background preloader

Linbyb

Facebook Twitter

Linnéa

Lärare i svenska och engelska vid Fria Emilia i Boden. Undervisar år 6-9

Pressetik. Press, TV och radio skall ha största frihet inom ramen för tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen för att kunna tjäna som nyhetsförmedlare och som granskare av samhällslivet och för att kunna publicera det som är av vikt och betydelse för medborgarna.

Pressetik

Det gäller dock att skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet. Etiken tar sig inte i första hand uttryck i en formell regeltillämpning utan i en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften. Åk 7-9 - Media Smart. Samer – identitet, tolerans och förståelse · Lärarnas Riksförbund. Att fundera över: Eleverna får sedan fundera över några frågor.

Samer – identitet, tolerans och förståelse · Lärarnas Riksförbund

Sverige är idag det enda land i Norden som inte har barnkonventionen översatt till någon variant av samiska trots att det ingår i de svenska minoriteterna.

English

Poster om Sveriges minoritetsspråk. Ungas nätvanor - Henrik Pallin - Kommunikation och integritet i sociala medier. Ungdomars_sjalvkansla. Värderingsövningar – Samarbetsbolaget. En årlig studie av svenska folkets internetvanor. Sara Bruun. Metodbanken. Watch 66 Oscar-Nominated-and-Award-Winning Animated Shorts Online, Courtesy o... Formativ Svenska 2. How to Create a Character Profile. Röris och Mini-Röris - Friskis&Svettis. Torpis i rörelse. Hem. JeopardyLabs - Online Jeopardy Template.

Sambandsord/linking words. Annonser Report this ad Dela det här: Gilla Avbryt Integritet och cookies: Den här webbplatsen använder cookies.

Sambandsord/linking words

Carl Michael Bellman Hemsida. Conversation Cards - X or Y? Syfte med Conversation Cards Att eleverna under lekfulla former får formulera, beskriva, argumentera och ställa frågor.

Conversation Cards - X or Y?

Läraren reflekterar Ett enkelt och roligt sätt att få igång elevernas motivation att prata engelska. Att göra det i ett surrigt klassrum avdramatiserar dessutom – det är ingen annan än den som står framför mig som hör hur och vad jag säger. Film. Filmografi Hur man illustrerar en grävling (2016) Jag får ett uppdrag att illustrera en grävling.

film

Undervisning-om-kallkritiskt-forhallningssatt. Beautiful Free Images & Pictures. Jag hämtar en bild från Google - om informationssökning och källkritik i unde... Just nu arbetar mina elever i åk 1 på gymnasiet med språksociologi.

Jag hämtar en bild från Google - om informationssökning och källkritik i unde...

Vi har pratat om vad språksociologi är för något och jag har haft en traditionell genomgång. Vi har lyssnat på Robert Gustafsson när han talar dialekt. Vi har läst novellen Elixir och sett filmen med samma namn. Idag var det dags att starta upp en fördjupning. Eleverna ska två och två fördjupa sig i ett område inom språksociologi. Konsthistoria i snabba drag. Skolbok. Engelsk - Nasjonal digital læringsarena. 12 böcker om jämställdhet att läsa i skolan. Böcker fungerar bra som utgångspunkt för samtal och diskussioner om viktiga frågor.

12 böcker om jämställdhet att läsa i skolan

Här är våra tips på böcker som utgångspunkt för samtal om jämställdhet, normer och kön. Global Penfriends - SNAIL MAIL & Internet Penpals. Läromedel i svenska som andraspråk. Könsnormer i medier. Dialekter i skolan juni 2015. Guide för källkritik för lärare. Vi skiljer på förstahandskällor och andrahandskällor. En person som var med när något hände är en förstahandskälla. Journalisten som i efterhand intervjuar personen och sedan återberättar händelsen är en andrahandskälla. Det betyder inte att en förstahandskälla alltid är opartisk eller ger en korrekt bild av verkligheten. Här är några tips på hur du kan använda källkritisk granskning. LegiLexi. Sara Bruuns klassrum. Handledning för obehöriga lärare - höstterminen 18. Under höstterminen 2018 erbjuder jag handledning till obehöriga och/ eller nyutexaminerade lärare i engelska och tyska.

Handledning för obehöriga lärare - höstterminen 18

Handledningen avser grundskolan. Läraren kanske är ensam på sin skola eller så har kollegorna inte möjlighet att handleda och hjälpa till. Att bedöma tex uppsatser utan att ha erfarenhet av det eller utbildning är en grannlaga uppgift. För elevernas skull krävs att den obehörige läraren får stöd och hjälp. Det går inte att gissa sig till vad som krävs för att en tex en text ska hålla A-kvalité. Handledningen sker via Skype på onsdagar efter överenskommelse. Jag är legitimerad lärare i engelska och tyska årskurs 4-9 och har 20 års undervisningserfarenhet.Jag föreläser om främst hur du kan använda digitala verktyg i din undervisning, men även om hur du kopplar skönlitteratur till autentiska uppgifter.

Vad kan jag hjälpa till med? Homophones, Weakly. Bildstöd. BBC Radio 4 - Bookclub, Margaret Atwood - The Handmaid's Tale. 20+ Clever Illustrations Of ‘Same’ Words That You Probably Confuse Way Too Often. What happens when a frog's car breaks down?

20+ Clever Illustrations Of ‘Same’ Words That You Probably Confuse Way Too Often

It gets toad away. If you're like me and laughed at this joke more than you probably should have, you know that words are fun. Scenpjäser - PeGAS. What Shakespeare Sounded Like to Shakespeare: Reconstructing the Bard’s Origi... What did Shakespeare’s English sound like to Shakespeare?

What Shakespeare Sounded Like to Shakespeare: Reconstructing the Bard’s Origi...

To his audience? And how can we know such a thing as the phonetic character of the language spoken 400 years ago? Scratch - Imagine, Program, Share. If Literature's Biggest Romantics Could Text. Tips for writing book reviews. Luisa Plaja Other readers will always be interested in your opinion of the books you've read. Whether you've loved the book or not, if you give your honest and detailed thoughts then people will find new books that are right for them. If you're stuck on what to say in a review, it can help to imagine you're talking to someone who's asking you whether they should read the book. Irregular Verbs - Kimstudies. For ESL English Language Learners. Koll pa pengarna 2017 konsumentverket korrigerad2. TEXT;Hålla Tal. Undervisningsmaterial. Fakta om dialekter ur Dialekter i skolan april 2014.

Svenska dialekter. Med svenska dialekter åsyftas de lokala språkliga varianter som inte blivit starkt påverkade av förändringar i standardspråket och vars ursprung kan spåras ända tillbaka till fornnordiskan. De kallas ofta bygdemål eller sockenmål. En svensk dialekt är en variant av svenska som huvudsakligen talas i Sverige eller av finlandssvenskar. Även i områden som länge varit en del av Sverige, men som tidigare tillhört Norge eller Danmark, brukar man säga att befolkningen talar svenska dialekter. I de områden som tidigare har tillhört Danmark (Skåne, Blekinge och Halland) talar man också om östdanska dialekter, med undantag för den götamålstalande norra hälften av Halland. Gutniskan, som talas på Gotland, härstammar inte från fornsvenskan, men räknas ändå ofta till de svenska dialekterna eftersom Gotland är en del av Sverige. Våra svenska dialekter - SweDia 2000.

UTmanad rorelsekort A4. Gå din egen väg. Funkisprojektet. HBTQ är en förkortning av flera ord. H står för Homosexuell, B för Bisexuell, T för Transpersoner och Q för Queer. Hbtq är sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Ord på hemsidan Här kan du läsa om de ord och förkortningar som finns i texterna på funkisprojekte.wpengine.com Kön. Pedagogiska trädet med Ann S. Pihlgren. Hur textsamtalet kan utveckla läsförståelsen.

I det här inlägget tänkte jag skriva om en metod som utvecklar läsförståelsen och utgår från samtalet. Upplägget går helt sonika ut på att organisera en bokcirkel och jag tänkte dela med mig av hur jag gör så du kan testa själv om du inte redan gjort det. Först tänkte jag ge en anledning till varför att jag tycker att man ska föra ett samtal kring det man läst gemensamt i klassen. Vi vet att elever som lämnas själva i sin läsning inte utvecklar en djupare läsförståelse men genom samtalet kan man stötta de som behöver mer hjälp genom att eleverna lär av varandra.

I kunskapsöversikten Att läsa och förstå skriver Barbro Westlund att ”väl organiserade och strukturerade textsamtal ger eleverna betydligt större möjligheter till skolframgång än om sådana samtal inte förs.” Undervisa om kontroversiella frågor. Frågor som väcker starka känslor kommer då och då upp i skolan. Ibland kan de skapa spänningar i klassrummet och det behöver lärare hantera. Elever behöver få möjligheter att diskutera även kontroversiella frågor. Tillsammans kan lärare utveckla sitt arbete att leda också dessa samtal. Det är en viktig del i skolans demokratiska uppdrag. En omvärld med extremism, populism och polarisering påverkar och ställer krav på skolans roll i vår demokrati. Lärportalen. Konsumentverket. Cambridge English Write & Improve. Intermediate Listening English Lessons with Native English Speakers. Skillswise - Planning your writing. Tillsammans gör vi skillnad!

Lärande för hållbar utveckling, LHU. Skolans uppdrag Ett av skolans viktiga uppdrag är att få eleverna att förstå vad som menas med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Skolan ska också ge eleverna redskap att själva kunna leva och arbeta på ett hållbart sätt. Are You Eating Plastic for Dinner? Texttyper.

Texttyper i engelska. Planering för SPOKEN WORD. 165 ögonblick. Free Fiction & Nonfiction Literacy Resources, Curriculum, & Asses... The Rime of the Ancient Mariner (text of 1834) by Samuel Taylor Coleridge. Materialbank. Många av våra material kan laddas ner och beställas kostnadsfritt. Vid beställning tillkommer porto. Suffix Word List. Referat och källhänvisningar. Jenny på Wendes. Angry Alien Productions: 30-Second Bunnies Theatre and other cartoons. Svenska klassiker som e-bok och epub. Attskrivakallforteckning. NIS. Home Page - RRI Tools. Grammatik med språklaboration i Svenska 2.

Learn Languages with Music Videos, Lyrics and Karaoke! AnswerGarden » ...- Plant a Question, Grow Answers! Generate a live word cloud with your audience. Skolappar.nu - Recensioner av appar för förskola och skola. Dramawebben. Green’s Dictionary of Slang. Online Reading Activities. Speaking - Kimstudies. Ques ans. International House Bristol.

Naturskyddsföreningen. Följ T-shirten. Vår stad 2030. Examples in Poetry. Grammar exercises: word order. Simplebooklet: market better.