background preloader

Viktigt börja tidigt med NO-texter

Viktigt börja tidigt med NO-texter
– Min studie visar att texter bidrar till en ökad användning av det naturvetenskapliga språket och hjälper lärare att beskriva och förklara fenomen. Kopplingsschema. Att förstå ämnesspråket och att förstå ämnet hör ihop.Illustration: Gunilla Hagström Annika Mindedal är lågstadielärare. – Jag var nyfiken på hur man arbetar med faktatexter på mellanstadiet. Att hon valde ämnet beror dels på att det finns få studier om NO-undervisning i åldrarna 5 till 12 år och då särskilt om bruket av texter. – Det tycks finnas ett samband där de som lyckas bra på läsförståelseprovet även lyckas bra i matematik och naturvetenskap. I studien följde Annika Mindedal ett fysiktema om magnetism i en femteklass. – Studien är begränsad, men den säger ändå en del om vikten av text. Eleverna i undersökningen var intresserade och aktiva, läraren väl förberedd och entusiasmerande. Klassen använde ingen lärobok under fysiktemat. Text användes också för att organisera arbetspassen. Related:  NONO

Höstens första No-projekt del 1 Oj, vad roligt vi har haft med alla NO-lektioner som vi har haft fram tills nu! Njutbart att få jobba med nyfikna naturvetare som vill undersöka och lära sig massor. Dessa delar ur kursplanen i No har vi jobbat med: Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.Enkla naturvetenskapliga undersökningar.Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer. Vi har varit på flera exkursioner i vårt ekosystem ”Skogen” – Öberget och letat olika växt- och djurarter.

Språkutvecklande arbete med begrepp Såhär tänker jag prova att arbeta med begrepp i matematik och NO! Inom varje arbetsområde listar jag viktiga begrepp när jag gör min pedagogiska planering för området. Begreppen skrivs ut och lamineras och blir begreppskort. För att arbeta med begreppen finns sedan några fasta, återkommande övningar. Tanken är att eleverna ska känna igen sig och så småningom kunna arbeta självständigt med begreppskorten.

Svampmemory | Emma Spel är ett roligt sätt att lära sig på, förutom att träna turtagande och minne kan man såklart även lära sig något nytt. Här kan man lära sig känna igen några av Sveriges svampar. För att få ett par måste eleven matcha bild med ord, men självklart finns felkontroll genom den färgade ramen (det är inte helt lätt utan den). Skriv ut, klistra upp på hårdare papper och klipp ut innan du laminerar. Genom att använda olika färger på papperet du använder som bakgrund kan du enkelt skapa flera uppsättningar av samma spel utan att oroa dig för att blanda ihop dem. Biderna kommer från pixaby flickr (där jag sökt efter CC0 foton) samt google (under “sökverktyg” kan man ställa in “bilder som får användas och ändras) och är fria att använda enligt avtal om public domain (CC0).

Hitta regler Hitta regler är en samling förslag på övningar som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse. Alla människor har upplevelser av begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, rörelse, friktion och tyngdkraft. Här beskrivs en undervisning som tar vara på just dessa upplevelser och låter eleverna utveckla dem vidare. Meningen är att eleverna ska undersöka aktiviteter och miljöer för att hitta regler istället för att bevisa någon annans regler. Som lärare kan man utnyttja att eleverna har vana att röra sig i olika miljöer och använda cyklar och annan utrustning. En arbetsgång Materialet bygger på en arbetsgång i sju steg. Steg 1. Progressionen i arbetsgången De första stegen i arbetsgången, steg 1-4, fungerar som en start för elever i alla grundskolans årskurser. Rätt och fel är inte viktigt. Inte förrän någon gång i årskurs 7-9 behöver läraren, som i steg 6, berätta hur en fysiker skulle ha pratat om de fenomen som elevernas regler handlar om. Diagnostiskt material

Beskrivande texter – svampar En av mina kollegor har arbetat med beskrivande texter med sina 1:or. Hon är den som har inspirerat oss andra att börja med cirkelmodellen på skolan. Här berättar hon hur deras arbete växte fram under hösten. Så här gjorde vi (sättet att arbeta på kallas cirkelmodellen):Först lärde vi oss mer om svampar genom att titta på filmer, läsa i böcker och titta på bilder med speciella ord som handlar om svampar. Som att en svamps hatt kan vara klotformad, utbredd eller välvd och att svampens fot kan ha strumpa och ring.Sedan fick vi lära oss om hur en beskrivande text kan vara uppbyggd, att de brukar vara indelade i flera stycken. När vi skulle skriva om våra svampar skulle vi ha med fyra olika textstycken: klassificering, (d.v.s. vilken typ av svamp det var), utseende, växtplats och ätbarhet.När vi hade lärt oss ganska mycket om svampar och om hur man kan skriva en text om en svamp var det dags att skriva en text tillsammans.

Free Printable Timeline Template and Activity Inspired by Montessori When I visited a few Montessori schools for my son last fall, I fell in LOVE with the personalized timelines the children created that spanned the hallways. Teaching sequencing and passage of time to young children is a difficult concept, and Montessori’s use of timelines truly reinforces the abstract concept of time a concrete way for children. This timeline activity would also be a great culminating project for the months of May and June when we are wrapping up our academic years. This is a project that could truly adapt for all elementary grade levels: preschool through eighth grade. Timelines are one of those projects that families save and cherish forever! We’ve included, in this FREE activity, both the timeline template and the age labels (spanning from birth-age 15). Here are your free downloads (personal/classroom use only, please). Download here: timeline activity printables Download here: timeline labels (birth-age 15)

Förskoleburken: Veckans pinterest: rymden Rymden är ett fantastiskt roligt tema att jobba med och barnen brukar bli väldigt engagerade och brukar faktiskt veta väldigt mycket om planeter och dylikt redan innan man börjar. Här är lite tips på material, pyssel med rymdentema. Följ mig gärna på Pinterest! Gör solsystemet av flirtkulor! En annan variant av solsystemet, gjort i papper från Martha Stewart Läs fakta om planeter och stjärnor från Unga fakta Massa olika rymdenpyssel från No time for flashcards Använd toapapper för att se hur långt bort planeterna ligger från Beekers and bumblebees blog Kort med planeter och andra rymdengrejer på från Amazing space Färgläggningssidor med planeterna från Universe today Klipp ut planeterna från Sprout online För mer inspiration, kolla in tidigare rymden-inlägg!

Stjärnor och planeter (LättLäst) Stjärnor och planeter (LättLäst) Det finns en sol och 8 planeter i vårt solsystem. Planeterna snurrar runt solen i banor. Tidigare fanns en planet till. Det är solens dragningskraft som håller fast planeterna i deras banor. Solen är egentligen en stjärna. Gravitation En av de viktigaste naturkrafterna i universum är gravitationen. Samma kraft håller kvar månarna runt planeterna. Man vet inte riktigt hur gravitationen uppstår. Eftersom månen är mindre än jorden är gravitationen mindre. Här kan du räkna ut hur mycket du väger på andra himlakroppar:www.ungafakta.se/stjarnorplaneter/? Astronauter Hur är livet som astronaut? För att kunna bli astronaut måste man ha nästan perfekt hälsa. Det är viktigt att astronauterna bygger upp sina muskler. Hur funkar det i rymden? Väl uppe i rymden är allting tyngdlöst. De enklaste vardagssysslor blir svåra i rymden. Hur gör man om man måste gå på toa? Sveriges första astronaut Christer Fuglesang är Sveriges förste astronaut. Vill du läsa mer om rymden?

World Sunlight Map Watch the sun rise and set all over the world on this real-time, computer-generated illustration of the earth's patterns of sunlight and darkness. The clouds are updated daily with current weather satellite imagery. The Mercator projection used here is one way of looking at the spherical earth as a flat map. Also available is a semi-realistic view of dawn and dusk from far above the Earth, a look at the moon, and information about how this works. Idéer och inspiration På de här sidorna presenteras ett antal projekt och utvecklingsidéer som Skolverket har stött eller på annat sätt vill uppmärksamma. Det handlar om helhetsgrepp över undervisningen men framförallt om undervisning inom naturvetenskap och inom teknik. NT-inspiration Nedan de avsnitt du hittar i menyn till vänster. På Skolverkets YouTube-kanal finns en spellista ("NT-inspiration") med de filmer du hittar här. Att undervisa i teknik och naturvetenskap Att undervisa i naturvetenskap och teknik kan vara en utmaning. Teknikämnets roll i skolan En grundläggande förståelse för tekniska föremål och system är en förutsättning för att elever ska kunna fungera väl i dagens teknikoffensiva värld. Alla kan lyckas i skolan Hur kan en skola gå från botten till toppen på bara tre år, utan att behöva mer resurser? Learning study hjälper lärare undervisa effektivare Learning study är en arbetsmodell för lärare för att utveckla sin undervisning och synliggöra elevers lärande. Den röda tråden

NO Min lärarvän Päivi har gjort dessa fantastiska björkar med sina elever i Finland. Så fina!A3 papper, penslar, svamp och vattenfärg. Under "Grej of the day" handlade det om maskrosen. Under mallfliken nr. 26 finns naturuppdragskort. Hitta på egna som "vilket är det äldsta trädet du ser", " hitta något som inte tillhör naturen", "rörelser"... Gör din egen läsk Zebror i kol. Klassens årstidsträd. Grodans livscykel. Grodor och näckrosor inspirerat från Pinterest "Frogs in Monet". Vitt papper, gult papper, blått papper, två olika sorters grönt papper, limstift, sax och blyertspenna. Fröken bjöd på en grodmall men övriga delar gjorde ettorna själva. Faktatavla om ödlor. Fiskens delar. Dissekera strömming och titta på fiskens delar på och i. Tips från en massa olika forum. Färdiga skelett av f-klass och åk 1. Ödlor. Mall. Inspiration. Grundat med flaskfärg. Små texter om ödlorna skrevs av eleverna i åk 1 i appen "Skolstil". Färdiga ödlor. Fakta: " Ödlor är växelvarma". Fantasi:"Min ödla heter Vivi.

Related: