background preloader

TEXTTYPER

TEXTTYPER

http://padlet.com/erika_westberg/texttyper

Related:  Svenskacecilianilssoneliaugaa5804ATT SORTERA

Feminism - rätt i tiden - SVT Nyheter Här kan du läsa lite mer om de viktiga händelserna. Lika arvsrätt införs (1845) Fram till 1845 hade man en stadslag och en landslag. Enligt landslagen ärvde en dotter hälften av vad en bror ärvde. Alltså en tredjedel till döttrarna och 2 tredjedelar till sönerna. Därför är bristen på ödmjukhet en fara för världen Ödmjukhet är inte en egenskap som står högt i kurs i dag. Ändå är den nödvändig för att människan ska överleva. Klimatförändringar och skuldkris får ursäkta, men vår tids största hot kan mycket väl vara psykologiskt, skriver ­Niklas Ekdal . Ödmjukhet” är ett ord man sällan hör numera. Det är på väg att möta samma öde som ”anspråkslöshet”, ”förtröstan” och ”frid”. Inte så att unga människor tycker att det är något fel på innehållet – de förstår bara inte vad det betyder.

Frågor till Alex Dogboy - Skolbanken unikum Uppgifterna till Alex Dogboy, du arbetar själv i den takt du vill men följer lässchemat. Du skriver i Pages och mailar din lärare när du är färdig. Var noga med att ange vilka sidor det gäller och vilken uppgift. Skriv med fullständiga meningar och tänk på hur du formulerar dig. Glöm inte punkt, kommatecken, stor och liten bokstav. Sidorna 3-66Frågeställning/arbetsuppgiftSidan 9: ”Du får inte följa med” – skriv ner dina tankar runt citatet.

Novelltävling ihop med tidningen Julia Ebba Hyltmark är en av jurymedlemmarna! Vi ställde tre snabba frågor till Ebba om novelltävlingen. Hej Ebba! Du är med i juryn för novelltävlingen. Hur känns det? - Det är jättekul, jag är jättetaggad att läsa alla bidrag som jag hoppas att ni skickar in. Ett kritiskt perspektiv på skolans digitalisering – Omvärldsbloggen I september förra året konstaterade OECD i rapporten Students, Computers and Learning att det är långt ifrån självklart att en större tillgång till datorer och en ökad användning av it och digitala medier i undervisningen verkligen förbättrar elevernas kunskaper och förmågor. Det räcker inte att ge tillgång till tekniken, utan det krävs att beslutsfattarna tar fram hållbara strategier som hjälper lärarna att utveckla och förändra sin undervisning. Dessutom är det nödvändigt att förändringsarbetet är förankrat i resten av samhället och att det finns en allmän förståelse för varför skolan behöver digitaliseras. Annars kommer det inte att ske någon genomgripande förändring, konstaterade man.

Under klasskonferensen formuleras en gemensam bas i syfte att öka delaktighet... För några veckor sedan skrev jag ett uppmärksammat blogginlägg om hur vi kan arbeta med stödjande strukturer som ökar delaktigheten och minskar behovet av extra anpassningar. Inlägget hittar du här: Stödjande strukturer som ökar delaktigheten och minskar behovet av extra anpassningar. Blogginlägget uppmärksammades också av Tidningen Skolvärlden.

Videokurs - Utrustning för porträttfoto David Brohede Bli trygg i din utrustning Hur känns din kamera i handen? Svensk språkhistoria Under 800-talet kom kristendomen med missionärerna till Norden. Tillsammans med den kom också det latinska språket. Kyrkans män skrev det latinska alfabetet med en gotisk stil. Runor, trästavar och stenar med inristningar byttes ut mot att använda bläck och pergament. Omkring år 800, samtidigt som vikingatiden startade, kunde man också börja urskilja svenskan som ett eget språk. 29 lustiga finska ord och namn som får en att tappa hakan Tervetuloa! Mitä kuuluu? Vi känner igen bokstäverna men när de placeras på det "finska" viset så ser det verkligen märkligt ut och kanske till och med lite lustigt? Vi på Nyheter24 har letat upp några helt vanliga finska ord och ting som kan få oss svenskar att tappa hakan rejält. Olika karaktärer De flesta karaktärerna i till exempel serietidningar brukar få sina namn översatta till språket som läsaren är mer familjär med.

Sökmotorer är inte neutrala - Barn, unga och medier Kopplingar till läroplanen Lgr11 Samhällskunskapsämnets syfte ● analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,● uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,● söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, Centralt innehåll i samhällskunskap åk 4-6 Information och kommunikation● Informationsspridning, reklam och opinionsbild­ning i olika medier.● Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt. Centralt innehåll i samhällskunskap åk 7-9

Lärmoduler i bedömning Jag och min kollega Marianne har gjort två moduler i bedömning. Den första handlar om planeringesprocessen och ni hittar den här. Den andra handlar om likvärdig bedömning och ni hittar den här. I dag kom även detta bedömningsstöd ut från Skolverket som passar bra i användandet av modulerna.

Related: