med just titeln "lagom". Det är en kokbok om svensk, lagom nyttig mat. – Lagom tycker jag inte ytterligheter, utan att äta sunt men också ibland unna sig en fika. Att kanske baka men använda dinkelmjöl då och då och kanske mer grönsaker och frukt i själva bakandet. Så att man får, en balans helt enkelt, säger hon. This map of second languages shows how multicultural most countries really are. Ed Sheeran - Castle On The Hill [Official Lyric Video]

Songs and Activities for English Language Learners. Songs can be an effective way to introduce or reinforce a grammar topic.

Songs and Activities for English Language Learners

Click on the topics below for companion songs and activities. (In a blog article posted Oct. 4, 2016 at AzarGrammar.com, I list some of the benefits of using songs to teach grammar that I’ve observed in my own classroom.) LE0201_2015B16_BR_X10BR1601. Kursplan i engelska för grundskolan. Kursplan i svenska för grundskolan. What Shakespeare Sounded Like to Shakespeare: Reconstructing the Bard’s Origi... What did Shakespeare’s English sound like to Shakespeare?

What Shakespeare Sounded Like to Shakespeare: Reconstructing the Bard’s Origi...

To his audience? Scratch - Imagine, Program, Share. If Literature's Biggest Romantics Could Text. Tips for writing book reviews. Irregular Verbs - Kimstudies. ESL English Language Learning - Adult Literacy - Listening & Reading - Audiobooks - Stories. For ESL English Language Learners. Koll pa pengarna 2017 konsumentverket korrigerad2. TEXT;Hålla Tal. Undervisningsmaterial. Fakta om dialekter ur Dialekter i skolan april 2014. Svenska dialekter. Med svenska dialekter åsyftas de lokala språkliga varianter som inte blivit starkt påverkade av förändringar i standardspråket och vars ursprung kan spåras ända tillbaka till fornnordiskan.

Svenska dialekter

De kallas ofta bygdemål eller sockenmål. En svensk dialekt är en variant av svenska som huvudsakligen talas i Sverige eller av finlandssvenskar. Även i områden som länge varit en del av Sverige, men som tidigare tillhört Norge eller Danmark, brukar man säga att befolkningen talar svenska dialekter. I de områden som tidigare har tillhört Danmark (Skåne, Blekinge och Halland) talar man också om östdanska dialekter, med undantag för den götamålstalande norra hälften av Halland. Våra svenska dialekter - SweDia 2000.

UTmanad rorelsekort A4. Gå din egen väg. Funkisprojektet. HBTQ är en förkortning av flera ord.

Funkisprojektet

H står för Homosexuell, B för Bisexuell, T för Transpersoner och Q för Queer. Hbtq är sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Ord på hemsidan Här kan du läsa om de ord och förkortningar som finns i texterna på funkisprojekte.wpengine.com Kön. Pedagogiska trädet med Ann S. Pihlgren. Hur textsamtalet kan utveckla läsförståelsen. I det här inlägget tänkte jag skriva om en metod som utvecklar läsförståelsen och utgår från samtalet.

Upplägget går helt sonika ut på att organisera en bokcirkel och jag tänkte dela med mig av hur jag gör så du kan testa själv om du inte redan gjort det. Först tänkte jag ge en anledning till varför att jag tycker att man ska föra ett samtal kring det man läst gemensamt i klassen. Vi vet att elever som lämnas själva i sin läsning inte utvecklar en djupare läsförståelse men genom samtalet kan man stötta de som behöver mer hjälp genom att eleverna lär av varandra. I kunskapsöversikten Att läsa och förstå skriver Barbro Westlund att ”väl organiserade och strukturerade textsamtal ger eleverna betydligt större möjligheter till skolframgång än om sådana samtal inte förs.”

Undervisa om kontroversiella frågor. Frågor som väcker starka känslor kommer då och då upp i skolan. Ibland kan de skapa spänningar i klassrummet och det behöver lärare hantera. Elever behöver få möjligheter att diskutera även kontroversiella frågor. Tillsammans kan lärare utveckla sitt arbete att leda också dessa samtal. Det är en viktig del i skolans demokratiska uppdrag.

En omvärld med extremism, populism och polarisering påverkar och ställer krav på skolans roll i vår demokrati. Lärportalen. Konsumentverket. Cambridge English Write & Improve. Intermediate Listening English Lessons with Native English Speakers. Skillswise - Planning your writing. Tillsammans gör vi skillnad! Lärande för hållbar utveckling, LHU. Skolans uppdrag Ett av skolans viktiga uppdrag är att få eleverna att förstå vad som menas med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Skolan ska också ge eleverna redskap att själva kunna leva och arbeta på ett hållbart sätt. Are You Eating Plastic for Dinner? Plastic pollution in the ocean. Saving The Environment. Texttyper. Texttyper i engelska. Planering för SPOKEN WORD. 165 ögonblick. Free Fiction & Nonfiction Literacy Resources, Curriculum, & Asses...

Iron Maiden - Rime Of The Ancient Mariner Lyrics. The Rime of the Ancient Mariner (text of 1834) by Samuel Taylor Coleridge. Materialbank. Många av våra material kan laddas ner och beställas kostnadsfritt. MAN. Suffix Word List. Referat och källhänvisningar. Jenny på Wendes. Angry Alien Productions: 30-Second Bunnies Theatre and other cartoons.

Hem - Friareliv. The lost thing (animated short movie) Svenska klassiker som e-bok och epub. Attskrivakallforteckning. NIS. Home Page - RRI Tools. Grammatik med språklaboration i Svenska 2. Förra gången jag hade detta moment gjorde jag på ett liknande sätt med presentationer, filmer och övningar om ordklasser, nominalfraser och satslära samt en avslutande språklaboration, där eleverna fick undersöka en egen text med hjälp av sina nyvunna kunskaper.

Detta beskrev jag i inlägget Grammatiklaboration - svårt, men upplysande. Där länkar jag också till inläggen av Katarina Lycken Rüter och Charlotta Aspelin, vilkas upplägg jag har inspirerats av och anpassat vidare. Då fann jag att laborationen var både lärorik för eleverna och en tydlig examinationsuppgift, men att de hade behövt befästa sina begrepp bättre, för att kunna använda dem i sina analyser. I år har jag gått igenom och ytterligare anpassat hela mitt material samt kompletterat arbetsområdet med ett grammatikprov. Syftet med ett prov är dels att få ett större bedömningsunderlag, dels att höja motivationen att lära in de grammatiska begreppen. Vecka 1Introduktion av grammatikbegreppet. Vecka 2Snabbtest om ordklasser. Learn Languages with Music Videos, Lyrics and Karaoke! AnswerGarden » ...- Plant a Question, Grow Answers! Generate a live word cloud with your audience.

Skolappar.nu - Recensioner av appar för förskola och skola. Dramawebben. Green’s Dictionary of Slang. Online Reading Activities. Speaking - Kimstudies. Ques ans. International House Bristol. Naturskyddsföreningen. Följ T-shirten. Följ T-shirten Ämnen: Hkk, Sh, Ge, Ke, Bi, Sl (Sv/SvA, Bl, Tk, Fy, Re) Övningen Följ T-shirten börjar med att följa en T-shirts resa från vagga till grav med diskussioner om energianvändning, klimat- och miljöpåverkan från bomullsplanta till att den blir avfall, alltså T-shirtens livscykel. Eleverna väljer sedan andra produkter och gör enkla livscykelanalyser (LCA) på dessa. På så vis får de reflektera över hur livsmedel och varor tillverkas, hur detta kräver energi samt påverkar människor, djur, klimat och miljö.

Eleverna får sedan utveckla en mer hållbar process där produkten de valt i stället går från vagga till vagga. Målet är att eleverna ska tillägna sig kunskaper om var och hur varor produceras, och kunna ta ställning och värdera val och handlingar som konsument utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Material och verktyg till den här övningen finns i menyn till höger. Vår stad 2030. Vår stad 2030 är en del i Världsnaturfonden WWFs arbete för minskade ekologiska fotavtryck, hållbara städer, lärande och delaktighet. I fokus för projektet ligger kommunens klimat- och energiarbete. Arbetssättet utmanar och motiverar eleverna att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. I arbetet tar eleverna ett fiktivt kliv till år 2030, då klimatmålen är nådda, eller på god väg att nås.

Jordens temperaturökning väntas hålla sig under 2-gradersmålet och det ekologiska fotavtrycket minskar stadigt. Examples in Poetry. Grammar exercises: word order. Simplebooklet: market better. The 50 most important English proverbs. What are proverbs? Every culture has a collection of wise sayings that offer advice about how to live your life. These sayings are called "proverbs". How can you use proverbs to learn English? It's good to know the really common English proverbs because you hear them come up in conversation all the time.

Sometimes people say the entire proverb to give advice to a friend. You know what they say: when the going gets tough... (Read #5 below to learn the rest of this proverb and what it means.) Learning proverbs can also help you to understand the way that people in English-speaking cultures think about the world. Break the norm. Språket på väg - ett bedömningsstöd i svenska. Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling.

Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling. En del av materialet vänder sig direkt till eleverna. Materialet laddas ned via länkarna nedan. Skolbanken. Här delar pedagoger från hela landet på inspiration i form av tusentals pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar. Allmänna skrivtips. Valhalls svenskblogg. Årskurs 7-9. Litteraturhistoria. .Litteraturhistoria handlar om... hur människans sätt att förstå och beskriva verkligheten växlar hur genrer och litterära grepp uppstår och utvecklas hur olika stilgrepp formar och skapar förutsättningar för skapande om de villkor under vilka utvecklingen sker – hur författarna levde och hur människan och samhället skildras.

Surfa Lugnt - Statens medieråd - Statens medieråd. Hem - No Hate Speech Movement : No Hate Speech Movement. Venit in mentem « En gymnasielärare kommer att tänka på… Free stock photos · Pexels. Fonetikövningar (engelska) för nybörjare. Att gestalta eller beskriva.