background preloader

Viktigt börja tidigt med NO-texter

Viktigt börja tidigt med NO-texter
– Min studie visar att texter bidrar till en ökad användning av det naturvetenskapliga språket och hjälper lärare att beskriva och förklara fenomen. Kopplingsschema. Att förstå ämnesspråket och att förstå ämnet hör ihop.Illustration: Gunilla Hagström Annika Mindedal är lågstadielärare. – Jag var nyfiken på hur man arbetar med faktatexter på mellanstadiet. Att hon valde ämnet beror dels på att det finns få studier om NO-undervisning i åldrarna 5 till 12 år och då särskilt om bruket av texter. – Det tycks finnas ett samband där de som lyckas bra på läsförståelseprovet även lyckas bra i matematik och naturvetenskap. I studien följde Annika Mindedal ett fysiktema om magnetism i en femteklass. – Studien är begränsad, men den säger ändå en del om vikten av text. Eleverna i undersökningen var intresserade och aktiva, läraren väl förberedd och entusiasmerande. Klassen använde ingen lärobok under fysiktemat. Text användes också för att organisera arbetspassen. Related:  NONONO

Höstens första No-projekt del 1 Oj, vad roligt vi har haft med alla NO-lektioner som vi har haft fram tills nu! Njutbart att få jobba med nyfikna naturvetare som vill undersöka och lära sig massor. Dessa delar ur kursplanen i No har vi jobbat med: Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem. Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.Enkla naturvetenskapliga undersökningar.Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer. Vi har varit på flera exkursioner i vårt ekosystem ”Skogen” – Öberget och letat olika växt- och djurarter.

Språkutvecklande arbete med begrepp Såhär tänker jag prova att arbeta med begrepp i matematik och NO! Inom varje arbetsområde listar jag viktiga begrepp när jag gör min pedagogiska planering för området. Begreppen skrivs ut och lamineras och blir begreppskort. För att arbeta med begreppen finns sedan några fasta, återkommande övningar. Tanken är att eleverna ska känna igen sig och så småningom kunna arbeta självständigt med begreppskorten.

Nationellt resurscentrum för fysik | Luft tar plats Vår vardagliga erfarenhet är att luft är genomskinlig och att vi kan röra oss obehindrat genom den, till skillnad från fasta föremål eller vätskor. Det är därför inte så lätt att inse att luft tar stor plats och är svårt att trycka ihop. Mindre barn kan spontant använda ordet luft i samband med tankar, drömmar och minnen. För dem är luft något som finns, men eftersom man inte kan se eller röra vid luften så är den inte påtaglig. Luften cirkulerar och kan komma in på ställen som annan materia normalt inte kan. Luften får saker att hända, påverkar andra saker utan att själv påverkas. Barns uppfattningar om luft diskuteras bland annat i boken Children's Ideas in Science (R.

Svampmemory | Emma Spel är ett roligt sätt att lära sig på, förutom att träna turtagande och minne kan man såklart även lära sig något nytt. Här kan man lära sig känna igen några av Sveriges svampar. För att få ett par måste eleven matcha bild med ord, men självklart finns felkontroll genom den färgade ramen (det är inte helt lätt utan den). Skriv ut, klistra upp på hårdare papper och klipp ut innan du laminerar. Genom att använda olika färger på papperet du använder som bakgrund kan du enkelt skapa flera uppsättningar av samma spel utan att oroa dig för att blanda ihop dem. Biderna kommer från pixaby flickr (där jag sökt efter CC0 foton) samt google (under “sökverktyg” kan man ställa in “bilder som får användas och ändras) och är fria att använda enligt avtal om public domain (CC0).

Hitta regler Hitta regler är en samling förslag på övningar som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse. Alla människor har upplevelser av begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, rörelse, friktion och tyngdkraft. Här beskrivs en undervisning som tar vara på just dessa upplevelser och låter eleverna utveckla dem vidare. Meningen är att eleverna ska undersöka aktiviteter och miljöer för att hitta regler istället för att bevisa någon annans regler. Som lärare kan man utnyttja att eleverna har vana att röra sig i olika miljöer och använda cyklar och annan utrustning. En arbetsgång Materialet bygger på en arbetsgång i sju steg. Steg 1. Progressionen i arbetsgången De första stegen i arbetsgången, steg 1-4, fungerar som en start för elever i alla grundskolans årskurser. Rätt och fel är inte viktigt. Inte förrän någon gång i årskurs 7-9 behöver läraren, som i steg 6, berätta hur en fysiker skulle ha pratat om de fenomen som elevernas regler handlar om. Diagnostiskt material

Animal Life Cycles (FREE Learning Material) | The Pinay Homeschooler We are still continuing our vertebrate study and at this point we explored the life cycle of each group. The aim of this study is to compare the life cycle of each group, to differentiate their development and identify their similarities as well. Prior to this, I introduced the Animal Kingdom and the Vertebrate group. To start off, we have The Life Cycle of a Frog for amphibians. I have the life cycle figures to represent the pictures. And I have my son name all the amphibians that he can remember. Here, we concluded that: Amphibians have jelly-life eggs. They lay their eggs in the water. They don't look like their parents when they are born. They have silky slimy and sometimes toxic skin. Next is we have the birds. As you can see, our Baby Bear is participating as well :) After the discussion of the life cycle, we concluded that: Birds have hard shells. They lay their eggs on nest or in soft area and keeps them warm. They look like their parents when they are born. Here we concluded that: See On

Beskrivande texter – svampar En av mina kollegor har arbetat med beskrivande texter med sina 1:or. Hon är den som har inspirerat oss andra att börja med cirkelmodellen på skolan. Här berättar hon hur deras arbete växte fram under hösten. Så här gjorde vi (sättet att arbeta på kallas cirkelmodellen):Först lärde vi oss mer om svampar genom att titta på filmer, läsa i böcker och titta på bilder med speciella ord som handlar om svampar. Som att en svamps hatt kan vara klotformad, utbredd eller välvd och att svampens fot kan ha strumpa och ring.Sedan fick vi lära oss om hur en beskrivande text kan vara uppbyggd, att de brukar vara indelade i flera stycken. När vi skulle skriva om våra svampar skulle vi ha med fyra olika textstycken: klassificering, (d.v.s. vilken typ av svamp det var), utseende, växtplats och ätbarhet.När vi hade lärt oss ganska mycket om svampar och om hur man kan skriva en text om en svamp var det dags att skriva en text tillsammans.

Free Printable Timeline Template and Activity Inspired by Montessori When I visited a few Montessori schools for my son last fall, I fell in LOVE with the personalized timelines the children created that spanned the hallways. Teaching sequencing and passage of time to young children is a difficult concept, and Montessori’s use of timelines truly reinforces the abstract concept of time a concrete way for children. This timeline activity would also be a great culminating project for the months of May and June when we are wrapping up our academic years. This is a project that could truly adapt for all elementary grade levels: preschool through eighth grade. Timelines are one of those projects that families save and cherish forever! We’ve included, in this FREE activity, both the timeline template and the age labels (spanning from birth-age 15). Here are your free downloads (personal/classroom use only, please). Download here: timeline activity printables Download here: timeline labels (birth-age 15)

Motion: Introduction Motion is one of the key topics in physics. Everything in the universe moves. It might only be a small amount of movement and very very slow, but movement does happen. Don't forget that even if you appear to be standing still, the Earth is moving around the Sun, and the Sun is moving around our galaxy. The movement never stops. Acceleration is a twist on the idea of velocity. There are two main ideas when you study mechanics. There are also more complex movements when an object's direction is changing. In order to really understand motion, you have to think about forces, acceleration, energy, work, and mass. Or search the sites for a specific topic. Förskoleburken: Veckans pinterest: rymden Rymden är ett fantastiskt roligt tema att jobba med och barnen brukar bli väldigt engagerade och brukar faktiskt veta väldigt mycket om planeter och dylikt redan innan man börjar. Här är lite tips på material, pyssel med rymdentema. Följ mig gärna på Pinterest! Gör solsystemet av flirtkulor! En annan variant av solsystemet, gjort i papper från Martha Stewart Läs fakta om planeter och stjärnor från Unga fakta Massa olika rymdenpyssel från No time for flashcards Använd toapapper för att se hur långt bort planeterna ligger från Beekers and bumblebees blog Kort med planeter och andra rymdengrejer på från Amazing space Färgläggningssidor med planeterna från Universe today Klipp ut planeterna från Sprout online För mer inspiration, kolla in tidigare rymden-inlägg!

Galileo Drops the Ball - Virtual Experiment In around 1590 Galileo Galilei (1564-1642) climbed up the Leaning Tower of Pisa and dropped some balls to the ground. Two balls of different masses, but of similar shape and density that were released together hit the ground at the same time. Until then it was commonly believed that heavy things fall faster than light things. Many people still believe this, and casual observation of everyday phenomena often does tend to confirm this view. If you drop a brick and a feather at the same time the brick will probably hit the ground first. Galileo’s discovery is important in understanding how parachutes work. Click on the image to the left to try Galileo’s experiment for yourself. Find out more about Galileo Galilei.

Related: