background preloader

Argumenterande text

Facebook Twitter

*Insändare » Meningar med elever. Flest likes, flest views är jag bra nog?

*Insändare » Meningar med elever

Jag är så trött på dessa vridna skönhets ideal! Jag är så trött på dessa trådsmala modeller som poserar med sura ansiktsuttryck och tomma blickar. Fast på ett chict sätt, förstås. ”Ska man vara fin får man lida pin” är ett utryck som inte skulle passa bättre in än i samhället 2015. Dagens ungdomar har ett stort behov efter bekräftelse och de ytliga samhälle vi lever i, gör inte situationen bättre. Tidningar, reklamer och sociala medier alla säljer de in ett speciellt budskap, ett speciellt ideal. På löpsedlarna är buskaget tydligt ”förlora 10kg på fyra veckor!”. Min avsikt med denna insändare är inte att göra alla människor större. /That not so skinny blonde. 1insandare. Argumenterande text. Träna på insändare - Mediekompass. Publicerad: 03 november 2014 Det är lätt att hitta argumenterande texter i en dagstidning.

Träna på insändare - Mediekompass

Där finns allt från korta insändare till längre debattartiklar och tidningens egen debatt, ledaren. Släpp in dina elever i den aktuella debatten! Läs insändare, gå igenom hur de är uppbyggda och hitta spännande, roliga och viktiga ämnen att argumentera utifrån. Ta hjälp av nyhetsmaterialet och de insändare som är aktuella och låt dina elever skriva egna debatterande texter. A Introduktion Inled arbetet med att berätta vad en insändare är och hur viktigt det är för demokratin att vi kan göra våra röster hörda i en dagstidning.

Titta på: – rubriker – inledningar – åsikter och argumentationer – avslutningar – språk, flyt i texten och längd – signeringar Vilka insändare skapar debatt och vilka anser klassen har brister? B Fördjupning Identifiera insändarens delar Analysera en insändare från din lokaltidning eller välj vår som exempel. Filippa, Jacob och Andreas Hämtad ur nlt.se – Ge alternativ till signeringen. A. Argumentation. Ibland blir det lite rörigt under lektionerna när man arbetar med ASL och vill så mycket.

argumentation

I fredags hade jag en sådan lektion. Torsdagen var en dag fylld med aktiviteter, en utflykt som följdes av tre möten på raden varav det sista var föräldramöte. Allt gick bra och föräldramötet var jättetrevligt men jag var fasligt trött när fredagen kom. I fredags var det dags för skrivpasset som vi förberett på onsdagen. De hade i sina skrivpar suttit och valt en bok som var deras gemensamma favoritbok. Jag hade som vanligt en halvklass i taget och inledde med att ta fram bilderna som de ritat och vi pratade om vad de skrivit bakom. Då de var färdiga och det var dags att skriva ut texterna så upptäckte vi att papprena till skrivaren var slut och eftersom vi är i ett annex till skolan går det inte att springa bort och hämta nya under lektionen.

PP Argumenterande text ÅK 4. Skriva argumenterande texter. Exempel på era argumenterande texter. Argumenterande text. Argumenterande text i fem stycken. Argumenterande text/Insändare. Made with Explain Everything Argumenterande text. Skriv en insändare. Argumenterande text. Sommarskola Argumenterande text Manar och Safia. Allt om argumenterande text! Argumenterande text- en annons. Skriv världens bästa tes argument och slutsats. Argumenterande texter.

Argumenterande texter. Insändare En insändare hittar du i tidningar.

Argumenterande texter

Det är tidningens läsare som skriver insändarna. Du skriver en insändare för att man har något att berätta, en speciell åsikt om något, man vill att något ska hända eller göra människor uppmärksamma på något. En insändare består av fem delar: Rubrik: sammanfattar och lockar till läsningInledning: introducerar ämnet och din åsikt (tes) presenterasHuvuddel: förklarar och förtydligar dina argumentAvslutning: upprepar ditt bästa argument elelr kommer med en uppmaning och signalerar att insändaren börjar närma sig sitt slutSignatur: ditt namn eller en signatur Vill du veta lite mer om insändare kan du kolla in detta klipp: Argumenterande texter by Siri Bergenblad on Prezi. Argumenterande text. Argumenterande texter. Argumenterande texter – Skrivarskolan. Idag började vi på ett nytt arbetsområde inom skrivarskolan, nämligen argumenterande texter.

Argumenterande texter – Skrivarskolan

Jag introducerade området med att berätta lite mer om vad man gör när man argumenterar och att det faktiskt finns människor som arbetar med detta, som till exempel politiker. Jag berättade att eleverna själva argumenterar dagligen, mot lärare, kamrater, föräldrar m.m. Jag beskrev en situation som de skulle känna igen sig i: Tänk er att ni går i en affär tillsammans med era föräldrar och ni ser något som ni verkligen vill ha, men ni vet att era föräldrar kommer att säga nej. Om ni skriker: ”jag vill ha den här, ge mig den”!! Sedan delade jag in eleverna i två grupper och de skulle sedan få en åsikt av mig som de skulle låtsas att hålla med om och försöka övertyga den andra gruppen. Efter detta visade jag eleverna 4 små saker som jag hade med mig.

Sedan fick de ta ett papper och skriva ner sina argument. Argumenterande texter. Argumenterande text - Genre på sfi i Norrköping. Det finns två olika argumenterande texter, den argumenterande och den diskuterande texten.

Argumenterande text - Genre på sfi i Norrköping

En argumenterande text har till syfte att uttrycka en åsikt samt att argumentera för denna åsikt, att försöka övertala lyssnaren/läsaren att tycka samma sak. Den diskuterande texten har till syfte att undersöka för- och nackdelar med en viss företeelse, för att på så sätt kunna utröna vad som kan vara det bästa alternativet. Strukturen hos en argumenterande text: Den argumenterande texten inleds med att du presenterar din tes - din åsikt. Därpå följer dina argument, som förklarande motiveras. Skriva argumenterande texter.